News & Views - Nieuws & Meningen

 

 

 

COVID-19:
Is er Sprake van een WHO A-lijst Virus?
En... Is er Sprake van een Pandemie?

door Eric Perdaems, 13 februari 2021

 

Het bestaan van een virus genaamd "Covid-19" is nimmer aangetoond; het is de facto nooit geïsoleerd geweest door enige vorm van wetenschap, laat staan dat er een validatie heeft kunnen plaatsvinden volgens "Koch's postulaten", dat zijn de criteria die de wetenschappelijke vereisten zijn voor het aanduiden van dergelijke ziekteverwekkers.

 

Door dit virus op de A-lijst te plaatsen zet de WHO het op gelijke voet met een virus als Ebola - dat een IFR (Infection Fatality Rate) heeft tussen de 50 en 90 %. Echter, uit de eigen cijfers van de WHO blijkt dat dit virus voor 99,77 % van de wereldbevolking NIET dodelijk is en 98% niet eens ziek wordt.

- Dat cijfer is nog lager als je bedenkt wat er "meegeteld" werd en wordt als Covid-19 slachtoffers. Niet alleen blijken Rhino en influenza-besmettingen ineens uit de statistieken verdwenen te zijn; als je met een levensbedreigende aandoening in het ziekenhuis wordt opgenomen maar positief test in de PCR-test en je komt kort daarna te overlijden dan wordt dat geteld als Corona-slachtoffer. Interessant ook dat mensen met onderliggende aandoening(en) die kort na een " vaccinatie" komen te overlijden NIET geteld worden als slachtoffers van dit experimentele "vaccin". Na een vaccinatie geldt dus exact het omgekeerde als zonder vaccinatie....

- De WHO heeft ongeveer 10 jaar geleden de definitie van "pandemie" gewijzigd. Voorheen was er sprake van een "pandemie" als een virus wereldwijd snel verbreid werd en een hoge IFR had . Na aanpassing was het criterium alleen nog de besmettingskans. Of je er daadwerkelijk ook aan kon overlijden was kennelijk niet langer relevant. Door deze aanpassing kun je de facto stellen dat er ieder nieuw griepseizoen sprake is van een "pandemie" volgens WHO-richtlijnen. Interessant ook dat er voorheen ieder jaar sprake was van een nieuw griepseizoen en de overlijdens als gevolg daarvan elk jaar apart werden geteld. Maar sinds deze pandemie wordt er gesproken van de 2e, 3e ,4e etc "golf" en het aantal overlijdens niet meer zoals voorheen per griepseizoen werd geteld maar nu een optelsom is geworden... Benieuwd waar we staan na de 23e "golf".....

- Alsof dat nog niet genoeg is heeft de WHO ook een duit in het zakje gedaan door kort geleden de definitie van "groepsimmuniteit" aan te passen. Daar waar dat vroeger kon door de meest voor de hand liggende : de natuurlijke weg EN eventueel door vaccinatie kan dat tegenwoordig alleen nog maar door vaccinatie volgens de WHO. De mens anno nu heeft volgens de WHO niets meer van doen met de "natuur"...

- Geen van de genomen maatregelen hebben enige invloed gehad op het aantal zieken en overlijdens. Meer nog: door de maatregelen in verzorgingstehuizen en ziekenhuizen zijn er aantoonbaar meer mensen overleden.

- Er is geen significante oversterfte in 2020 volgens de cijfers van het CBS. Weliswaar lag 2020 iets boven die van 7 jaar ervoor, maar in de jaren 2000 t/m 2010 was de oversterfte aanmerkelijk hoger dan in 2020 (bron: CBS). Niemand die sprak van een lockdown.Is een "prikje halen" echt noodzakelijk?

- Onder de 70 - zonder ernstige onderliggende aandoeningen - is de kans dat je ernstig ziek wordt zeer gering en de sterftekans is zo goed als 0.

- Of je boven die leeftijd er goed aan doet mee te doen aan dit experiment is maar de vraag: in de testen tot dusver is die groep zwaar ondervertegenwoordigd geweest.

- Er zijn veilige en reeds lang gebruikte medicijnen beschikbaar die zich bewezen hebben door een goede behandeling te bieden (zoals Ivermectine, Hydroxychloroquine)

- De toepassing van deze middelen werden echter verboden. De reden daarvoor blijkt gelegen in het gegeven dat er een verbod is op het toepassen van die middelen omdat een experimenteel vaccin de alternatieve behandeling is. Normaliter is de doorloop/testfase voor een regulier vaccin minimaal 5 jaar. Door voorhanden zijnde behandelmethodes als "gevaarlijk" en ondeugdelijk te verklaren - ook al bewees de praktijk het tegendeel - was de weg vrij voor toestemming van EMA en FDA om te experimenteren met een nieuw vaccin; in dit geval feitelijk geen vaccin maar een nooit eerder op deze schaal toegepaste gentherapie.- mRNA virussen muteren zeer snel en zijn daarom moeilijk aan te pakken met een vaccin (denk aan HIV)

- Dat gegeven, en het onweerlegbare bewijs dat het eigen immuunsysteem veel beter werkt dan welk vaccin ook, was voor onder andere medicijnproducent Merck reden om te stoppen met het ontwikkelen van een vaccin tegen dit virus...

- Dat de COVID-19 vaccins geen reguliere vaccins zijn, maar een experimentele nieuwe gentherapie is, moge ook blijken uit de bijsluiter van de fabrikanten zelf: na vaccinatie en besmetting met het "echte" virus is een heftiger reactie mogelijk, heftiger dan zonder vaccin; dat is een verschijnsel dat zich per definitie nooit voordoet met een regulier vaccin.

 

- Er wordt door de fabrikanten geen volledige openheid gegeven over alle bestanddelen van het vaccin.

- De ontwikkeling van de huidige, nieuwe "vaccins" is haastwerk. Het gaat om een nieuwe techniek die nooit eerder op deze schaal en zo snel is toegepast; er worden testfases overgeslagen. Elk individu is de volgende testfase.

- Er is niets bekend over de middenlange en lange termijn effecten; daarvoor ontbrak simpelweg de tijd om dat te onderzoeken. Deskundigen sluiten niet uit dat deze gentherapie kan leiden tot autoimmuunziekte; het afweersysteem valt dan feitelijk het eigen lichaam aan..

- De fabrikanten hebben niet kunnen vaststellen - en claimen dat dus ook niet - dat geinjecteerde personen niet meer besmettelijk zijn voor anderen.

- Top geneticus Alexandra Henrion-Caude stelt dat er door vaccinatie aantoonbaar niet alleen tot 6 x zoveel virusdeeltjes in de uitgeademde aerosolen zitten en dat tot MEER besmettingen kan leiden, maar tevens dat een vaccin ook ervoor zorgt dat er sneller nieuwe varianten van het virus ontstaan. Dat zou verklaren waarom er in hoog tempo nieuwe varianten opduiken in gebieden waar er al heel veel vacccinaties hebben plaatsgevonden.

 

- Er is geen enkele duidelijkheid over hoelang het vaccin effectief is; er wordt nu uitgegaan van een periode van ongeveer 3 maanden; hetgeen zou betekenen dat er steeds weer opnieuw geinjecteerd zou moeten worden en u de rest van uw leven dus ingespoten wordt met vaccins waarvan u niet weet waaruit ze bestaan en wat ze precies doen.

- Mensen die zich laten inspuiten met dit "vaccin" onderwerpen zich nadrukkelijk aan een EXPERIMENT; dat staat ook nadrukkelijk in de bijsluiters van de fabrikanten. Het is ook niet zo dat de EMA / FDA de vaccins definitief veilig hebben verklaard; ze hebben toestemming gegeven om voor een bepaalde periode op grote schaal te experimenteren.

- Echter: het feit dat je je lichaam vrijwillig beschikbaar stelt voor een experiment wordt lang niet altijd expliciet vermeld door degene die injecteert (informed consent) en de overheid suggereert zelfs dat alles "uit en te na getest is en veilig bevonden". Dat is niets anders dan een leugen.

 

- Het is niet aangetoond - en feitelijk ook niet aannemelijk - dat mensen met een zwakke weerstand na vaccinatie in staat zijn extra weerstand op te bouwen middels deze gentherapie; wel staat vast dat voor mensen die al in de risicogroep zitten het een extra aanslag op het lichaam betekent en er zijn nog geen cijfers beschikbaar of het risico opweegt tegen de baat.
den.

Eric Perdaems, 12 februari 2021

 

CONTACT


This site Copyright 1998-2021 by Rudolf A. Bruil

De Verbanning van hydroxychloroquine door het WEF en Big Pharma.
De Anti-Islam Sticker van Geert Wilders
Wie heeft Pim Fortuyn vermoord?
European Union: The Fourth Reich
Frans Timmermans blundert weer eens een keer
Assad mag nog even aanblijven
Eva Jinek, Martijn Koning, Farid Azarkan en Jair Ferwerda demoniseren Baudet
Geert Dales bij Eva Jinek over Trump Bashen
Google bedreigt de Democratie
Amerikaanse generaal geeft oorzaak waarom Sebrenica viel
Minder Minder Minder Criminele Marokkanen
Leiding van het Concertgebouw Orkest heeft geen historisch besef
De NATO en Turkije - een Problematische Relatie
Donald Trump gekozen tot 45ste President van de Verenigde Staten
Pim Fortuyn en de computerstoring
Kun je de Koran en de Bijbel met elkaar vergelijken?
Waarom Donald Trump
Burgeroverleg Asielzoekers
MH 17 - Geheimen en Manipulaties
Halal-schap Albert Heijn met varkensvlees ontheiligd
Bankencrisis en de aandeelhouders van ABN-AMRO

 


Basic Design copyright w3schools.com