Soundfountain is a multi subject site.
2002/3
Nieuws en Meningen

 

 

27-3-2003; 1e dag van het proces tegen Volkert van der G.

Het openbaar ministerie heeft haar uiterste best gedaan om alles uit te zoeken zodat de mogelijkheid dat Volkert van der G. de moord op Pim Fortuyn in opdracht van een instantie, een groep, een opdrachtgever heeft uitgevoerd, weerlegd kan worden.
Als Volkert van der G. als minder toerekeningsvatbaar gekenschetsts zal worden, dan zou dat niet moeten betekenen dat hij een mindere zware straf zou moeten krijgen. Integendeel, iemand die onterekeningsvatbaar is gebleken moet juist ver weg van de maatschappij gehouden worden. Want wanneer is er een volgende keer dat hij weer ontoerekingsvatbaar is en toeslaat?
Als Volkert v.d.G. "gewoon levenslang" krijgt en na goed gedrag vervroegd -zeg: na 5 of 6 jaar- vrij komt dan mag verondersteld worden dat er toch een of meerdere opdrachtgevers of medeplegers waren.
Op het proces wordt beweerd dat van der G. pas op 5 mei het plan opvatte om Fortuyn te vermoorden. Een medium vertelde me op 26 maart 2002 dat rond die datum door een groep "samenzweerders" de moord definitef beraamd was.

2-2-2003: Moet Nederland meedoen aan de oorlog tegen Irak?

In Netwerk discussieerden Neelie Kroes, Maarten van Rossem, Arend-Jan Boekestijn en Marcel van Dam. Een werkelijke discussie was het niet. Het was meer geschreeuw tegen elkaar. Alle vier de sprekers brachten geen opzienbarende argumenten ter tafel en bleken ook niet zo heel goed geinformeerd te zijn om tot een gefundeerde standpuntbepaling te komen of Nederland mee zou moeten doen, ook in het geval de VN tegen de Amerikaanse voornemens is.
Hoe zit het met de oorlog tegen Irak? Wie de uitleg van Peter Scholl-Latour (de kenner bij uitstek van de Arabische wereld) op het ZDF volgde, begrijpt dat het Amerika kennelijk gaat om zo dicht mogelijk aan de grenzen te komen van Rusland en China en ook de opdringende macht van de Islam zo goed als kan wil tegenhouden door de territoria te kunnen overzien en te kunnen bewaken.
De op te grote voet levende natie Amerika wil koste wat kost over het zwarte goud beschikken. Dan alleen kan het zijn machtspositie voor de toekomst zeker stellen. De opkomende macht China en de ontwakende moslimwereld betekenen een bedreiging voor Amerika. De Europese landen bekijken het heel anders. Die willen gaan samenwerken en handel drijven met het Midden-Oosten en het Verre Oosten.

Amerika kan en wil dat ook wel maar altijd vanuit de dwingende positie van de grootmacht. Amerika is dikke maatjes met Mubarak van Egypte en koning Abdul van JordaniŽ. Cairo ontvangt miljoenen dollars steun en heeft een Amerikaanse Universiteit. Ook JordaniŽ ontvangt belangrijke financieele steun. Zo werd hun vredesaccoord met Israel gekocht. Ook gaat Amerika nog steeds met het meest radikaal-islamitische land Saoudie-ArabiŽ om. Die politiek is gevaarlijk en zal zich op den duur tegen Amerika keren. Daarom ook onderhandelde Amerika met Uzbekistan's president Islam Karimov en vond in de vroegere communist een medestrijder tegen het terrorisme. De bevolking van Uzbekistan is moslim. Amerika heeft in Uzbekistan (Oesbekistan, Usbekistan) een militaire basis verworven. Dus is het goed gepositioneerd aan de zuidgrens van de Russische Federatie en aan de noordgrans van de oliebelt. De soldaten gedragen zich bewust low profile, ze komnen de basis niet af. Want dat zou maar aanstoot geven.
Uzbekistan barst net als Irak van de olie. En ook vlak voor het christelijke, nog niet zolang geleden vrijgemaakte, Oost Timor worden belangrijke olievelden vermoed, van levensbelang voor AustraliŽ.
Een argument van Kroes en Boekestijn ter rechtvaardiging van de 'pre-emptive strike' was het argument dat Amerika zegt in Irak de democratie te willen vestigen. Daarvoor is geen garantie. Dezelfde belofte deed Amerika ten aanzien van Afghanistan. Is er door het Amerikaanse ingrijpen een democratie gevestigd in Afghanistan? Nee! Alleen Kabul is bevrijd. Maar zelfs daar is door president Karzai's regering de charia (sharia, sjaria) weer ingevoerd net zoals onder de Taliban, toen misdadigers als straf hand en voet afgehakt werden, in het ziekenhuis onder plaatselijke verdoving en met toediening van antibiotica. Buiten Kaboel bevechten de stammen elkaar en is De Taliban actief. Vandaar de gevaarlijk situatie waarin de Nederlandse soldaten daar gaan verkeren.
Een logische weg om invloed te krijgen in het Midden-Oosten en een opstapje te hebben naar de rest van de oriënt zou zijn om er voor te zorgen dat er vrede komt tussen de Palestijnen en de Israeli's, door Irak tot in de puntjes te laten controleren door de wapeninspecteurs en de wrede baas nog verder te verlammen en er voor te zorgen dat er op een slinkse wijze een 'regime-change' komt. Maar daarin voorziet Amerika's plan niet, in ieder geval niet op deze manier. Daar hebben ze geen geduld voor.
Het valt niet te ontkennen dat wij in Nederland tot 'Het Westen' behoren. We kunnen voor of tegen de Amerikaanse doctrine zijn. Zelfs als de Nederlandse regering er voor zou zijn, dan nog zou ze tegen de door Amerika gevolgde strategie kunnen zijn en bovendien eisen dat de Verenigde Naties hun belangrijke positie behouden. Zo zou Nederlands keuze moeten zijn. De positie van Duitsland is in deze uniek. De Duitse grondwet moet gewijzigd worden wil Duitsland zijn soldaten in de aanvalsoorlog mee laten vechten.
De laatste maanden wordt aan allerlei mensen die mediabekendheid genieten om

19-1-2003: Amsterdams burgemeester Job Cohen is kandidaat-premier als de PvdA de grootste partij wordt.

Wouter Bos heeft de burgemeester van Amsterdam, Job Cohen, aangewezen als de premier indien de PvdA de regering gaat vormen. Daar is meteen al veel kritiek op. Hoewel de gentleman Cohen geroemd wordt vanwege het door hem verscherpte asylbeleid is de keuzen niet revolutionair. Revolutionair en vernieuwend was een keuze voor een andere kandidaat, voor Jeltje van Nieuwenhoven bijvoorbeeld. Van Nieuwenhoven betekent socialisme met daadkracht. En assertiviteit is nu juist wat de PvdA zo broodnodig heeft. Het kan in deze tijden niet meer alleen maar om 'de zachte krachten' gaan. de vraag is of de PvdA de draad weer oppakt van voor 15 mei en gewoon doorgaat. Het is duidelijk dat het arsenaal waaruit de PvdA kan putten wel erg beperkt is.

16-1-2003: Jan Marijnissen verliest met zijn commentaar op de aktie van Gretta Duisenberg een deel van zijn geloofwaardigheid.

In de uitzending van 'Barend en Van Dorp' wordt door Frits Barend aan Jan Marijnissen gevraagd of hij gelukkig is met de reis van Gretta Duisenberg naar Palestina en haar bezoek aan Arafat. Als ze huilend een Palestijnse moeder troost vergelijkt ze immers de bezetting van de Gazastrook en de Westelijke Jordaanoever door Israel met de bezetting van Nederland door de Duitsers?
Jan Marijnissen kijkt Frits Barend lang aan voordat hij aarzelend zijn antwoord begint. Marijnissen zegt dat hij met het bezoek van Gretta Duisenberg aan de Palestijnen niet gelukkig is. En veroordeelt in bedekte termen Gretta's aktie.
Marijnissen laat zijn ware gezicht zien. Is hij gezwicht voor enige invloed van Frits Barend in het voorgesprek? Waarom zei Jan Marijnessen niet: 'De aktie van Gretta Duisenberg heeft niet plaats gevonden onder de auspicien van de SP. Het is dus geen aktie van de SP. Maar ik vind het wel goed dat beide kanten van het conflikt aandacht krijgen.' Dan was hij niet door de mand gevallen. Dat zei hij niet want hij wil dat zijn partij groot wordt en eventueel deelneemt aan de regering. Is het niet beter dat een grote SP juist in de oppositie blijft? Daar kan de partij veel meer bereiken.

7-1-2003: Commotie rond Gretta Duisenberg's uitspraken tijdens haar bezoek aan de Palestijnen.

Gretta Duisenberg veroordeelt de zelfmoordakties van de Palestijnen maar begrijpt wel dat mensen in wanhoop tot zulke akties kunnen komen. Deze uitspraak wordt door veel Nederlandse politici, journalisten en commentatoren veroordeeld. Ze wordt zelfs beticht van antisemitisme. Eigenlijk wilde ze alleen maar aandacht voor de andere kant van de Palestijnse kwestie, namelijk de Israelische kwestie. Maar daarvoor heeft het thuisfront geen aandacht. Nee, ze wordt aangevallen vanwege het gebruik van haar diplomatieke paspoort. Mensen, wees blij dat ze dat had en zodoende naar Israel en de Palestijnen kon reizen.

17-12-2002: Commissie-van den Haak: Fortuyn had beveiligd moeten worden.

Pim Fortuyn was een querulant in de ogen van de gevestigde politiek en journalistiek en hij moest met alle macht bestreden en mogelijk volledig uitgeschakeld worden.
Indien Fortuyn wel de noodzakelijke beveiliging had gekregen, dan betekende dat immers de erkenning dat hij een serieus politicus was en ook als zodanig door de gevestigde orde behandeld zou worden. Alleen al het toewijzen van beveiliging en de bekendmaking daarvan zou een duidelijk signaal afgegeven hebben dat de overheid de vele moorddreigingen (het internet stond er vol van, de commisie-van den Haak is er 'slechts' vijfentwintig tegengekomen) geen kans zou willen geven. Maar dat wilde de overheid niet. De vertragingstaktiek resulteerde in laks optreden van de overheid inzake het evalueren van de ernst van de situatie. Dat was wellicht niet afgesproken, maar zeker was dit het gevolg van een zekere 'state of mind', de algemene tendens om Fortuyn niet als politicus te zien. In dat licht gezien is de overheid (ministers, veiligheidsdienst, politiefunktionarissen) mede schuldig.
De bewering van de Commissie-van den Haak is dat beveiliging een moord toch niet had kunnen voorkomen. Deze bewering geeft reden te concluderen dat ook een moordaanslag op Koningin Beatrix (om een dwarsstraat te noemen) niet verijdeld, c.q. voorkomen kan worden. En toch heeft ze lijfwachten? Dit geeft nog eens duidelijk aan waarom Fortuyn vermoord werd. Zie ook: Wie heeft Pim Fortuyn vermoord?

12-12-2002: Tendentieus NOS-Journaal: Amerikanen worden ingeënt tegen pokken omdat Irak en nog 3 landen over het virus beschikken.

Wat Henny Stoel in het Journaal er niet bij vertelt is dat de Amerikanen over 2 jaar ingeënt worden wanneer het vaccin in industriële hoeveelheden aangemaakt zal zijn. Rijkelijk laat voor de onmiddelllijke dreiging van 'weapons of massdestruction'.

10-12-2002: 'De Kamer is een groot ritueel'. Deze uitspraak van Minister Nawijn wordt gretig gebruikt door SP, PvdA, etc. om zich te profileren in de opmaat van de komende verkiezingen.

Toen ik nog scholier was vroeg ik eens aan mijn vader waarom er in het parlement vaak zoveel tijd verspild wordt aan het politieke steekspel. 'Ja'. zei mijn vader, 'dat is de politiek.' Ook vroeg ik mijn vader waarom op ministersposten niet altijd vakkundige bestuurders zitten. Hij antwoordde: 'Ja, ook dat is politiek. Een ministerspost wordt vaak bekleed door degene die een partij beschikbaar heeft, of hij nu goed is of niet. En dat geldt ook voor staatssecretarissen.' Bedoelde Minister Nawijn dat het in deze moderne tijden best wat efficienter en sneller kan?

25-11-2002: Netwerk censureert in filmfragment van het lijsttrekkersdebat op 6 maart 2002.

Wat er fout ging in de PvdA-campagne wordt beschreven door Jack Monasch in zijn boek "Strijd om de Macht". Monasch vertelt in Netwerk over Melkert en de opstelling van de PvdA ten opzichte van Fortuyn. Het fragment van het late lijsttrekkersdebat op 6 maart 2002 wordt gecensureerd weergegeven. De uitspraak van Paul Witteman, waarmee aan het begin van het debat de verkeerde toon werd gezet, werd eruit geknipt: "Meneer Melkert ... heeft u meneer Fortuyn gefeliciteerd?" (Of woorden van gelijke strekking)

22-11-2002: Hoe elastisch is de democratie na het LPF-debâcle nog?

De 'revolutie' die met de komst van Fortuyn en de verwoesting van de Twin Towers werd ingezet is nog lang niet uitgewoed. Dat blijkt uit de kandidatuur van Emile Ratelband als lijsttrekker van Leefbaar Nederland. Dat kan ook niet anders want de partijen in het kabinet Balkenende keren schielijk op hun voetsporen terug naar de politiek die bedreven werd voor de moord op Fortuyn. Dus zijn er nog wel wat meer zogenaamde ludieke akties te verwachten. Totdat de gevestigde orde eindelijk begint te begrijpen wat er aan de hand is en wat er werkelijk moet!

21-11-2002: Nu is het de beurt aan de winnende SP om door de journalisten en praatjesmakers onderuit gehaald te worden.

De journalisten zijn hard bezig om de SP in diskrediet te brengen. Het mag blijkbaar niet dat de Socialistische Partij op 17 zetels komt te staan. Een aantal praatjesmakers en zogenaamde experts in Vara's B&W onder voorzitterschap van Paul Witteman (die zelf opinies te berde brengt in plaats van de bijeenkomst alleen maar voor te zitten) probeerden met verdraaide uitspraken de standpunten, struktuur en kansen van de SP af te doen met tendentieuze beweringen. Harry de Winter en de afgevaardigde van de SP konden hun betogen niet afmaken. De standpunten 'opzeggen NATO-lidmaatschap' en 'afschaffen van het koningshuis' werden door Witteman weggewuifd. De vraag wanneer Europa nu eens werkelijk zelfstandig wordt zonder aan de lijnband van Amerika te lopen kwam niet ter sprake. De afschaffing van het koningshuis kon volgens de genodigden ook niet omdat 90% van de bevolking voor het koningshuis is. Ook 'het verminderen van inkomensverschillen' en 'de prioriteit aan zorgsector en onderwijs' kwamen niet uit de verf. Wanneer wordt er eens werkelijk door de Nederlandse journalistiek voorgelicht?

18-11-2002: Minister Nawijn stelt voor de doodstraf weer in te voeren.

De nieuwsrubrieken melden dat minister Nawijn in een interview in het weekblad Panorama voorstelde de doodstraf in te voeren.
Zo gaat dat. Eerst importeer je gedurende enkele decennia de Amerikaanse geweldskultuur en toont die, het machogedrag incluis, dagelijks in de bioscoop en op tv. De films worden steeds geweldadiger en tonen in toenemende mate geweld dat zinloos is.
De opvoeders geven onvoldoende tegengas en veel jongeren kunnen het geweld niet relativeren, ook al omdat het aanbod te groot is. Het gevolg is imitatie en zo hebben jongeren vaker wapens op zak.
Onderdeel van de Amerikaanse cultuur is de doodstraf. De invloed van Amerika zou compleet zijn als nu ook de doodstraf ingevoerd zou worden.
De opmerking van Nawijn is wellicht bedoeld om Volkert v.d.G. c.s. even de stuipen op het lijf te jagen en op voorhand aan te geven dat het met een gevangenisstraf van zes jaar niet gedaan is.
Wees niet bevreesd. De minister heeft alleen maar de aandacht op zich en op de LPF willen vestigen en zijn idee is meer een dreiging aan het adres van de plegers van zinloos geweld dan een voorstel dat gerealiseerd zal worden.
Overigens is de doodstraf in Nederland pas in 1983 formeel afgeschaft.

15-11-2002: Paul Rosenmöller verlaat de actieve politiek.

De nieuwsrubrieken meldden dat Paul Rosenmöller de politiek verlaat. Een aangedane Rosenmöller lichtte dat zelf toe gedurende een persconferentie. De opgegeven reden: de bedreigingen aan zijn adres na de dood van Pim Fortuyn en daardoor de druk op zijn persoonlijke leven en dat van zijn gezin.
De werkelijke reden is dat Paul Rosenmöller de betekenis van het fenomeen Pim Fortuyn volkomen verkeerd heeft ingeschat. Dat bleek uit het feit dat hij na de dood van Fortuyn, in de laatste week voor de verkiezingen, de aanval voortzette waardoor zijn partij van 14 zetels in de peiling zakte tot 10 zetels tijdens de verkiezingen op 15 mei. Zelfs recentelijk (12 november) ging hij door met de aanval: hij attaqueerde Marijnissen van de SP en verweet hem dat hij deze zich niet voldoende had gedistanciëeerd van Pim Fortuyn en die ook niet had aangevallen.
De werkelijke reden van Rosenmöller's aftreden is deze: Groen Links zakte nog verder in de laatste peiling en kwam op 9 kamerzetels te staan. Ook heeft Paul-'Nou kijk'-Rosenmöller de innerlijke rust niet (terug-)gevonden die zijn grote concurrent Marijnissen altijd heeft gehad. Overigens: wie is er meer bedreigd? Fortuyn of Rosenmöller?
De opvolger, Femke Halsema, komt regelmatig ook heel irritant over. Is die zeurderige, doordrammerige manier van praten soms kenmerkend voor vertegenwoordigers van Groen Links?

14-11-2002: NOVA - De beveiliging van Pim Fortuyn.

Volgens NOVA wilde Pim Fortuyn geen beveiliging. Waarom laat NOVA niet het televisiefragment zien waarop Pim Fortuyn zegt dat hij geen beveiliging kreeg en er zelf maar voor moest zorgen terwijl hij recht op beveiliging had van overheidswege?

6-11-2002: La Langue: Koninginnensoep.

La Parole: Koninginnesoep. De Nieuwe Spelling.
In 2005 wordt de 'Nieuwe Woordenlijst van de Nederlandse Taal' gepubliceerd. Er wordt nu hard aan gewerkt door geleerde heren die echter niet schijnen te snappen dat de primaire funktie van de taal 'communicatie' is. Dus maken de taalgeleerden het weer nodeloos ingewikkeld en gaan niet uit van La Parole, de spreektaal die de basis is van La Langue, de geschreven taal. Het wordt weer nodeloos ingewikkeld. Een Neerlandicus zei in het RTL4 Nieuws dat je zelf een taalgeleerde moet zijn om te snappen en te weten in welke gevallen de tussen-n geschreven moet worden. Is het erwtensoep of erwtesoep?
Maar of je nu geitebrij of geitenbrij schrijft is mij om het even. De geleerden hebben kennelijk niet van 'efficiency' gehoord en dat efficiency evenzeer een schoonheidsaspect van een taal is. Misschien zou het beter zijn om de Nederlandse taal maar af te schaffen. Dan zijn we tenminste van die onpraktische, egotrippende, taalconstruerende kamergeleerden af.

31-10-2002: Uitstel Proces Volkert v.d. G.

Het Nos-Journaal meldt dat het proces tegen Volkert v.d. G. uitgesteld is tot volgend voorjaar. Nogal wiedes: Het openen van het proces in november of december komt nu even niet gelegen. Dat zou namelijk de LPF weer stemmen op kunnen leveren. De manipulatie gaat door.

20-10-2002: Ed van Thijn en de Thora.

Netwerk voerde enkele mensen op die het debacle van de LPF analyseerden. Onder hen Ed van Thijn die ons aan de betekenis van de 'preek' van Huub Oosterhuis tijdens de begrafenis van Prins Claus herinnerde. Oosterhuis sprak over de Thora die zegt dat de vreemdeling onze naaste is. Van Thijn bedoelde dat de Nederlanders ongastvrij zijn jegens allochtonen. Dat is een tendentieuze suggestie, want Nederlanders zijn over het algemeen niet tegen buitenlanders. Ik moest overigens al toen ik de dienst in de Nieuwe Kerk in Delft op de tv volgde en toen Huub Oosterhuis dat zei, direkt denken aan Israël en de Palestijnen.

10-10-2002: De Crisis in de LPF

Het is onvoorstelbaar dat de fraktieleden, de ministers en staatssecretarissen van de LPF zo met elkaar in de clinch liggen. Hen is een unieke kans gegeven om een nieuwe politiek te bedrijven. In plaats dat ze zich gezamenlijk inzetten en de schouders eronder zetten, gaan ze de geboden kans vernietigen door kennelijk persoonlijke overwegingen. Is de vernietiging opzet? Is het de bedoeling dat de LPF vroegtijdig sneuvelt? Ze zouden zich meer bewust moeten zijn van de bevoorrechte positie die ze innemen en nu direkt aan de slag moeten gaan.

8-10-2002: Nederland rouwt om Prins Claus

Vrijwel onmiddellijk na het overlijden van Prins Claus meldden de tv-journalisten: "Al enkele mensen leggen bloemen neer". Niet lang daarna kwam de mededeling dat er twee gazons beschikbaar waren gesteld om bloemen neer te leggen. Er was zelfs extra verlichting aangebracht. De overheid denkt wellicht dat de manier van rouwen in het geval van Prinses Diana en van Pim Fortuyn een mode geworden was. Ook veel journalisten denken dat. Het Nederlandse volk weet maar al te goed dat die bloemenzeeën uitdrukking gaven aan verontwaardiging. Diana was vermoord. Pim Fortuyn werd vermoord. De dood van Prins Claus roept geen verontwaardiging op, maar medeleven met onze vorstin, haar gezin en de totale koninklijke familie. En daarbij past geen protest, slechts sober en welgemeend medeleven.

 
Soundfountain's Pages Copyright 1998-2005 by Rudolf A. Bruil and co-authors