News & Views - Nieuws & Meningen

De EU vertelt de Halve Waarheid

Zondag 17 mei, 2018

Scrol down for English version!

Vanochtend was de ambassadrice van Hongarije in Spanje, Enikö Györi, te gast bij "Shalom," een uitzending van Televisiůn EspaŮola Internacional. Ze vertelde hoe de regering in Budapest antisemitisme bestrijdt in scholen, universiteiten en in de media.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Op dit moment wordt in Spanje een tentoonstelling van foto's van slachtoffers van de Holocaust in Hongarije georganiseerd door de Hongaarse ambassade. Er zijn ook speelfilms over de Holocaust te zien, en er is een presentatie van boeken van joodse schrijvers die vertaald zijn vanuit het Hongaars in het Spaans, en tal van andere activiteiten worden er georganiseerd.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Twee weken geleden was de Poolse ambassadrice, Marzenna Adamczyk, te gast bij "Shalom" en die uitzending had dezelfde strekking: de Holocaust, de bestrijding van antisemitisme, en van antizionisme.

Beide ambassades werken ook nauw samen met de ambassade van IsraŽl in Madrid geleid door Alon Bar. Alle drie de diplomaten spreken uitstekend Spaans en hun accenten zijn charmant! Ik neem aan dat Spaans de moedertaal is van de IsraŽlische ambassadeur omdat hij met een Argentijns accent spreekt. Een enorm aantal joden verliet ArgentiniŽ tijdens de fascistische, antisemitische militaire dictatuur van Jorge Rafael Videla, 1976-1981. Velen vonden hun vrijheid terug in Spanje en anderen emigreerden naar IsraŽl.

Wat mij kwaad maakt is dat de EU in Brussel een lastercampagne tegen Hongarije en Polen heeft ontketend en hun regeringen van "nazisme en fascisme" beticht omdat ze paal en perk stellen aan de ongebreidelde immigratie.

TVE Internacional is slechts via satelliet te ontvangen. Iedere dag neemt mijn aversie tegen Angela Merkel (Duitsland), Macron (Frankrijk), en van de EU, Juncker en Frans Timmermans, toe. We moeten nog maar zien of Mark Rutte met de wolven in het bos huilt. Een positief teken was in ieder geval dat hij tijdens het traditionele Nieuwjaarsconert afgelopen januari in Wenen naast Sebastian Kurz, bondskanselier van Oostenrijk, zat en hem hopelijk uitgebreid gesproken heeft over de nieuwe, realistische politiek van de Oostenrijkse regering en dat hij er wat van opgestoken heeft.

Op 8 juni heeft bondskanselier Sebastian Kurz aangekondigd 7 moskeeën te sluiten en 60 imams uit te wijzen om te voorkomen dat er een zogenaamde islamitische "Parallelgeselschaft", een aparte samenleving binnen de Oostenrijkse samenleving, verder voet aan de grond krijgt. Ook de verdere versobering van de sociale vergoedingen aan de asielzoekers in Oostenrijk is zeer terecht: geen mobieltjes, geld voor sigaretten, enz.

David Arcé-Lévy

Gepubliceerd op het internet op 17 juni, 2018.

CONTACT

Added on 26 October, 2018

 

The EU tells the Half-truth


On Sunday morning, May 17, 2018, Hungary's ambassador to Spain, Enikö Györi, was a guest at "Shalom," a broadcast by Televisión Española Internacional. She told how the Budapest government fights anti-Semitism in schools, universities and the media.

An exhibition of photographs of Holocaust victims in Hungary is currently being organised by the Hungarian Embassy in Spain. There will also be feature films about the Holocaust, a presentation of books by Jewish writers translated from Hungarian into Spanish, and many other activities will be organized there.

Two weeks ago, the Polish ambassador, Marzenna Adamczyk, was a guest at 'Shalom', and the programme had the same objective: the Holocaust, the fight against anti-Semitism, and anti-Zionism.
Both embassies also work closely with the Embassy of Israel in Madrid led by Alon Bar. All three diplomats speak excellent Spanish and their accents are charming! I assume that Spanish is the mother tongue of the Israeli ambassador because he speaks Spanish with an Argentinen accent. A huge number of Jews left Argentina during the fascist, anti-Semitic military dictatorship of Jorge Rafael Videla, 1976-1981.

 

Many found their freedom in Spain and others emigrated to Israel.
What makes me angry is that the EU has launched a slander campaign in Brussels against Hungary and Poland and accuses their governments of 'Nazism and fascism' because they are putting a stop to unbridled immigration.


TVE Internacional can only be received by satellite. Every day my aversion to Angela Merkel (Germany), Macron (France), and to the EU, Juncker and Frans Timmermans, increases. It remains to be seen whether Mark Rutte cries with the wolves in the forest. In any case, it was a positive sign that he was sitting next to Sebastian Kurz, Austrian Chancellor, at the traditional New Year's Eve conference in Vienna last January and that he hopefully spoke to him extensively about the new, realistic policy of the Austrian Government and that he learned something from it.

 

On 8 June Chancellor Sebastian Kurz announced the closure of seven mosques and the expulsion of 60 imams in order to prevent the emergence of a so-called Islamic 'Parallelgeselschaft', a separate society within Austrian society. The further cutbacks in the social allowances paid to asylum seekers in Austria are also justified: no mobile phones, money for cigarettes, etc.

Also read the article in The New Republic of October 28, 2014

Visit the website of the Museum: POLIN


David Arcé-Lévy
This text first published on the Internet on 17 June, 2018.


This site Copyright 1998-2018 by Rudolf A. Bruil

 


Wie heeft Pim Fortuyn vermoord?
Assad mag nog even aanblijven
Amerikaanse generaal geeft oorzaak waarom Sebrenica viel
Minder Minder Minder Criminele Marokkanen
Algoritmes van Google en Facebook bedreigen democratie
Leiding van het Concertgebouw Orkest heeft geen historisch besef
De anti-Islam sticker van Geert Wilders
Frans Timmermans en de manipulaties van Google en Facebook
Donald Trump gekozen tot 45ste President van de Verenigde Staten
Pim Fortuyn en de computerstoring
Kun je de Koran en de Bijbel met elkaar vergelijken?
Waarom Donald Trump
Burgeroverleg Asielzoekers
MH 17 - Geheimen en Manipulaties

 

 

Who killed Pim Fortuyn.
The Mess in Syria
The Burkini Debate
News & Views International
DNC: parents of American Muslim soldier killed in Iraq
True or Fake News - Fabricated Reports on Donald Trump?
How to eliminate Saddam Hussein
Blair should be tried

Can't find it with Google? Try Bing!

 


Basic Design © copyright w3schools.com