Soundfountain is a multi subject site.
The Holy Quran Experiment
Nieuws en Meningen

 

TERUG

The Holy Quran
Experiment

Op YouTube werd een filmpje geupload met de titel The Holy Quran Experiment.
Er wordt daarin aangetoond dat wrede, geweldadige passages die in de Koran gevonden worden ook in de Bijbel staan. En daar keken veel deelnemers aan het straatinterview van op. Menigeen vond het ook opmerkelijk dat dit YouTube filmpje in enkele dagen tijds bijna 3 miljoen maal bekeken werd. Het is leuk, maar de halve waarheid wordt verteld. Er wordt in ieder geval geen toelichting gegeven.

Op de meeste YouTube bijdragen kan gereageerd worden. Dus deed ik dat. Maar tot mijn stomme verbazing was mijn reactie enige tijd na ik mijn comments had ingetikt, mijn antwoord niet zichtbaar. Mijn tekst was kennelijk weggeredigeerd.
Daarom onderstaand mijn commentaar dat ik oorspronkelijk op YouTube wilde plaatsten:

 

"What the fuck staat er in de Bijbel?
Er zijn boeken van meerdere godsdiensten die gruwelijkheden verkondigen. De westerse democratie is niet op de bijbel gebouwd maar op een niet-godsdienstige, zeg maar wetenschappelijke benadering van hoe de staat moet functioneren en waar die voor staat.

De Westerse democratieën hebben de trias politica, de gescheiden machten: de wetgevende, de rechterlijke macht en de controlerende macht. Ze zijn onafhankelijk van elkaar. Het strafrecht in de moderne democratieën is gebaseerd op en is tevens een verdere uitwerking van de Code Napoleon. Dus niet gebaseerd op de Koran of op de Bijbel of op wat voor cultuurhistorisch boek uit de oudheid ook.

Mensen die steeds maar weer de Bijbel (het Oude Testament wel te verstaan, want het nieuwe testament verkondigt een heel andere leer die niet de regel "oog om oog, tand om tand" als basis heeft) weten kennelijk niet dat de zienswijzen van oude religies helemaal niet stroken met een moderne maatschappijvorm zoals de democratie is. Ze hebben kennelijk geen goed onderwijs genoten.

Dus let op: de islamieten hebben de koran die alles voorschrijft en alles regelt. Wij hebben de trias politica en het wetboek van strafrecht en het burgerlijk wetboek. De bijbel komt er bij ons niet aan te pas. En als bepaalde regels en passages van de koran op die uit het Oude Testament lijken, dan wil dat alleen maar zeggen dat de moslims delen van het Oude Testament hebben overgenomen. That's all.
Het succes van het filmpje zou pas van betekenis zijn als een opsomming van de kenmerken van de westerse democratie miljoenen malen door moslims bekeken werd en dat zij daar eens over nadachten."

De toelichting die niet gegeven werd tijdens het experiment is dat de wetten uit het Oude Testament niet in deze tijd gelden. Behalve dan enkele die door achterlijke christenen worden gehandhaafd. En dat zijn er niet 1.6 miljard. Maar volgens de Koran gelden die oude moslim wetten ook vandaag nog, vooral in Saoedie-Arabië. Stenigen, onthoofden, hand en voet afhakken zijn daar met grote regelmaat aan de orde. Vaak wordt als het om de moslims en hun Koran gaat door menig Nederlander tegengeworpen: "Maar ouderwetse opvattingen, dat hebben wij ook in Staphorst". Ik troost diegene die dat beweert met het feit dat het er geen 1.6 miljard zijn.

Dit is de link naar The Holy Quran Experiment

Tekst geplaatst op 7 december, 2015.

 

.
Who killed
Pim Fortuyn
..
YouTube Video David Frost in gesprek met Benazir Butto 2007 Ayaan Hirsi Ali op YouTube: Islam is a peaceful religion
Pim Forftuyn's reactie op 9/11 in gesprek met Harry Mens
 

TOP OF PAGE

TERUG NAAR NIEUWS EN MENINGEN

This site Copyright 1998-2011 by Rudolf A. Bruil