Soundfountain is a multi subject site.  
News
& Views

BACK

 

16-11-04: Commotie rond Fortuyn's Uitverkiezing als
Grootste Nederlander de avond er voor en de slecht functionerende computer.

Er is nogal wat commotie over de uitverkiezing van Pim Fortuyn als "De Grootste Nederlander".

Meningpeiler Maurice de Hond komt gauw vertellen dat hij 800 mensen heeft geinterviewd en dat de verkiezing van Fortuyn onterecht is. Hoe kunnen 800 mensen tegen de duizenden en duizenden mensen op, die Pim Fortuyn bovenaan zetten?

Veel Nederlanders, vooral die van de gevestigde partijen, hebben nog steeds niet de betekenis van Fortuyn begrepen. Ze hebben niet op hem gestemd omdat ze nog steeds denken dat hij rechts populistisch en racistisch was. En voor hen is het politiek correct om het programma van de KRO niet te verwarren met algemene verkiezingen. Zij vinden dat zoals Den Haag nu reilt en zeilt als redelijk correct te waarderen. Ze snappen ook niet dat degenen die aan het KRO-programma meededen zeer bewust voor Fortuyn stemden. Zij waren gemotiveerd. En daar komt een andere uitslag uit dan de elite als wenselijk beschouwt. Dan had je de verkiezingen van 2002 ook niet hoeven houden.

We kunnen het dus in het vervolg met Maurice de Hond afdoen. Laat hem een enquête onder 800 Nederlanders houden en we weten wat de politieke verhoudingen zijn en hoe de regering en de Kamers eruit moeten zien. Dan had de KRO de televisie-wedstrijd niet uit hoeven schrijven.

Hoe moeilijk veel

Nederlanders het er mee hebben blijkt ook uit de woorden van de socioloog die in Twee Vandaag vanaf het dek van zijn woonboot komt vertellen dat we een pleefiguur slaan (waar heb ik dat eerder gehoord) ten opzichte van Duitsland met Adenauer en Engeland met Churchill.

Beiden waren geen lieverdjes. Adenauer heeft er toe bijgedragen dat de DDR ontstond. En van Churchill is - naast zijn gewaardeerd leiderschap - ook best wel wat te melden.
Raar is dat. Ik dacht dat een onderzoeker moest turven en laten zien hoe de stand van zaken is. Ik dacht niet dat hij een persoonlijk waardeoordeel zou moeten uitspreken en dan ook nog doen alsof hij voor alle sociologen spreekt.

De KRO maakte bekend dat de computer niet goed functioneerde en daardoor kwam Pim Fortuyn onterecht op de 1ste plaats te staan.

TERUG

Rudolf A. Bruil. 17 november 2004


TOP OF PAGE

This site Copyright 1998-2015 by Rudolf A. Bruil