BACK TO CONTENTS HOME

 

Wat is de fuinktie van de Astrologie?

Dagelijks raadplegen miljoenen mensen de astrologische rubrieken in kranten en tijdschriften. Ze hopen in de voorspellingen een steun te vinden, een inspiratie om de dag te beginnen of om dat wat gebeurd is op een later tijdstip te overdenken.

Een ieder die leest wat er in die voorspellingen geschreven staat weet eigenlijk best wel dat een voorspelling vooral een punt van aandacht is, een persoonlijke concentratie inhoudt.
Hetzelfde effect zou, en dan ook nog in sterkere mate, door middel van een korte meditatie bereikt kunnen worden, al of niet versterkt door het branden van een kaarsje of het aansteken van een staafje wierook.
Een korte concentratie en een langere meditatie zijn handelingen die door de meeste individuen verschillend beoordeeld worden. De een hecht er waarde aan. De ander vindt het overdreven fijngevoeligheid. Er zijn er die nog verder gaan en het platweg als flauwekul bestempelen.

Degenen die de astrologische rubrieken lezen weten zelf wel dat de sterren echt niet bepalen wat er op een bepaalde dag precies gaat gebeuren of wat de toekomst is van een op die dag geboren mensenkind.
Wel kunnen de zon, maan en sterren en de standen die ze ten opzichte van elkaar in ons zonnestelsel innemen, inspireren. Want het universum is een groot geheel waarin zelfs de kleinste onderdelen een plaats hebben.
Zon, maan en sterren kunnen aanwijzingen geven aan diegenen die daarvoor open staan, daarvoor als het ware een zintuig hebben. De astrologische gegevens van een individu hebben in feite dezelfde funktie als het persoonlijke voorwerp dat een psychometrist ter hand neemt en dat voor hem een punt van concentratie vormt, een verbinding met de esoterische wereld is. Dat is de verbinding met hogere dimensies dan de vier die waarin we ons bevinden.
Die verbinding wordt door de meeste stervelingen slechts af en toe en ook maar kortstondig, soms zelfs slechts in een flits of in een droom, ervaren.

De funktie van de astrologie is niet de voorspellende kracht op zichzelf. Nee, de funktie van de astrologie is het geven van inzicht en het aanreiken van de mogelijkheden om het eigen karakter te verbeteren, om de aard en waarde van relaties met anderen beter te zien en te beleven, om de persoonlijke houding ten opzichte van gebeurtenissen te wijzigen en de juiste aktie te bepalen.

Als we de zaken die de astrologie ons op die manier aanrijkt zo bekijken en de aanwijzingen niet als een spoorboekje beschouwen maar als een inspiratie om het persoonlijke leven en het samenleven met anderen te verbeteren, dan hebben we het juiste inzicht.
We weten dan of we de banden met anderen moeten versterken of juist verbreken, of we aktie moeten ondernemen of een afwachtende houding moeten aannemen, of we ons zakelijk op moeten stellen of de ander liefdevol moeten benaderen.
En tenslotte ook of we liefde mogen ontvangen.

Arthur Star, november 2002

Copyright 2002 - 2006

TOP