News & Views - Nieuws & Meningen

 

 

 

COVID-19:
De Verbanning van Hydroxychloroquine

 

In het vroege voorjaar van 2020 vertelde IC-arts Diederik Gommers in een tv-uitzending van OP1 dat hij drie Covid-19 patienten had behandeld en genezen met hydroxychloroquine+zinc+een antibioticum. Ik wil er even vanaf zijn of het nu azithromycine, doxycycline of een ander middel was. Toen hij ook een vierde patiënt dezelfde succesvolle behandeling wilde geven - zo vertelde hij - kreeg hij daartoe een verbod van het RIVM.

Gommers hield niet vol, bleef niet bij zijn succesvolle kuur, maar schaarde zich in het kamp van het RIVM dat gerelateerd is aan het WEF, Dr. Fauci, Big Pharma en Bill Gates. Hij accepteerde dat hydroxychloroquine niet het middel is dat direct toegediend dient te worden bij de eerste symptomen (verhoging, hoofdpijn, spierpijn, ademhalingsmoeilijkheden). Nee, de patiënten moeten aan de beademingsapparatuur, de zogenaamde ventilatoren. Gevolg was dat honderden, zo niet duidenden mensen kwamen te overlijden.

 

Iets dergelijks deed zich in andere landen voor. Zo was er in Frankrijk een vrouw die een beroep op haar arts deed toen ze verhoging had en moeilijkheden met ademhalen, symptomen van Covid-19. De arts schreef haar hydroxychloroquine voor samen met zink sulfaat en een antibioticum. De volgende morgen was ze genezen.

De arts, dr. Jean-Jacques Erbstein, had de vrouw hydroxychloroquine voorgeschreven en dat had niet gemogen. Toen het bekend werd moest Erbstein en ook collega Gastaldi die hetzelfde had gedaan, voor de raad van de orde der artsen verschijnen. Hen werd verboden hydroxychloroquine te gebruiken.

 

 

Al in januari 2020 werd in Frankrijk hydroxychloroquine van de lijst van vrij verkrijgbare geneesmiddelen geschrapt en wordt dan beschreven als giftig en zeer gevaarlijk, terwijl het al sinds de jaren '50 gebruikt wordt door ouderen, vrouwen in verwachting, en kinderen.
Daarentegen werd Remdesivir, geproduceerd door Gilead die een miljarden-contract wereldwijd kreeg - en het middel volgens experts nauwelijks of helemaal niet werkt - alom aangeprezen en geprezen werd zonder bewijs dat het een probaat middel is.

Frankrijk heeft in 2009 100.000 cases met hydroxychloroquine onderzocht en de conclusie was dat het niet gevaarlijk is en dat het effectief is. Het wordt vooral gebruikt bij de bestrijding van lupus en artritis. Hydroxychloroquine is in de VS verkrijgbaar onder de merknamen Plaquenil en Aralen.

------------------------------------------------------------------------
France researched 100.000 cases of hydroxychloroquine in 2009 and the conclusion was that it is not dangerous and it is effective. Lupus and arthritis.
------------------------------------------------------------------------

"In maart 2020 heeft de Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) Plaquenil en Aralen goedgekeurd voor de spoedbehandeling van patiënten die met COVID-19 in het ziekenhuis zijn opgenomen. Op 15 juni 2020 trok de FDA de noodvergunning voor deze geneesmiddelen voor Covid-19 in, nadat uit hun beoordeling van meerdere studies bleek dat het niet waarschijnlijk is dat deze geneesmiddelen bescherming bieden tegen het coronavirus.
De FDA stelde ook vast dat het risico op ernstige hartproblemen groter was dan de mogelijke voordelen van deze drugs."

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
"In March 2020, the US Food and Drug Administration (FDA) approved Plaquenil and Aralen for the emergency treatment of patients hospitalized with COVID-19.
On June 15, 2020, the FDA revoked emergency authorization of these drugs for Covid-19 after their review of multiple studies showed these drugs were unlikely to provide any protection against the coronavirus.
The FDA also determined that the risk of serious heart problems outweighed any potential benefits of these drugs."

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ook President Trump werd een paar dagen opgenomen en kreeg hydroxychloroquine + zink + een antibioticum. De President prees het middel zelf aan en nam het een tijd als profylaxe.

 

In Nederland was hydroxychloroquine tot maart 2020 zonder recept verkrijgbaar. Maar daar kwam meteen verandering in omdat kennelijk voorkomen moest worden dat de behandeling bij Covid-patienten een algemene behandeling zou worden.

Volgens de Franse arts Erbstein wordt hydroxychloroquine in veel, vooral armere landen, met succes toegepast, zoals in Marokko dat een lage mortaliteit van 2% heeft zo zei hij.

De niet vrije verkrijgbaarheid is op zich natuurlijk niet problematisch. Als je een verstandige huisarts hebt en die op dit gebied kennis van zaken heeft, en aan de aantekening onderaan in de Wikipedia over hydroxychloroquine geen boodschap heeft, dan kan hij hydroxychloroquine altijd voorschrijven in combinatie met zink en een antibioticum. Tenslotte heeft uw geneesheer de artseneed (de Eed van Hypopcrates) afgelegd.

 

===================================================
De Nederlandse artseneed (2003). Hier 5 artikelen:
Ik zweer/beloof dat ik de geneeskunst zo goed als ik kan zal uitoefenen ten dienste van mijn medemens.
Ik stel het belang van de patiënt voorop en eerbiedig zijn opvattingen.
Ik zal aan de patiënt geen schade doen.
Ik luister en zal hem goed inlichten.
Ik zal de beschikbaarheid en toegankelijkheid van de gezondheidszorg bevorderen.

De Belgische eed is specifieker. Hier 4 artikelen:
Ik zal het beroep van arts plichtsbewust en nauwgezet uitoefenen.
Ik zal boven alles voor mijn patiënten zorgen, hun gezondheid bevorderen en hun lijden verlichten.
Ik zal mijn patiënten correct informeren.
Ik zal ervoor waken dat mijn houding tegenover patiënten niet beïnvloed wordt door levensbeschouwing, politieke overtuiging, sociale stand, ras, etnie, nationaliteit, taal, gender, seksuele voorkeur, leeftijd, ziekte of handicap.

===================================================

 

Het scenario dat wereldwijd is afgesproken blijkt echter zo in elkaar te zitten dat er een vaccin moet komen. En daar moet gedwongen op gewacht worden. Vermoed wordt dat hydroxychloroquine daarom in de ban werd gedaan.

 

Aanvankelijk werden door de Amerikaanse overheid bij 'Philips Respironics' voor meer dan 1 miljard dollar aan ventilatoren besteld. Het waren er 43.000. Maar een deel van het aantal werd na enige tijd afbesteld en Philips zou nu 12.300 ventilatoren leveren. Een kwestie van voornamelijk budgetaire aard. De onderhandelingen hadden niet een betere prijs voor de Federale regering opgeleverd, zo wordt vermoed.
Het overlijden van veel patiënten vermeldt Reuters niet. Uiteraard werd In Nederland naar President Trump gekeken en door een enkeling gesuggereerd dat hij de ventilatoren afbestelde.

 

Op verschillende sites is verhelderende informatie te vinden. Deze informatie bijvoorbeeld van www.huidarts.com:

"Twintig patiŽnten die begin maart 2020 tot 16 maart 2020 werden opgenomen in het ziekenhuis kregen 3 maal daags 200 mg hydroxychloroquine voor 10 dagen. Zes hiervan kregen ook een antibioticum erbij, namelijk azitromycine, 500 mg op dag 1 en 250 mg voor de daaropvolgende 4 dagen. In deze groep zaten ook 2 mensen bij die geen symptomen hadden maar wel positief getest. Gedurende dezelfde tijd werden ook 10 patiŽnten bestudeerd die niet met medicijnen werden behandeld. Zij dienden als controlegroep. De resultaten waren opmerkelijk. Op dag 6 werd bij alle behandelde patiŽnten geen coronavirus meer aangetroffen in de testen. Bij de controlegroep die niet behandeld werd scoorden de testen nog positief. Op basis van deze bevindingen hebben de artsen hydroxychloroquine in combinatie met azitromycine aanbevolen als potentiele eerste keus behandeling bij patiŽnten met de ziekte COVID-19 als gevolge van een infectie met het coronavirus. Verder onderzoek moet uitwijzen of het middel ook preventief werkt bij risicogroepen (zoals gezondheidswerkers) om zo de verspreiding van het virus tegen te gaan."

In plaats van behandeling in een vroeg stadium met hydroxyxhloroquine worden Covid-19 patienten aangesloten op een ventilator die met een interval zuurstof in de longen pompt en CO2 naar buiten brengt. Sommige patiŽnten lagen weken lang aan deze beademingsapparatuur!

De ventilatoren

"Velen die op een ventilator aangesloten worden sterven, en degenen die het overleven zullen waarschijnlijk worden geconfronteerd met aanhoudende ademhalingsproblemen veroorzaakt door ofwel de machine of de schade die door het virus is aangericht." Bron: www.webmd.com

Kijk deze video: Zo werken beademingsmachines (YouTube Video).


'HealthDay News' schrijft op woensdag 15 april 2020:

"Mechanische ventilatoren zijn een symbool geworden van de COVID-19 pandemie en vertegenwoordigen de laatste beste hoop om te overleven voor mensen die niet langer levensondersteunend adem kunnen halen.

Maar de ventilator markeert ook een crisispunt in de behandeling van de COVID-19 van een patiŽnt, en de vraag wordt nu gesteld of de machines ook schade kunnen aanrichten."

Web MD schrijft:

"Velen die op een beademingsapparaat worden aangesloten sterven, en degenen die het overleven zullen waarschijnlijk te maken krijgen met aanhoudende ademhalingsproblemen die worden veroorzaakt door de machine of door de schade die het virus aanricht."

"Het probleem is dat hoe langer mensen beademd worden, hoe groter de kans is dat ze complicaties krijgen die te maken hebben met de beademing met behulp van een machine."

"Dit erkennend, zijn sommige intensive care units begonnen met het uitstellen van het plaatsen van een COVID-19 patiŽnt op een ventilator tot het laatst mogelijke moment, wanneer het echt een beslissing van leven of dood is, zei Dr. Udit Chaddha, een interventielongarts bij het Mount Sinai Ziekenhuis in New York City."

Een argument te meer om in een vroeg stadium de patiënten met hydroxychloroquine te behandelen.

Recent onderzoek suggereert echter dat coronaviruspatiënten die op een beademingsapparaat worden gezet, een lage overlevingskans hebben. "Als je op een ventilator wordt aangesloten, dan is er ongeveer 20 procent kans dat je zult overleven," zei Michael Dowling, CEO van Northwell Health in een Face the Nation interview op 5 april 2020.

Het Intensive Care National Audit and Research Centre in het Verenigd Koninkrijk meldde dat 66% van de patiënten op de beademingsapparatuur is overleden. Een medisch onderzoek van de Universiteit van Washington dat op 30 maart werd gepubliceerd, meldde dat negen van de 18 patiënten stierven.

Geïnfecteerde patiënten kunnen een acuut respiratoir noodsyndroom - ARDS (Acute respiratory distress syndrome) - ontwikkelen, een aandoening met een hoog sterftecijfer. Degenen met ARDS bouwen vloeistoffen op in de longblaasjes, de kleine luchtzakjes in de longen die zuurstof overbrengen naar het bloed en die kooldioxide verwijderen.

U heeft natuurlijk de berichten gezien en op vele sites de commentaren gelezen op de persconferentie van 'America's Frontline Doctors' en wellicht ook op Facebook, YouTube of Vimeo de video gezien die, toen de techbedrijven er de lucht van kregen dat het over hydroxychloroquine ging, direkt werd verwijderd.

Heeft u de video niet gezien? Hij staat nu op Bitchute: hier! Vanaf ongeveer 5 minuten in de video geeft Dr. Stella Immanuel - oorspronkelijk uit Nigeria - een indrukwekkend feitenrelaas. Vergeet niet in alle discussies dat het gaat om hydroxychloroquine + zink + zithromax. Het is de vraag of de commentatoren daar echt wel voldoende rekening mee houden. Dr. Immanuel heeft veel patiënten genezen. ze noemt een aantal van 350 tot op dat moment.

Nu is op YouTube nog wel een item te zien waarin Dr. Simone Gold (één van de Frontline Doctors) aan de tand wordt gevoeld. Het pleidooi voor de toepassing van hydroxychloroquine werd geboycot. Maar Simone Gold liet het daar niet bij zitten. De 'American Frontline Doctors' hebben een eigen website. Dr. Simone Gold heeft een boek geschreven over de gunstige aspecten van de toepassing van hydroxychloroquine. Bij Amazon.com is het verkrijgbaar. Scrol naar beneden en lees enkele commentaren en beoordelingen van mensen die het hebben aangeschaft.

Een andere video op YouTube van twee artsen in Californië die meldden dat ze praktisch gedwongen worden om overleden personen als COVID-19 doden te melden, die video werd ook verwijderd van Youtube.

Veel publicaties op het internet doen allemaal hun best om America's Frontline Doctors te "ontmaskeren" en uiteraard hydroxychloroquine als een nonsense geneesmiddel te beschrijven. Het heeft allemaal veel weg van een samenzwering!

 

Voor wie de Franse taal enigszins machtig is kan hier de link naar de anderhalf uur durende documentaire aanklikken: M4L-TRA1TÉS


R.A.B. 17 januari, 2021

 

Aangevuld op 30 januari, 2021

Code van Neurenberg en uw veiligheid

Code van Neurenberg in Wikipedia

De oudste internationale code voor ethisch klinisch onderzoek bij mensen werd naar aanleiding van de afschuwelijke medische experimenten in concentratiekampen vastgelegd in de Code van Neurenberg van 1947. In 1964 volgde de Verklaring van Helsinki waarvan u de laatste editie uit 2013 elders op de website waar de link naar verwijst kunt lezen. Deze richtlijnen zouden de veiligheid van proefpersonen in medische experimenten moeten waarborgen.

Vaccinatie: Wat het RIVM u niet vertelt

Dr. Evelyne Shuster schrijft op de website van The New England Journal of Medicine over de Code van Neurenberg die volledig vermeld staat dat The voluntary consent of the human subject is absolutely essential, zo staat er.
Met andere woorden: U kunt niet gedwongen worden u te onderwerpen aan welk medisch experiment met Remdesivir of welk experimenteel vaccin ook.

 

Aangevuld op 18 februari, 2021

De Franse arts en microbioloog Dr. Didier Raoult uit Marseille heeft aanwijzingen dat de mutaties van het COVID-19 in het Verenigd Koninkrijk, Zuid Afrika en Brazilië veroorzaakt wordt door de toediening van Remdesivir in samenhang met de antistoffen die het lichaam heeft opgebouwd. Verderop in de video-presentatie geeft hij zijn mening namelijk dat het beter is klassieke vaccins te maken dan deze experimentele mRNA vaccins.

 

Aangevuld op 6 maart, 2021, video van een presentatie gehouden op 26 januari, 2021

Video: Dr. Simone Gold – The Truth About the COVID-19 Vaccine

 

Aangevuld op 17 juni, 2021

Ondertussen is de effectieve werking van het medicament Ivermectine gesignaleerd, dat door een Japanse wetenschapper in de jaren '70 werd ontdekt en zijn effectiviteit dagelijks bewijst. Zie de video van de arts Bret Weinstein die Dr. Pierre Koryn interviewt (Engels)

 

BACK/TERUG

CONTACT


This site Copyright 1998-2021 by Rudolf A. Bruil

 

De weg voor de corona "vaccins" is vrijgemaakt door GENOCIDE!
De Tweede Kamer Verkiezingen van 17 Maart 2021
Wie heeft Pim Fortuyn vermoord?
Assad mag nog even aanblijven
Amerikaanse generaal geeft oorzaak waarom Sebrenica viel
Eva Jinek, Martijn Koning, Farid Azarkan en Jair Ferwerda demoniseren Baudet
Geert Dales bij Eva Jinek over Trump Bashen
Minder Minder Minder Criminele Marokkanen
Is er sprake van een A-lijst virus? Is er sprake van een pandemie?
Frans Timmermans blundert over de Islam
De NATO en Turkije - een Problematische Relatie
Algoritmes van Google en Facebook bedreigen democratie
Leiding van het Concertgebouw Orkest heeft geen historisch besef
De anti-Islam sticker van Geert Wilders
Frans Timmermans en de manipulaties van Google en Facebook
Donald Trump gekozen tot 45ste President van de Verenigde Staten
Pim Fortuyn en de computerstoring
Kun je de Koran en de Bijbel met elkaar vergelijken?
Waarom Donald Trump
Burgeroverleg Asielzoekers
MH 17 - Geheimen en Manipulaties

 


Basic Design © copyright w3schools.com