News & Views - Nieuws & Meningen

 

Jan Roos schreef een column in De Dagelijkse Standaard met als kop:
Trump wint met historische zege straks groots van verwarde bejaarde Biden

 

 

Beste Jan, we hopen inderdaad dat Trump weer gaat winnen. Als hij verliest dan krijgen we het moeilijk. Trump is de verdediger van de vrijheid van de mens, van het individu. En: hij is tegen de globalisering waar Soros, de Bilderberg groep, het World Economic Forum, de G7, Bill Gates, Mark Zuckerberg, en nog een paar lieden en groepen juist vóór zijn.†

Zoals we allemaal weten is het Amerikaanse verkiezingssysteem zo ingericht dat er een "popular vote" na het tellen van de stemmen uitgelezen wordt, maar dat het college van kiesmannen met hun stem bepalen wie uiteindelijk president wordt (electoral college, het kiescollege). Daarbij kan de "popular vote" niet van invloed zijn, behalve dan in het hoofd van deze of gene kiesman, dat wil zeggen als de uitslag van de popular vote al onmiddellijk bekend zou zijn gemaakt.† Toch is het helemaal niet zo zeker dat Trump met een landslide gaat winnen zoals Roos voorspelt, want de Democraten zullen er alles aan doen om dát te voorkomen. Om te beginnen met het niet erkennen van een uitslag die positief voor Trump uitvalt. Dan gaan de Democraten - of liever globalistische fascisten - allerlei vieze spelletjes spelen.

 

De democraten hebben Kamala Harris als kandidaat voor de post van vice president. En dat is een sterke troef. Niet omdat zij zo geweldig is, want er is veel op haar aan te merken, zoal omdat ze heel veel dingen verkeerd gedaan heeft vooral in het verleden toen ze rechter was in CaliforniŽ. Ook heeft ze Joe Biden, sleepy Joe, eerder volledig afgebrabd. Dat was voordat ze gevraagd werd om de kandidatuur van vice president te aanvaarden.

Kamala Harris is dé troef omdat de democraten haar als de opvolger van Joe Biden zien als die na een paar maanden voor dement wordt verklaard of voortijdig de geest geeft. Dus in feite stemmen de democratische kiezers op Kamala Harris. Bovendien hebben de democraten met Kamala Harris het thema "een vrouw als president" weer leven ingeblazen en voor veel kiezers kan dat een belangrijk aspect van de verkiezingen op 3 november zijn.

We hopen dat de mensen die er over denken om op Donald Trump te stemmen extra gemotiveerd worden, zich gaan registreren om te stemmen, en op 3 november naar de stembureau's gaan en zich hun stem niet af laten nemen.

 

Een tweede negatief punt dat het voor de Republikeinen moeilijk kan maken is dat de Democraten vóór het "stemmen per post" zijn in verband met COVID-19. En het is al bewezen dat de stembiljetten niet allemaal kloppen. Bij proefdraaien is gebleken dat zelfs overleden mensen op hun vroegere adres of het adres van hun kinderen waar ze de laatste jaren van hun leven doorbrachten een stembiljet voor stemmen per post "ontvingen". En er zijn biljetten die in de proef niet bij de tellers aankwamen.

 

En dan is er nog de jeugd van Black Lives Matter en Antifa en andere linkse en communistische gedachtenspinsels. Het zijn er in verhouding niet zo veel en bovendien hebben ze niet allemaal de stemgerechtigde leeftijd bereikt. Welk gewicht ze in de schaal leggen moet worden afgewacht. Want het aantal hervorming gezinde of louter protesterende millennials is betrekkelijk zoals zo vaak bleek, bijvoorbeeld op het Taghirplein in Cairo, in HongKong, in Belarus, en waar ook ter wereld waar ze zich manifesteren. Daar is hun aantal niet altijd groot genoeg. Maar.... Je weet maar nooit.

 

Eric Perdaems vat het zo samen: Het wordt m.i. een strijd tussen globalisme/marxisme enerzijds en democratie/conservatisme anderzijds...Het lijkt erop dat de meerderheid dat in de gaten begint te krijgen en juist daarom zal links list en bedrog niet uit de weg gaan... Ik denk dat als JFK nu nog geleefd zou hebben hij beslist geen "democraat" meer zou zijn... De gotspe alleen al om dit woord nog te durven gebruiken in de naam van je partij....

 

Jan Roos: Trump wint met historische zege straks groots van verwarde bejaarde Biden

4 september 2020

CONTACT


TOP OF PAGE

This site Copyright 1998-2018 by Rudolf A. Bruil

© copyright w3schools.com

news and views