News & Views - Nieuws & Meningen

IS HET VIRUS DODELIJK? - EN WAT DOET HET VACCIN?

 

There is no killer virus.

There is a killer "vaccine"!

Eric Perdaems, 2 september, 2021I

 

Het begon vorig jaar, direct na het uitroepen van de "pandemie", met het saboteren van onderzoek en het verdacht maken/verbieden van reeds lang bestaande, zeer goed werkende, goedkope en veilige medicatie waarmee wereldwijd zeer goede resultaten werden bereikt tegen het virus. Met het verbieden begon de facto de genocide waarmee we ons geconfronteerd zien. En daardoor zijn er bewust honderdduizenden wereldwijd vermoord....


En nu wordt het steeds duidelijker dat de gevaren waarvoor vooraanstaande deskundigen – daarbij hun eigen nek uitstekend omdat ze door de MSM onmiddellijk als een stel zwakzinnigen weg werden gezet – hebben gewaarschuwd. Zij stellen dat de experimentele genetische manipulatie bij elke nieuwe prik het eigen immuunsysteem meer en meer zal "uitschakelen". Deze deskundigen stellen ook dat reeds een groot aantal mensen de ziekte in 2020 doorgemaakt hebben, meestal (98%) zonder er ziek van te worden .

 

Natuurlijke weerstand

De weerstand die door deze mensen langs natuurlijke weg is opgebouwd is vele malen effectiever dan de weerstand die verkregen wordt met de "vaccins". En de natuurlijk opgebouwde weerstand houdt ook veel langer stand. Zo is gebleken dat mensen die in de periode 2002-2004 besmet zijn geweest met het SARS-virus en daar weerstand tegen ontwikkeld hebben NIET ziek werden van SarsCov2, ook al verschillen die twee virussen zo'n 20 % van elkaar en zijn we inmiddels vele jaren verder...

Hoe anders is dat met de huidige "Deltavariant". Die wijkt volgens wetenschappers slechts 0,2 % af van het virus dat vorig jaar zijn intrede deed. Maar de "gevaccineerden" blijken daartegen veelal GEEN weerstand te hebben. Erger nog: steeds meer studies (o.a. recent gepubliceerd in "The Lancet") tonen aan dat de gevaccineerden feitelijk gezien moeten worden als "superspreaders" waarvan de 'viral load' in de neus tot 251 maal zo hoog is als bij niet-geprikten. Dat betekent nog niet dat al die 'superspreaders' nu ook daadwerkelijk ziek zijn.

 

De slogan "je doet het voor een ander" raakt kant noch wal. Het is inmiddels evident dat er steeds meer problemen voor de "gevaccineerden" ontstaan juist als gevolg van de injecties. De overheden - met hulp van de MSM - proberen de cijfers uit het zicht te houden, maar wereldwijd worden steeds meer meldingen gemaakt van snel oplopende cijfers m.b.t. bijwerkingen en overlijden als gevolg van de "vaccins".


In het verleden waren slechts enkele meldingen van bijwerkingen al voldoende om de toediening van een "vaccin" - dat anders dan nu alle testfases normaal doorlopen had (!) - onmiddellijk stop te zetten en onderzoek te plegen. Maar met deze experimentele, genetische manipulaties - die zich nog steeds in een testfase bevinden - gebeurt dat niet.... Wat is hier aan de hand?

 

We doen dit voor de volksgezondheid?

Dit alles is slechts een deel van de problemen die zich beginnen te manifesteren als gevolg van de injecties. Deskundigen - zoals de uitvinder van de mRNA-techniek (Dr. Robert Malone), de ontdekker van het HIV virus (Nobelprijswinnaar Luc Montagner) en ex-vice president van Pfeizer (Mike Yeadon) - om maar een paar namen te noemen - zien nog veel meer problemen ontstaan in de toekomst.


Zij stellen dat het steeds verder uitschakelen van het eigen immuunsysteem door de prikken zal leiden tot een situatie waarin er steeds minder weerstand ontstaat tegen mutaties van het virus, maar ook tegen andere virussen en bacteriën. Hetgeen zou betekenen dat resistentie tegen virussen en bacteriën in de toekomst alleen nog maar bereikt kan worden door een prik. Als dat realiteit wordt dan heb je de strijd bij voorbaat verloren. Je loopt dan altijd achter de feiten aan omdat de tijd die nodig is om een vaccin te ontwikkelen - of een experimentele genetische manipulatie - altijd langer is dan de tijd die een virus nodig heeft om te muteren…


Deze realiteit lijkt inmiddels wel degelijk aangebroken. Geprikten blijken nu - veel meer dan niet geprikten - geen weerstand te hebben tegen de "Delta-variant" en worden nu opgeroepen terug te komen voor een 3e prik. Maar of die 3e prik gaat helpen is nog maar de vraag. De Times of Israel meldde dat van de 2097 mensen die daar tot nu toe hun (3e) boosterprikje hebben gehaald , er 187 met Covid in het ziekenhuis terecht zijn gekomen waarvan er inmiddels 15 zijn overleden....

 

Antibody-dependent Enhancement

Maar daarmee niet genoeg. De vrees waarvoor deze deskundigen al voor de uitrol van de "vaccins" waarschuwden lijkt bewaarheid te worden gezien bij geprikten duidelijk hogere hoeveelheden viral loads worden gemeten. Ze zijn de reactie van het immuunsysteem op het "vaccin" wat "Antibody-dependent Enhancement" (ADE) wordt genoemd.


ADE - in het Nederlands te vertalen als "antilichaam afhankelijke versterking" - is een reactie op het 'wilde' virus waarbij gevaccineerde mensen (of dieren) een hyperimmuunreactie ondergaan die gevaarlijke ontstekingsprocessen van de ziekte in gang zet. In feite, ironisch genoeg, geeft ADE de slechtst mogelijke afloop van de ziekte aan bij diegenen die gevaccineerd zijn. In concreto komt het er op neer dat - zodra het nieuwe griepseizoen begint - het juist de geprikte mensen zullen zijn die niet alleen de meeste kans lopen om ziek te worden maar ook de meeste kans hebben een ander te besmetten of door een andere "gevaccineerde" persoon te wórden besmet.


Een ander problematisch gevolg van de injecties - en daar waarschuwen de deskundigen voor - is de kans op bloedingen en bloedstollingen (trombose). Deze kunnen worden gedetecteerd door middel van een simpele D-dimeertest na het toedienen van het vaccin. Het meest zuiver is die test ook te doen voordat er geprikt wordt om een vergelijk te kunnen maken. Een verhoogde D-dimeerwaarde wijst op stollingen van het bloed (trombose).


Prof. Dr. Bhakdi meldt vanuit Duitsland dat uit onderzoek gebleken is dat bij 65 % middels een D-dimeertest gecontroleerde geprikten direct na de injectie een sterk verhoogde D-dimeerwaarde werd geconstateerd. Soortgelijke onderzoeken die elders - o.a. in Canada - werden uitgevoerd hadden soortgelijke uitkomsten. Deze mensen hoeven daar niet direct iets van te merken ("ik heb niets gemerkt van de prik") zolang ze zich voor doen in plaatsen in het lichaam waar ze geen schade kunnen aanrichten.

Maar, omdat het "vaccin" niet in de prikplaats blijft - in tegenstelling tot wat de fabrikanten beweerden - maar zich door het hele lichaam verspreidt kunnen ook bloedstollingen ontstaan op plaatsen waar het wel voor ernstige schade kan zorgen. Denk daarbij aan het hart, de hersenen en de longen. Schade aan deze organen als gevolg van bloedstollingen is niet alleen permanent, ze kunnen ook fataal zijn......

Enkele conclusies

Met alles wat er dag-in-dag-uit over ons uitgestrooid wordt hebben veel mensen uit het oog verloren waarover we het hebben als het over het "killervirus" gaat wat feitelijk niets anders is dan een corona- of influenza-virus (nog altijd niet vastgesteld) dat voor verreweg de meeste mensen minder gevaarlijk is dan een seizoens-griep.


Alleen voor mensen die oud zijn en/of ernstig onderliggend lijden hebben is het virus iets gevaarlijker dan een "normale" griep. Maar fluctuaties in besmettelijkheid en fatale gevolgen (IFR=Infection fatality rate) zijn er elk seizoen. Zo heeft het Robert Koch Instituut in Duitsland geconcludeerd dat het nemen van de jaarlijkse griepspuit in 2017en 2018 uiteindelijk gevaarlijker bleek uit te pakken dan om het niet te doen.... En dat waren dus geen experimentele genetische manipulaties maar reguliere vaccins (en daarom nu dus niet tussen aanhalingstekens).

Ondertussen zitten we met een overheid die kennelijk ook niet veel vertrouwen heeft in de "vaccins". Immers, ze wil ons doen geloven dat wij in de (historisch gezien) unieke situatie terecht zijn gekomen waar een ongevaccineerd persoon zogenaamd mensen kan infecteren met een ziekte die hij of zij helemaal niet ervaart maar waartegen anderen wel gevaccineerd zijn! Dat is dan wel een heel bijzonder vaccin...


Net zo absurd is het voornemen om jonge mensen aan dit medisch experiment te laten deelnemen. Zelfs als de problemen van de prik beperkt zouden blijven tot de inmiddels bekende bijwerkingen dan nog is de rekening per saldo hoe dan ook negatief... Kinderen worden niet ziek van dit virus. En om ze in te zetten als "labrat" zonder ook maar iets te weten van wat ze in de toekomst te wachten staat, zijn praktijken die geen zinnig mens op zijn geweten wil hebben.


Laten we ook niet vergeten dat de nu snel in aantal toenemende besmettingen en zieken plaatsvinden in de zomer, het seizoen waarin vorig jaar zo goed als niemand ziek werd of dood ging aan "het virus". Dat is in strijd met alle regels der natuur. Wat hadden we vorig jaar nog niet? Juist: de "vaccins"...


Er is geen andere conclusie mogelijk dan dat dit alles NIETS meer met de volksgezondheid heeft te maken. Covid19 is een project.
De keuzes die we nu maken zullen tot de belangrijkste ooit behoren.

Eric Perdaems, 2 september, 2021E

 

Toegevoegd op 5 september, 2021, deze video:

Klik hier of op de afbeelding en scroll naar beneden.

 

TERUG

CONTACT


TOP OF PAGE

This site Copyright 1998-2018 by Rudolf A. Bruil

Hydroxychloroquine - Werkzaam Medicament tegen COVID-19 - mag vanaf voorjaar 2020 niet meer voorgeschreven worden! Waarom?
Is er sprake van een A-lijst virus? Is er sprake van een pandemie?

Frans Timmermans blundert over de Islam want hij is niet voorgelicht

Wie heeft Pim Fortuyn vermoord?
Assad mag nog even aanblijven
Amerikaanse generaal geeft oorzaak waarom Sebrenica viel
Frans Timmermans: Algoritmes van Google en Facebook bedreigen democratie
Minder Minder Minder Criminele Marokkanen
Leiding van het Concertgebouw Orkest heeft geen historisch besef
De anti-Islam sticker van Geert Wilders
Donald Trump gekozen tot 45ste President van de Verenigde Staten
Pim Fortuyn en de computerstoring
Kun je de Koran en de Bijbel met elkaar vergelijken?
Waarom Donald Trump
Burgeroverleg Asielzoekers
MH 17 - Geheimen en Manipulaties
Halal-schap Albert Heijn met varkensvlees ontheiligd
Bankencrisis en de aandeelhouders van ABN-AMRO

news and views