News & Views - Nieuws & Meningen

 

 

Hoort de Islam bij Europa Frans Timmermans?

 

Met het oog op de komende verkiezingen voor het Europese Parlement op 23 mei, 2019, en de kandidaatstelling van de socialist Frans Timmermans voor de functie van President van de Euopese Commissie

 

Gepubliceerd op het internet op 20 mei, 2019.

 

Toen ik een tiener was vroeg ik aan mijn vader waarom op ministersposten niet die mensen zitten die kennis van zaken hebben die in het vakgebied gestudeerd hebben. Mijn vader zei: "Ja jongen, zo zit de politiek nu eenmaal in elkaar!"


De politieke leiders, ministers en staatssecretarissen worden geacht kennis van zaken te hebben, op de hoogte te zijn van de invloeden en theorieŽn die bepalend zijn voor specifieke gebeurtenissen en stromingen en besluiten. Echter daar schort het nog wel eens aan.

 

Een duidelijk voorbeeld is het statement van Frans Timmermans die de opvolger van Jean-Claude Juncker wil worden, president van de Europese Commissie. In een tv-duel op het Zweites Deutsches Fernsehen werd hem gevraagd of de Islam bij Europa hoort.

Dat is een vraag die ook aan andere Europese politici vaak gesteld wordt.

 

Voorbeeld: aan Bondskanselier Angela Merkel werd gevraagd of de Islam bij Duitsland hoort. Daarop antwoordde Merkel dat de islam bij Duitsland hoort omdat de vele islamieten die deze godsdienst aanhangen bij Duitsland horen. Maar Horst Seehofer en ook de toenmalige Bondspresident Joachim Gauk antwoordden dat de moslims wel bij Duitsland horen maar niet de Islam.

 

Europa en dus de Europese landen hebben sinds het ontstaan van de Islam in de 7e eeuw hard gevochten om de Islam buiten de deur te houden. Dat was nodig omdat de Islam en dus elke moslim als doel heeft de ongelovigen te dwingen om zich te bekeren tot de Islam. Islam betekent 'onderwerping'. En het betekent ook dat je letterlijk het voorbeeld van de profeet Mohammed moet volgen.

 

De belangrijkste confrontaties tussen Europa en de Islam vonden plaats door de strijd bij Tours in 732, en die bij Wenen in september, 1683. Beide keren werden de Islamieten verdreven. Spanje is tegenwoordig een Europees land. Maar de moslim-invloed is nog steeds hoorbaar in de muziek.
Ook Zuid-Europese en Oost Europese landen werden belaagd.
Ook daarvan zijn er kenmerken te vinden.

 

Tegen het stellen van de vraag of de Islam bij Europa hoort is in principe geen bezwaar aan te tekenen. Echter, het gaat er om wat je met die vraag bedoelt. Bedoel je dat de Islam in Europa aanwezig is en daarom bij Europa hoort? Of bedoel je dat de Islam een onderdeel is van de Europese cultuur.

 

Dat laatste kan misschien over vijftig jaar of honderd jaar zo zijn. En misschien ook niet. Op het moment is Europa nog steeds de cultuur die zijn wortels heeft in de Joods-Christelijke cultuur.

Het duidelijkste verschil tussen die cultuur en het Mohammadanisme wordt geillustreerd door het oude gebruik dat voorschrijft dat een vrouw die overspel gepleegd heeft, gestenigd dient te worden. Als ze in verwachting is, dan vertellen de islamitische geschriften (Hadith) dat de vrouw het kind moet baren en er de eerste maanden voor moet zorgen en het de eerste jaren moet opvoeden. Maar daarna is er alsnog de mogelijkheid dat ze ter dood gebracht moet worden. Dat gebruik gold voor alle volken en stammen in wat wij nu de Arabische wereld noemen. Dus ook in Israel, al voordat de Islam is ontstaan.


Jezus brak met die oeroude opvatting en die straf. Als een paar mannen hem aanspreken en vragen wat ze met de overspelige vrouw moeten doen, of ze haar moeten stenigen, dan antwoordt Jezus: "Wie zonder zonde is werpe de eerste steen." Dat is de verandering die het oude denken en handelen aan de kant zette, want nu was het gedaan met het 'oog om oog, tand om tand'.

 

Dat linkse politici, zoals Frans Timmermans, bewust streven naar een Europa met sterke islamitische invloeden en daarbij de eigen cultuur voor een belangrijk deel verloochenen, is niet gerechtvaardigd en zeker niet gebaseerd op de geschiedenis. En ook niet in overeenstemming met de wil van de meeste Europeanen.

 

De onkunde van Frans Timmermans wordt door hemzelf al duidelijk gemaakt als hij in een 2-Doc over "Hongarije en Orban" opduikt en roept dat 'ultra rechts' voor de toename van antisemitisme in Europa verantwoordelijk is en niet de moslims het zijn!
Zie de video van Kasim Hafeez, die opgevoed werd tot een gelovige Moslim in Engeland Prager University

En in het tv-duel op het ZDF waar hem de vraag gesteld wordt of de Islam bij Europa hoort.
De man heeft kennelijk geen onderzoek gedaan. Want zijn antwoord luidt: "Seit 2000 Jahre schon." Al twee duizend jaar! Zegt hij. Met een kinderlijke zelfgenoegzame glimlach!


Frans Timmermans weet dus niet dat de Islam pas in de 7e eeuw ontstaan is en dat wij onze identiteit behouden hebben door elke aanval en elk binnendringen van de Islam met man en macht hebben bevochten. Als hij dat niet weet, dan weet hij nog wel meer zaken niet.

Dit was eigenlijk de vraag die ik als jongen aan mijn vader stelde. Waarom worden ministersposten niet door mensen bezet die kennis van zaken hebben, die in het vakgebied gestudeerd hebben.
Mijn vader zei: "Ja jongen, zo zit de politiek nu eenmaal in elkaar!"

 


Kijk ook nog eens de harde campagnespot van de SP.

En het sentimentele betoog met huichelachtige elementen uitgesproken in de Verenigde Naties over het neerhalen van Malaysian Airlines MH17.

En ook de waarheid die Timmermans niet vertelt.

R.A.B.
Gepubliceerd op het internet op 20 mei, 2019.

BACK

CONTACT


This site Copyright 1998-2019 by Rudolf A. Bruil

 

Wie heeft Pim Fortuyn vermoord?
Assad mag nog even aanblijven
Amerikaanse generaal geeft oorzaak waarom Sebrenica viel
Minder Minder Minder Criminele Marokkanen
Leiding van het Concertgebouw Orkest heeft geen historisch besef
De anti-Islam sticker van Geert Wilders
Frans Timmermans en de manipulaties van Google en Facebook
Donald Trump gekozen tot 45ste President van de Verenigde Staten
Pim Fortuyn en de computerstoring
Kun je de Koran en de Bijbel met elkaar vergelijken?
Waarom Donald Trump
Burgeroverleg Asielzoekers
MH 17 - Geheimen en Manipulaties