Soundfountain is a multi subject site.
News & Views

 

 

 

Schimmel achter de oren?

Van Rossum in De Slimste Mens over een - volgens hem - lullige streek in de Bijbel

 

IJdelheid, zo zei Maarten van Rossum in De Slimste Mens, gaat wel over. En - zo zei hij - als de ijdeltuiten zelf niet zien dat de schimmel achter de oren groeit en hoe ingrijpend dat is, dan worden ze er wel op een gegeven moment voor gewaarschuwd. Volgens Maarten zal zijn dochter hem er op wijzen wanneer hij een ijdeltuit is en bij hem de schimmel achter de oren groeit.

 

Volgens mij heeft Maarten van Rossum niet alleen de schimmel al achter de oren maar ook in zijn hersenpan. Tenminste dat valt af te leiden uit de "deskundigheid" die hij ten toon spreidde in De Slimste Mens van 29 juli 2016.

 

De vraag die Philip Freriks in de quiz aan een kandidaat stelde ging over de vrouw van Lot die, nadat het gezin uit Sodom en Gomorra was gevlucht, tegen alle instructies in, omkeek. Als straf veranderde zij ter plekke in een zoutpilaar. Freriks vroeg of dat gedrag - namelijk om te kijken tegen de regels in - iets typisch vrouwelijks was. Hij doelde kennelijk op vrouwelijke nieuwsgierigheid.

Van Rossum: Dat zou kunnen maar dan is het in overeenstemming met de kinderachtigheid en de algehele wraakzucht van het Oude Testament.

Het is de natuurlijke nieuwsgierigheid om om te kijken naar de stad waar je gewoond hebt en die in vlammen opgaat. Om mevrouw in een zoutpilaar te veranderen is "een vrij lullige streek al met al", voegde van Rossum er aan toe.

En dat voor KRO/NCRV.

Zou het omkijken wellicht een andere betekenis kunnen hebben in dit verhaal? Zou het kunnen duiden op verlangen naar een zondig verleden? Er mag toch wel enige serieuze, cultuurhistorische kennis op dit punt van door programmamakers ingehuurde personen verwacht worden, zou je denken.

In dezelfde uitzending veroordeelde van Rossum ook nog eens nadrukkelijk die mensen die een kritische houding ten aanzien van de EU in Brussel hebben en kraakte hij die politici, de zogenaamde populisten, af.

Zo is het gesteld met de staatsomroep. Geen gelegeneheid blijft onbenut. De boodschap (=indoctrinatie) is belangrijker dan de waarheid.

Van Rossum's dochter kan zo te zien nalatigheid verweten worden.

 

CONTACT

TOP OF PAGE

Soundfountain's Pages Copyright 1998-2016 by Rudolf A. Bruil and co-authors