Soundfountain is a multi subject site.
In our home we have a democracy,
and I am the leader.


Adelle Davis, American nutrionist, 1954.
An Opinion

 

 

TERUG

14 januari 2016

De Tweede Kamer stemde voor een nieuwe Kamervoorzitter:
de Marokkaanse Nederlandse, of Nederlands-Marokkaanse Khadija Arib van de PvdA.

 

Alom regeert de angst, en eveneens de vrees, om zich niet correct te gedragen. Daardoor werd slechts voor een kleine vooruitgang gekozen in plaats van een grote stap voorwaarts voor de Nederlandse samenleving.

De leden van de Tweede Kamer zouden werkelijk eens moeten kijken hoe het er in Engeland aan toegaat. En hoe intelligent voorzitter en leden van de Deutsche Bundestag het doen. Goede redevoeringen, geen gestuntel, een onderwerp to the point behandelen, terwijl het noemen van de feiten niet wordt geschuwd.

 

De Kamer heeft niet gekozen voor de intelligente en vooral zakelijke Martin Bosma. Wat te verwachten was van zijn voorzitterschap was dat er beter zou worden gediscussieerd en beter worden geinformeerd.

Zakelijke kwaliteit werd niet gevraagd. De PVV mocht niet de voorzitter leveren. De angst bij de socialisten en christenen was dat er wellicht een verkeerd signaal zou worden afgegeven met betrekking tot de multiculturele samenleving en ten nadele van de allochtone bevolking die tot de 60 procent van de Nederlanders behoort die niet begrijpt waar het met de keuze van een kamervoozitter om draait: goede leiding, correcte toepassing van de regels en protocollen. Door Bosma niet te kiezen heeft de Tweede Kamer Nederland een slechte dienst bewezen.

Het had een levendiger, positieve discussie in het parlement kunnen opleveren. De uitspraak "nep-parlement" door Wilders gebruikt om het parlement slechts op die dag, voor die zaak die aan de orde was, een nep-parlement te noemen, heeft kennelijk de benoeming onmogelijk gemaakt. Terecht werd de vrijheid van meningsuiting door Bosma gegarandeerd. Die vrijheid waar ook Alexander Pechtold veelvuldig gebruik van maakt door rustig Geert Wilders met allerlei negatieve kwalificaties en bijna-scheldwoorden te karakteriseren, terwijl dat nu juist ook de ergernis van de vergadering had moeten wekken, wat het nu juist niet deed.

De keuze voor Drs. M. Bosma zou niet zozeer de PVV erkennen dan wel de politiek-maatschappelijke situatie, de twee-deling in de maatschappij, de polarisatie. Die had daarmee afgezwakt kunnen worden.

Het is duidelijk dat de kamer door de bank genomen intellectueel middelmatige leden heeft. En het zijn vooral schijtlaarzen - om even van de vrijheid van meningsuiting gebruik te maken - van de welkomstcultuur en de wegkijkcultuur.

Maar kijk ook even naar dit lichtpuntje: Bosma blijft bewaard voor de PVV. En dat zou je eigenlijk als voordeel kunnen beschouwen. En vergeet ook niet dat Drs. Khadija Arib's voorzitterschap maar voor iets meer dan een jaar geldt: tot maart 2017. Dan zien we weer.

13-01-2016

 

Soundfountain's Pages Copyright 1998-2016 by Rudolf A. Bruil and co-authors