News & Views  National 1999
 BACK
 
Suggestieve vragen en antwoorden: Waar of niet waar?
 
Waarom is de Betuwelijn noodzakelijk? 
Niet zozeer voor het transport van voedsel en andere waar die in Rotterdam aankomt. Want er gaat voor miljarden via de grote rivieren. De Betuwelijn moet er komen voor het transport van troepen en oorlogstuig in geval van nood.
 
Waarom mag Öcalan op 1 februari 1999 Nederland niet binnen? 
Een aantal landen (de NAVO-landen) hebben onderling afgesproken dat hij als een terrorist moet worden beschouwd. Hij is dus een ongewenst vreemdeling. 
Dit standpunt is moeilijk te rijmen met het feit dat de fundamentalistische Erbakan wel Nederland in mocht om nog wel in de Amsterdam Arena een grote Turkse gemeenschap toe te spreken. 
Waarom is afgesproken dat Öcalan ongewenst is. Om Turkije tegemoet te komen. 
Waarop is deze tegemoetkoming aan Turkije gebaseerd. 
Die is gebaseerd op de afspraak tussen voormalig president Bush en de Turkse regering vlak voor de uitvoering van Dessert Storm. Die afspraak hield in dat Amerika gebruik mocht maken van Turkse militaire vliegvelden en dan kreeg Turkije de vrije hand ten aanzien van het onderdrukken van de Koerden. Zonder protest. 
Past dat bij Nederland dat zelf eeuwen geleden rebelleerde tegen de wereldmacht Spanje? 
1-2-1999
 
Auto RAI (Rijwiel en Auto Industrie): gecontroleerd rijden in de toekomst 
In de toekomst zal de autorijder inloggen (zo meldde het RTL4 Nieuws op 2 februari) op de snelweg die voorzien is van magneetstrippen. Door de bestemming op te geven wordt maakt de computer een reisplan en zal de auto door de snelweg naar zijn bestemming geleid worden. Is dat nog autorijden? Dat is de toekomst: Big Brother Will Be Watching You. In ieder geval van A naar B.
 
Weer meer WAO'ers 
De grote bedrijven hebben altijd meer dan de kleintjes slim gebruikt gemaakt van de Wet op de Arbeids Ongeschiktheid. Het bedrijf dat wil reorganiseren, een afdeling wil inkrimpen of een afdeling wil opheffen, kan gemakkelijker overbodige werknemers via de WAO "ontslaan". Volgens het NOS-Journaal van 2 februari blijken de grote ondernemers op grotere schaal weer dankbaar gebruik te maken van deze mogelijkheid. Is er opzet in het spel?
 
Op bezoek bij de Koningin 
Je wordt uitgenodigd om informeel met Hare majesteit van gedachten te wisselen. De afspraak is dat niets van dat gesprek naar buiten komt. Toch staan er daags na het gesprek van allerlei meningen van Koningin Beatrix in de krant. Veel mensen weten vandaag de dag niet meer wat fair play is. Ook kamerleden niet. Dat blijken vaak mensen te zijn die zeer kleine ego's hebben.
 
De Bijlmer-enquête  
In het Heute Journaal van het Zweites Deutsches Fernsehen (ZDF) van zaterdag 13 februari wordt een kleine reportage getoond van een bewoner van de Bijlmermeer die in Amerika zijn bloed heeft laten onderzoeken en wel in hetzelfde instituut waar de veteranen van Dessert Storm hun bloed lieten nakijken. En wat blijkt? De Nederlander heeft dezelfde soort deeltjes in zijn bloed als de Amerikaanse soldaten. De Amerikaanse expert in witte jas komt zelf in het ZDF-bericht aan het woord. En getuigen van instanties maar beweren dat er geen gevaarlijke stoffen werden vervoerd. 
 
De reputatie van KPN Telecom 
KPN Telecom heeft KRO's Brandpunt aangeklaagd wegens het beschadigen van de reputatie. Dit naar aanleiding van de reportage over smeergelden betaald aan belangrijke Indonesiërs met het oog op het verkrijgen van concessies. 
Eigenaardig is dat het NOS Hournaal niet de reportage van Brandpunt noemde die handelde over eenzelfde affaire in Tsjechië. 
De aanklacht van KPN Telecom moet gezien worden in relatie tot andere grote nationale en internationale bedrijven, niet ten aanzien van de telefoonabonnees. Die laatste groep had allang voor KPN Telecom geen goed woord over al tijdens de monopolistische positie. Weet u nog dat de teller indertijd bij 5 minuten moest tikken maar dat al bij 4 minuut en 20 sekonden deed? Wie toen dacht nog enkele sekonden door te kunnen praten kwam bedrogen uit. Voor een gesprek van 5 minuten werden 2 tikken gerekend! Toen de concurrentie kwam opzetten zei de heer Dik in Buitenhof dat KPN Telecom eigenlijk die enorme hoge rekeningen i.v.m. bellen via 06 nummers kwijtgescholden hadden moeten worden. Eigenlijk. Dus niet echt. trouwens van de misstand van de teller kreeg een ieder maar een gulden als schadevergoeding retour. Een lachertje.  
Ook nu heeft PTT telecom een soort monopoliepositie omdat zij de beheerder is van het net en ook een aanbieder is van telefoondiensten aan particulieren. Dat is natuurlijk slecht geregeld. Het landelijke net zou door een apart bedrijf geexploiteerd moeten worden. KPN Telecom zou dan net zoals de nieuwkomers lijnen moeten huren. Waarom dat niet zo geregeld is is mij een raadsel. 
Nu wil KPN Telecom bepaalde klanten van het net niet de wettelijk vereiste faciliteiten leveren en veranderd capaciteiten van tussenstations waardoor veel klanten van nieuwe maatschappijen die huurders van lijnen en centrales zijn grote problemen hebben. 
Waarom ik toch nog een abonnement bij PTT Telecom heb? Lees daarover in het volgende bericht. 
Waarom ik niet 3 voorkeursnummers heb aangemeld voor Fl. 10? Omdat ik daarvoor 55 uur moet bellen om dat tientje weer terug te verdienen. 
5-4-1999
 
Het gehannes met de kabel in Amsterdam. 
Of: wie het onderste uit de kan wil krijgt het lid op de neus. 
Er zijn twee schuldigen in verband met de slechte service van A2000. Dat is de Gemeente Amsterdam (i.c. de Programmaraad) en dat is A2000. 
De Gemeente Amsterdam (Frank de Grave) heeft het Amsterdamse kabelnet verkocht aan A2000. Dat was de eerste fout. De tweede fout was de afspraak te maken dat het maandelijkse huurbedrag niet verhoogd mocht worden. Dat had m.i. wel verhoogd kunnen als het geindexeerd zou zijn; wat niet het geval was.  

Ook A2000 maakte fouten door het bestaande aanbod te wijzigen. Toen Sport 7 kwam werd Eurosport verwijderd dat na het te voorziene debâcle van Sport 7 niet meer terug kwam op de kabel. Voorts werd WDR 3 verwijderd en voor een jaar vervangen door Deutsche Welle waarna WDR3 even terug kwam maar opnieuw plaats moest maken, nu voor de Spaanse zender TVE. Ook programma's als Discovery an NBC werden verdonkeremaand. Vervolgens werd CNN van de kabel gehaald omdat het niet aan A2000 wilde betalen voor doorgifte. U dacht toch niet dat CNN aan alle kabelmaatschappijen ter wereld geld gaat betalen om doorgegeven te worden? Veel werd bekokstoofd door de Programmaraad en wethouder van der Giessen. 

Toen er zoveel hatemail binnen kwam bij A2000 was het belangrijk om het image op te vijzelen. Dus werd A2000 geëerd met een ware prijs voor goed management; weer tot ergernis van veel kabelabonnees die liever de de prijs voor slecht management aan A2000 hadden gegeven. Wie goed management levert, levert een goed produkt en stelt zijn klanten tevreden in plaats van ze tot woede te drijven. Omdat de hatemail niet afnam werd ook nog eens aan een reclamebureau gevraagd een tv-spot te produceren om de slechte roep van A2000 (en eventueel andere exploitanten) de verbeteren. Het spotje kwam er met Fred Emmer's stem buitenbeeld. Er werd de kijker verteld hoe geweldig het was dat je meer dan duizend programma's kon ontvangen. Let wel: programma's, niet zenders! Daarvan waren er door A2000 in de regio Amsterdam al minstens 5 van de kabel gehaald. 

Nu is het aardige dat de techniek de kijker helpt. Er is satellietontvangst via een schotel mogelijk. Het is iedereen vrij een schotel te plaatsen. Indien de kabelmaatschappij niet aan zijn verplichting voldoet (het doorgeven van alle door de bewoner van Amsterdam te ontvangen stations). Voor het plaatsen van een schotel hoeft u dus geen toestemming te hebben van wie dan ook. 
Over een jaar of wat zal het zelfs mogelijk zijn om programma's digitaal te ontvangen zonder tussenkomst van een kabel. Dat kan dan via een kleine antenne en een speciale ontvanger. Dan kan A2000 wel helemaal inpakken.Wie het onderste uit de kan wil, krijgt het lid op de neus. 
Nu is A2000 evenwel bezig abonnees te werven voor de speciale internet en telefoon voorzieningen. Maar of die abonnees blijvend zullen zijn, zeker als A2000 de maandelijkse internet-bijdrage gaat verhogen, is twijfelachtig.  
Zal A2000 dan ook met spijt beweren dat ze het indertijd anders aan het moeten pakken net als KPN Telekom spijt betuigde? 
Waarom bel ik niet via A2000? Waarom heb ik geen internet-aansluiting via A2000?  
In de eerste plaats omdat ik mijn telefoonnummer (nog) niet kan behouden. In de tweede plaats omdat ik me niet aan een klantonvriendelijk bedrijf contractueel wil binden. Vandaag is het abonnement Fl. 89 per maand. En morgen? 
Bovendien zal er via de digitale techniek in de toekomst nog veel meer mogelijk zijn. 
En de hele dag de mogelijkheid van een verbinding met het internet te hebben is de eerste drie maanden leuk, maar dan begint het voor veel mensen te vervelen en die krijgen dan spijt van de aansluitingskosten van ca. Fl. 400 en het abonnement van Fl. 89 per maand.  
Heel veel Amsterdammers wensen de voormalig wethouder van der Giesse veel succes in haar nieuwe baan in Rotterdam. 
5-4-1999 

Het Journaal van 14 april meldt dat A2000 de Amsterdamse Gemeente voorstelt om een basispakket te leveren met alle publieke zenders voor Fl. 14,95. Voor de commerciele moet een decoder worden aangeschaft en moet maandelijks extra betaald worden. Dus er is een keuze. Of A2000 basis en pluspakket of A2000 basispakket (plus eventueel een satellietschotel, of gewoon even wachten op de digitale doorstraling door Nozema en dan kan A2000 wel inpakken. 

 
De TV
Het weer.
Ie wie woei weg. Dat dacht je maar. Diana Woei is weer terug bij het weer. Wanneer worden ze bij de publieke omroep net zo professioneel als op RTL4 wat dit aangaat?

NOS-Journaal
Hoe objektief is het NOS-journaal? Waarom meldt het een dag later dan het ZDF en ARD (die de boodschap al op 26 april meldden) dat Draskovic een opening probeert te maken. Mag men bij het journaal niet "vredelievend" denken?

NOVA
Wanneer krijgen we een andere leader te zien bij het programma NOVA? Vooral het dwangmatige, in het donker wachten van de presentator aan het eind van het programma tot het moment waarop de jalouzieën gesloten zijn is qua vormgeving zo verouderd, dat je er werkelijk om lachen moet.
Overigens zijn ook de diverse leaders van de verschillende NOS-journaals niet meer van deze tijd. Ze duren te lang...

SCHIPHOL/28 april
Schiphol heeft zijn jaarcijfers gepresenteerd. Fl. 300 miljoen winst. Maar de groei is er uit. Dus gaat Schiphol door met stennis maken. Schiphol vindt dat het binnen 1.5 jaar geprivatiseerd moet worden. "Veel andere Europese luchthavens worden geprivatiseerd", zo zegt de direktie. Dat is tendentieus. Welke vliegvelden worden en dan wel geprivatiseerd en welke niet? Dat willen we wel eens weten. Ook de redenen waarom wel en waarom niet.

 

 
  BACK TO INDEX