Soundfountain is a multi subject site.
News
& Views

TERUG

11 februari 2017

Geachte lezer,

Omdat meer en meer gebleken is dat de linkse media het nieuws in veel gevallen maar voor de helft vertellen, het verzwijgen, of verdraaien, en op die manier de berichtgeving bewust manipuleren, kun je alleen maar tot de conclusie komen dat die media tegenwoordig niet alleen minder toonaangevend zijn geworden maar vooral ook vaak onbetrouwbaar.

Daarentegen worden ware feiten en gegevens vaak opgediend door degenen die voor populist uitgemaakt worden omdat ze - zonder de linkse onderbuikgevoelens - naar de feiten, gegevens, statistieken en uitspraken kijken en die te berde brengen. Zodoende kun je gemakkelijk tot de conclusie komen dat:

Een populist is iemand die je met de neus op de feiten drukt.