Soundfountain is a multi subject site.
2004
Nieuws en Meningen

 

Artikelen:

Wie heeft Pim Fortuyn vermoord?

 

Who killed Pim Fortuyn?
Pim Fortuyn received a bad press in newspapers and on television, not just in The Netherlands...

 

 

31-12-2004: De Vier Grote Wereldrampen Van 2004
(Of heb ik er een paar vergeten?)

1. Irak: nog eens mogelijk 10.000 onschuldige burgers gedood.
2. Africa: 1300 kinderen sterven per dag aan AIDS.
3. Darfour - Soedan: minstens 70.000 doden.
4. Tsunami in landen liggend aan de Indische Oceaan: 150.000 doden.
En wij knallen met z'n allen voor 50 miljoen Euro vuurwerk de lucht in. 'Ze weten niet wat ze doen'.
Maar de schijnheiligen die, gezeten in hun comfortabele fauteuils, in hun tv-programma de aanwezigheid van God bespreken en de belachelijke vraag stellen: 'Waarom stopte hij de tsunami niet?', die zouden het wel moeten weten.
God is het seismisch waarschuwingssysteem waarover America en Japan beschikken. De duivel is het die de kennis niet doorgeeft!
God is de nooduitgang in de disco. De duivel doet hem op slot, bang als de eigenaar is voor een lagere omzet. Elke keer weer.
Wijlen dominee Alje Klamer legde eens uit wat de werkelijke betekenis van Sodom en Gomorra is.
Sodom en Gomorra zijn de overvloed en de luxe die de inwoners niet willen delen met anderen wier bestaan een dagelijkse strijd is om te overleven.

Sodom en Gomorra is het niet gastvrij zijn en de minder bedeelde niet met open armen willen ontvangen. Het zijn de egoisten die doen alsof de anderen niet bestaan.
Sodom en Gomorra is het door blijven rijden in auto's die 1 op vier verbruiken. Het is het niet willen ondertekenen van het Kyoto protocol. Het is het obstrueren van de noord-zuid dialoog. Het is het onthouden van kennis aan anderen waardoor hun leven verrijkt en beter georganiseerd zou kunnen worden. Het is het zenden van twee ton Coca-Cola naar het rampgebied in plaats van zuiver drinkwater.
Maar uiteindelijk zullen Sodom en Gomorra vernietigd worden. Wie dat gebied niet wil verlaten, wie terugkijkt met verlangen naar dat luxe leventje dat opgebouwd werd over de hoofden en lijken van de buitenstaanders, de minder bedeelden, die zal omkomen.
Dat is een heel ander Sodom en Gomorra dan dat wat u door de abstract discussiërende en debatterende exegeten graag wordt voorgehouden.

18-12-2004: Het opnemen van Turkije in de Europese Unie, de integratie en het Nederlandse eigengevoel.

In het Lagerhuis werd weer naar hartelust scheefgediscussierd en rechtgezet. Ditmaal waren er een aantal speciale leden: Hedy d'Ancona, Ad Langebent, Frank de Grave.
De mogelijke toetreding van Turkije en de daaraan voorafgaande onderhandelingen kwamen uiteraard ter sprake. Niemand vindt het raar dat Turkije bepaalde criteria moet vervullen en aan voorwaarden moet voldoen waarvan de belangrijkste zijn: geen martelingen, gelijkstelling van man en vrouw, het niet discrimineren van personen vanwege sexuele voorkeur en vanwege godsdienst.
Een groep gelovige moslims kan in Europa, waar dan ook, een moskee gaan bouwen. Maar zodra christenen in Turkije een kerk willen bouwen dan wordt ze een lokaal aangeboden dat onderdeel is van het politiebureau. Op die manier is er door de autoriteiten goed zicht op de christelijke activiteiten en gaat er sowieso bijna niemand naar "de kerk" want de kaartenbak met aantekeningen van de politie staat naast de deur. Trouwens het is wettelijk verboden om zending te bedrijven in Turkije. Een tegenvaller voor de EO. Ook het martelen moet afgelopen zijn en het onderdrukken van minderheden (zoals de Koerden en Asyriërs) mag niet meer. Het mag in het vervolg ook niet meer zelfs als de USA het toe zouden willen staan in ruil voor het gebruik van de Turkse militaire vliegvelden om Irak binnen te vallen of de rest van het Midden Oosten te beheersen.

Uiteraard heeft Turkije nog vele jaren om een langzame revolutie door te maken, een evolutie die het mogelijk maakt om de regels en opvattingen van de Europese Unie niet alleen te onderschrijven maar ook in praktijk te brengen.
Als het om de integratie van allochtone Nederlanders gaat is het goed dat de leden van het Lagerhuis stellen dat integratie van beide kanten moet komen. Dus ook de Nederlanders moeten aan een ieder die uit den vreemde komt bereidwillig de hand reiken. "Uit den vreemde" is zoal een multicultureel begrip. Marokkanen zijn geen Egyptenaren. Ze kunnen elkaar niet luchten of zien, zo wordt gezegd. Indiërs zijn weer heel anders gemutst. En Iraniërs zijn vaak maar al te blij dat ze in Nederland veilig onderdak hebben gevonden. Er zijn allochtonen die eisen. Er zijn allochtonen die de gewonnen vrijheid op een positieve manier waarderen. Belangrijk in deze is de vraag waarom ben je als allochtoon naar Nederland gekomen. En de antwoorden verschillen nogal: politieke onderdrukking, werk, westerse luxe, de onttrekking aan de druk van de groep, en ook de verwerving van de individuele vrijheid. Als het gaat om de individuele vrijheid, dan wordt die door allochtonen maar zelden aan familieleden gegund, want je bent al gauw een afvallige.

Het is echter eigenaardig dat er door de leden van Vara's "Het Lagerhuis" veel gesproken wordt over de wil van de autochtone Nederlander die de handreiking zou moeten doen. Er wordt door hen niet gerefereerd aan bepaalde criteria, net zoals die waaraan Turkije zal moeten voldoen om volledig opgenomen en geaccepteerd te worden. Dan wordt er weer -zoals door Hedy d'Ancona- alleen gesproken over de handreiking door de autochtone Nederlanders.
De Nederlanders kwamen er in Het Lagerhuis trouwens slecht af. Ze zijn gek, want ze komen in grote getale naar de begrafenis van Dré Hazes. Ad Lengebent keek naar de Spaanse tv die de uitvaart en de grote mensen menigte meldde. Hij zag dat bericht samen met een paar autochtone Spanjaarden en die zeiden: "Jullie Nederlanders zijn gek." Of woorden van gelijke strekking. "Jullie Nederlanders zijn gek" zou eventueel ook gezegd kunnen worden over de begrafenis van Prins Bernard en de ophef die rond zijn persoon gemaakt werd waarbij opeens heel Nederland zo enthousiast was over de man die zijn vrouw ontoerekingsvatbaar wilde verklaren en in een gesticht wilde stoppen en ook nog eens geen geld genoeg had zodat hij nog wat extra's wilde incasseren door bij de verkoop van vliegtuigen te bemiddelen. Vrij Nederland publiceerde er in de jaren zeventig een gedetailleerde serie over.

De toeloop en de ophef rond André Hazes en Prins Bernard moet echter in een heel ander licht gezien worden. Beiden vertegenwoordigden iets van wat typisch "van ons" was. De overdreven belangstelling kwam niet van gekke Nederlanders, maar van Nederlanders die kennelijk behoefte hadden aan iets eigens, iets wat hen bindt en wat ze niet met de allochtonen delen maar de allochtonen juist wilden laten zien.
Wijlen Boudewijn Buch zou de enorme belangstelling in verband gebracht hebben met de mode die ontstaan zou zijn met de dood van Prinses Diana en vervolgens in Nederland zijn intrede had gedaan toen Pim Fortuyn werd begraven: volkshysterie.
Nee. Dat is het niet. Het is het geven van een duidelijk teken. Ditmaal aan groepen in onze multiculturele samenleving.
Het is van het grootste belang dat je "Het paard van Troje" dat we met Turkije in de Europese Unie binnenhalen (zoals Gadaffi het noemde) van doorschijnend plastic wordt gemaakt zodat we weten wat voor vlees we in de kuip hebben. En daarom hebben zowel de EU als Turkije ruimschoots de tijd gekregen om de zaak transparant te maken, zodat Turkije een waardig en gewaardeerd lid kan worden van de Europese Unie.

Wie heeft Pim Fortuyn vermoord?
Assad mag nog even aanblijven
Amerikaanse generaal geeft oorzaak waarom Sebrenica viel
Minder Minder Minder Criminele Marokkanen
Leiding van het Concertgebouw Orkest heeft geen historisch besef
De anti-Islam sticker van Geert Wilders
Frans Timmermans en de manipulaties van Google en Facebook
Donald Trump gekozen tot 45ste President van de Verenigde Staten
Pim Fortuyn en de computerstoring
Kun je de Koran en de Bijbel met elkaar vergelijken?
Waarom Donald Trump
Burgeroverleg Asielzoekers
MH 17 - Geheimen en Manipulaties

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24-11-04: Abdul Jabbar van de Ven roept een quasi fatwa uit.

Iemand publiekelijk doodwensen (in dit geval kamerlid Geert Wilders die zich van de VVD afscheidde en op een grote aanhang kan rekenen), dat is nog net niet een fatwa uitroepen. Hoewel je bedoelt dat de persoon dood moet is het vooral geen fatwa omdat je zelf te laf bent om de daad bij het woord te voegen. Want zou je dat doen dan kun je bij de eerste poging opgepakt worden en veroordeeld worden. Dus zeg je dat iemand ernstig ziek mag worden en gauw mag sterven. Wat voor signaal is dat? Hoe wordt dat signaal opgevat?

Vaak zijn het de leiders die dergelijke verwensingen en oproepen doen. En het zijn de arme mensen, de slaafse volgelingen, die in de boodschap gaan geloven en tot aktie overgaan. We kennen dat nog van de verbeten overtuiging van Balthasar Gerards die in naam van het katholieke geloof het instrument werd voor de dood van Willem van Oranje. De fatwa-prediker, Philips de Tweede, zat hoog en droog in zijn paleis in Madrid en dronk een rioja, terwijl Balthasar er op kon rekenen, dat - als hij levend gevangen werd- hij eerst geradbraakt en daarna gevierendeeld zou worden.

De leiders weten maar al te goed hoe dat werkt. Niemand zag ooit Ali Khamenei (Chamenei) slinks om de hoek van een donkere straat in London als een soort Mackie Messer sluipen om Salman Rushdie dood te steken met het mes dat hij onder zijn lange, donkere mantel verborgen hield. Nee, hij bleef thuis.
En de arme Marokkaanse jongens uit de slums van Casablanca die meewerkten aan de aanslag in Madrid... die werden door enkele intellectuele kapitaalkrachtigen gebrainwashed. Zelf zaten ze veilig in hun dure villa's.

Het woord bij de daad voegen wil Abdul Jabbar van de Ven niet, bang als hij is dat "iemand met de dood bedreigen" wel eens strafbaar zou kunnen zijn. Want als hij aanzet tot moord of zelf op pad gaat met het doel te moorden, dan zou hem dat een behoorlijk aantal jaren gevangenisstraf op moeten leveren.
Overigens moet het worden uitgezocht of je zomaar publiekelijk voor een paar miljoen mensen een dergelijk standpunt, dat eigenlijk een verborgen oproep inhoudt, mag verkondigen.
Van de Ven's verschijnen in Het Elfde Uur mag ook voor Andries Knevel een staart hebben. In ieder geval geeft zijn rol hierin bij velen een nare bijsmaak (behalve dan bij de dienst kijk- en luisteronderzoek, sectie EO). Het gaat hier om gelegenheid geven. Knevel kan zich niet verontschuldigen door te verkondigen dat hij niet wist wat Van de Ven zou gaan zeggen. Hij wist het namelijk al tijdens het doorspreken van het interview, tijdens het voorgesprek. Als je weet dat de man zoiets kwaadwillends gaat zeggen, dan kun je drie dingen doen: a) het gesprek niet door laten gaan en de gekwelde jongeman naar huis sturen, b) de politie of eventueel direct de AIVD inlichten, of c) het vraaggesprek door laten gaan en het ook uitzenden en er mede de verantwoordelijkheid voor nemen en dan namens de hele EO.

Van de Ven wilde duidelijk maken dat hij de strengste opvatting van de Islam met de meest onderdrukkende regels en normen aanhangt. Dat is de Islam van 738 (Poitiers) en 1492 (Wenen). Het is de Islam van de conservatieve Ajatollah's in Iran en nog meer leiders (zoals zijn vriend Osama Bin Laden) die zich afzetten tegen de verworden westerse cultuur. Dat is echter niet de Islam van het gros van de oprechte gelovigen die in Indonesie wonen, in Marokko, in Turkije, en waar dan ook ter wereld. Het is ook niet de Islam van de oprechte gelovigen die in Nederland woonachtig zijn. Want dat zijn de mensen die, ondanks het feit dat "islam" onderwerping betekent, voor de vrede zijn en zouden zich demonstratief van dergelijke uitspraken, oproepen en verwensingen, moeten distantiëren.

16-11-04: Commotie rond Fortuyn's Uitverkiezing

Er is nogal wat commotie over de uitverkiezing van Pim Fortuyn als "de grootste Nederlander".
Maurice de Hond komt gauw vertellen dat hij 800 mensen heeft geinterviewd en dat de verkiezing van Fortuyn onterecht is. Hoe kunnen 800 mensen tegen de duizenden en duizenden mensen op die Pim Fortuyn bovenaan zetten? Veel Nederlanders van de gevestigde partijen hebben nog steeds niet de betekenis van Fortuyn begrepen. Ze hebben niet op hem gestemd omdat ze nog steeds denken dat hij rechts populistisch en racistisch was. En voor hen is het politiek correct om het programma van de KRO niet te verwarren met algemene verkiezingen. Zij vinden dat zoals Den Haag nu reilt en zeilt als redelijk correct te waarderen. Ze snappen ook niet dat degenen die aan het KRO-programma meededen, zeer bewust meededen. Zij waren gemotiveerd. En daar komt een andere uitslag van dan de elite als wenselijk beschouwt. Dan had je de verkiezingen van 2002 ook niet hoeven houden.

We kunnen het dus in het vervolg met Maurice de Hond afdoen. Laat hem een enquête onder 800 Nederlanders houden en we weten wat de verhoudingen zijn en hoe de regering eruit moet zien. De KRO had dan de wedstrijd niet uit hoeven schrijven.
Hoe moeilijk veel Nederlanders het er mee hebben blijkt ook uit de woorden van de socioloog die in Twee Vandaag vanaf het dek van zijn woonboot komt vertellen dat we een pleefiguur slaan (waar heb ik dat eerder gehoord) ten opzichte van Duitsland met Adenauer (die geen lieverdje was) en Engeland met Churchill (die ook geen lieverdje was). Adenauer heeft er toe bijgedragen dat de DDR ontstond. En van Churchill is -naast zijn gewaardeerd leiderschap- ook best wel wat te melden.
Raar is dat. Ik dacht dat een socioloog moest verklaren hoe het allemaal gekomen was en ik dacht niet dat hij een persoonlijk waardeoordeel zou moeten uitspreken en dan ook nog doen alsof hij voor alle sociologen sprak.

15-11-04: De Verkiezing van de Grootste Nederlander: Pim Fortuyn

Nederland heeft een duidelijk signaal arfgegegeven: politiek Den Haag heeft niets geleerd van de aanloop van de verkiezingen van 2002 en van de uiteindelijke verkiezingsuitslag. Waarom zouden de politiek partijen lering trekken uit de gebeurtenissen. Ze wilden niet, omdat ze niet wilden zien. Ze konden niet omdat ze verstrikt waren in een ouderwets politiek spel en het machtsspel zoals dat decennia achtereen gespeeld werd. Waarom zouden ze ook! De politieke partijen hadden hun doel bereikt. Eerst Pim Fortuyn demoniseren (met de publieke omroep en de NRC voorop) en dan nog toestaan dat hij werd vermoord. De LPF was onthoofd en men dacht: opgeruimd staat netjes en keerde terug tot de oude agenda en de stijl van voorheen. Met uitzondering dan dat sommige punten die Pim Fortuyn bespreekbaar maakte op een rommelige en ondoorzichtige manier, halfslachtig overgenomen werden.

Het onpraktische beleid van Minister Verdonk heeft die kenmerken.
Sommige asylzoekers moeten weg, anderen mogen blijven, sommige illegalen mogen blijven, en weer anderen moeten weg. Dakloze illegalen schijnen niet te bestaan of, als men ze al zou ontwaren, dan wordt even de andere kant opgekeken. Met de uitzetting van gezinnen worden zogenaamd voorbeelden gesteld. Het zijn de verkeerde voorbeelden.
Fortuyn was tegen de Joint Strike Fighter (JSF). Zoveel miljarden worden uitgegeven voor een goed gevechtsvliegtuig. Maar waarom niet eerst die miljarden gebruikt om een betere inrichting van de Nederlandse samenleving te bewerkstelligen? En, als er dan een nieuw gevechtsvliegtuig moet komen, waarom dan niet een Europees product genomen? Uit Frankrijk bijvoorbeeld? Waarom loopt Nederland altijd maar weer aan de lijnband van Amerika? Omdat in Rotterdam de vrije oliemarkt is gevestigd? En welke rol speelde defensiespecialist Mat Herben in dezen door de LPF uiteindelijk toch voor de JSF te laten stemmen?
Het bespreekbaar maken van de problematiek van de allochtonen was een ander sterk punt van Fortuyn. Allochtonen hebben het toch niet verdiend om zo'n halfslachtige houding van de overheid te verwachten? Waarom werden ze van begin af aan niet bij onze samenleving betrokken. Doet er niet toe waar je vandaan komt. Of je nu geletterd bent en uit Turkije komt, of nog moet leren lezen en schrijven wanneer je uit een bergdorp afkomstig bent. Het is logisch dat, wanneer je van allochtonen nooit wat gevraagd hebt, ze zich dan ook niet met ons verbonden kunnen voelen en wanneer ze steun en acceptatie zoeken die alleen maar kunnen vinden bij hun familie en vrienden en landgenoten uit de verre streken en daarmee samen verder gaan. Als je een club hebt en van de nieuwkomers geen lidmaatschap vraagt is dat een teken dat je ze niet voor vol aanziet. Het zijn geenszins de allochtonen die schuld hebben.
Integendeel.

We weten niet hoe Fortuyn alle andere regeringszaken en politieke onderwerpen in de praktijk zou hebben benaderd, we weten niet of en hoe hij ze zou hebben opgelost of hier en daar de situatie enigszins verbeterd zou hebben. We weten niet of hij op z'n bek zou zijn gegaan. En als hij ging dan zou hij zich daar zeker niet voor geschaamd hebben. Want hij zou anderen geinspireerd hebben om toch gezamenlijk tot een oplossing te komen.
Die karaktertrek en die opstelling heeft de mensen doen besluiten om (samen met Vrij Nederland redacteur Yoeri Albrecht) Pim Fortuyn tot De Grootste Nederlander te verkiezen. In hetzelfde rijtje als Willem van Oranje (die mogelijk echt niet uit eigenbelang Philips de Tweede bevocht). In hetzelfde rijtje als Willem Drees. Dat siert niet alleen de twee laatstgenoemden, maar het siert ook Pim Fortuyn. Het is een posthuum eerbetoon dat Martin Fortuyn en de hele familie goed deed.
En nu moet Den Haag aan het werk. En niet zo'n beetje ook. Want zolang ze niet veranderen, zullen er steeds weer nieuwe Fortuynen opstaan.

15-11-04: Vluchten kan niet meer, 'k zou niet weten hoe - Vluchten kan niet meer, 'k zou niet weten waar naar toe (Annie M. G. Schmidt)

13-11-04: Artikel 137: Smadelijke Godslastering.

Artikel 137 omvat verschillende subartikelen. Het belangrijkste is dit:
Hij, die zich in het openbaar, mondeling of bij geschrift of afbeelding, opzettelijk beledigend uitlaat over een groep mensen wegens hun ras, hun godsdienst of levensovertuiging of hetero- of homoseksuele gerichtheid, wordt gestraft met een gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of een geldboete van de derde categorie.
Ook wordt er gezegd dat wie deelneemt of geldelijke of andere stoffelijke steun verleent aan activiteiten gericht op discriminatie van mensen wegens hun ras, hun godsdienst of levensovertuiging, hun geslacht of hun hetero- of homoseksuele gerichtheid, dat diegene gestraft wordt met gevangenisstraf of geldboete. En wie een ambt uitoefent en mensen opzettelijk discrimineert wegens hun ras, wordt eveneens gestraft.
Dat geldt voor alle Nederlanders. Voor u en mij, en ook voor dominees en imams. En voor priesters, pastoors en bisschoppen, die nog steeds willen dat de zon om de aarde draait. Jammer dat de paus hier niet woont!
Het mes snijdt aan aan alle kanten.

03-11-04: Clevere Kerry

Wat zou je doen als kandidaat en de marges waren zo klein dat je niet zeker was van de overwinning? Zou je de aankondiging van een eventuele overwinning opschorten, voor een week of misschien wel 10 dagen, zodat alle stemmen geteld zijn en om dan de leider te worden van een ernstig verdeeld land? En dat het vooruitzicht was dat je opperbevelhebber zou zijn en de rommel in Irak en elders zou moeten opruimen? En dat je dan nog meer levens zou moeten offeren?
Van harte gefeliciteerd Mr. Bush met uw zware taak. En wat u betreft Mr. Blair, het zal u nu wel duidelijk zijn dat u meer dan voorheen, geassocieeerd wordt met de conservatieve rode staten, in plaats van de blauwe vooruitstrevende staten aan de westkust en in het noordoosten van de VS. Is dat assertieve progressiviteit? Check deze site (de verbinding werkt niet als er te veel bezoekers zijn):

02-11-04: Bij de Moord op Theo van Gogh

Er zijn verre culturen waarin men op een totaal andere manier met elkaar omgaat. De regels zijn totaal anders dan hier.
In sommige van die culturen is niet de overheid de spil, maar is het de familie, de clan, waar alles om draait. In sommige culturen geldt binnen de familie de bloedwraak. Maar die geldt ook tussen de clans onderling. Als iemand van een clan de andere clan wat aangedaan heeft wat de clan niet bevalt, dan kan nog een jaar daarna opeens door de postbode worden aangebeld om zogenaamd een pakje af te leveren. Het blijkt dan de neef te zijn die, als postbode verkleed, een ander familielid komt vermoorden. In opdracht van de clan. Bloedwraak verjaart niet.
Vele clans vormen samen de regio. Ook in de regio gelden dan dergelijke wetten. En al heeft het land een overkoepelende wetgeving die zulk soort daden verbiedt, zoals in Turkije, dan nog is er moeilijk tegen op te treden. Vooral omdat de wetten van de clan door de religie gezegend lijken te worden, zo denkt men in de clan.

Er leven bij ons ook mensen uit verre culturen die niet volgens die normen leven. Zij leven hier samen met ons, in het westen, in Nederland.
Hier gelden de wetten van óns land. Een ieder die van ver komt en in Nederland wil gaan wonen en er wil blijven wonen, die zal de Nederlandse wetten moeten aanvaarden en zal de eigen wetten uit de verre cultuur voor een deel af moeten zweren, en wat nog wel kan, ondergeschikt moeten maken aan de Nederlandse wetten en regels.
Een van die regels is de vrijheid van godsdienst. Wie in Nederland woont mag zijn eigen godsdienst beleiden. Dat is de individuele vrijheid die een ieder heeft. Als je dat aanvaardt, dan betekent dat ook dat je een ander zijn vrijheid gunt, ook al is die ander het niet met je eens. Het zou zo moeten zijn dat degene die dat niet wil, hier dan niet kan blijven. Wie wel blijft wordt Nederlander.
Het accepteren van de vrijheid als individu is juist zo van belang omdat het moeilijk is om bepaalde culturele gewoonten uit een verre streek te neutraliseren. Want wat er gedurende duizenden jaren bij wijze van spreken in de genen wordt opgeslagen, dat haal je er maar zo niet uit.

We weten zelf uit eigen ervaring, zoals beschreven in onze vaderlandse geschiedenis, dat het de geestelijke verlichting en nog eens twee wereldoorlogen gekost heeft om ons uiteindelijk te bevrijden van de macht van de godsdienst en het keurslijf van het beperkte denken die elke godsdiensten met zich brengt. En dat keurslijf willen we niet terug.
Daarom was het van zulk groot belang dat het Europese Parlement, al voordat het tot een stemming kon komen, zich uitsprak tegen een eventuele benoeming van de Italiaan Buttiglioni. Dat was van essentiele betekenis. Hij mag zijn opvattingen hebben over de vrouw en homosexualiteit, maar we willen niet een representant van een niet-verlichte kerk op zo'n belangrijke post; een niet verlichte kerk die meewerkt aan de vernietiging van Afrikaanse volkeren door ze te verbieden condooms te gebruiken.
De vrouw moet gelijk berechtigd worden. Homosexualiteit hangt samen met de persoonlijkheidsstruktuur en de invloed van een bepaald gen, zo hebben wetenschappers ontdekt. Het lijkt erop dat ze in Rome nog steeds niet willen accepteren dat de aarde om de zon draait.

Terug naar vandaag, de 2e november. Wat zich vandaag heeft afgespeeld is niet in overeenstemming met de Nederlandse adat en de Nederlandse wet.
Hoe is het mogelijk dat de moordenaar hier mocht wonen en verblijven zonder de Nederlandse grondwet te hebben onderschreven. Hoe is het mogelijk dat de politie en de AIVD een dergelijk iemand en de kleine groep waartoe hij behoort wel in het vizier schijnt te hebben maar niet tot uitzetting overgaat (zoals wel in Duitsland gebeurt). En waarom zo coulant blijven door in dubieuze gevallen de dubbele nationaliteit te waarborgen?
Nee, een gezin dat afkomstig is uit een andere, verre cultuur, en dat praktisch volkomen geintegreerd is, en waarvan de kinderen op school gaan en helemaal vernederlandst zijn, zo'n gezin wordt door minister Verdonk wel het land uitgezet omdat het na tien jaar zogenaamd uitgeprocedeerd is.
En: Hoe is het mogelijk dat er op het budget voor de taallessen en inburgeringscursussen aan allochtonen bezuinigd wordt? Want de overheid zou toch moeten weten dat, wie taalles krijgt, meer leert dan taal alleen. En er zijn massa's allochtonen die wel graag met de Nederlanders mee willen doen.

Wat er vandaag gebeurd is, is de oogst van dertig jaar on-beleid, van 'laissez-faire, laissez aller'. De overheid is in gebreke gebleven en daar worden nu de vruchten van geplukt. Te lang heeft de overheid gedacht en verwacht dat acceptatie en integratie vanzelf wel ging, van beide kanten. Terwijl de overheid juist veel meer nieuwkomers bij de hand had moeten nemen en moeten laten zien wat Nederland en wat je tot Nederlander maakt.
Uiteraard speelt in dezen ook de houding van Amerika mee, de onwettige oorlog tegen Irak, de Amerikaanse verkiezingen (want het is 2 november), de toenemende inspiratie van Osama Bin Laden, etc. etc. Kortom het verslechterde wereldklimaat. De polarisatie van democraten en republikeinen die zichtbaar is in Amerika is evenredig aan de polarisatie tussen de volkeren en culturen in de wereld. Schuld daaraan is het ontbreken van integer leiderschap van de grootmacht.

01-11-04: De Fundamentalist? De Warlord? Der Kleine Hitler?

Het Oude Testament, de pre-emptive strike, Guantanamo Bay.

29-10-04: De Video-Boodschap van Bin Laden

Of Kerry wint, of Bush wint, het doet er niet toe. Het gaat erom -zo Osama Bin Laden- dat als wij (moslims, Arabieren) niet aangevallen (overheerst) worden, dan wordt Amerika ook niet aangevallen. Wie er uiteindelijk de nieuwe president wordt is niet belangrijk, alhoewel Osama Bin Laden met zijn videoboodschap George W. in de kaart speelt. Hij wil dat Bush herkozen wordt zodat de Amerikaanse reserves nog verder slinken.

16-10-04: In Buitenhof werd de mogelijke verkiezing van John Kerry tot president besproken. Daarbij kwam uiteraard de situatie in Irak ter sprake en de vraag werd gesteld of een regering met Kerry aan het hoofd andere standpunten zou innemen dan de Bush-'administration' nu doet

Uiteraard kan Kerry alleen maar hopen dat het 'internationaliseren' van de Irak-kwestie bondgenoten oplevert zodat Amerika zich uit de netelige situatie kan redden. Bondgenoten zouden ook Bush van pas komen. Maar die zijn moeilijk te werven. Er vallen er steeds meer af. Toch vonden de meeste aanwezigen die onder leiding van Rob Trip discussiëeerden dat Bush de juiste man was die juist gehandeld had t.a.v. Irak. Ze zien daarbij enkele punten over het hoofd.
Het is opvallend dat vele experts zich slecht informeren en zich slecht geïnformeerd hebben over de gang van zaken vanaf 'de 11de september' tot nu en of de stappen die de VS hebben genomen wel terecht waren en of ze ook de juiste waren.
Velen begrijpen niet wat er werkelijk aan de hand is. Ook Arend Jan Boekestijn die denkt dat hij toch gelijk had. Hij zat vooraan te glunderen omdat zijn geschade imago een opstekertje kreeg -zo dacht hij- door het CIA-rapport van Charles Duelfer. Dat rapport van 7 oktober zegt dat Saddam Hussein toch van plan was geweest om in de toekomst massa-vernietigings-wapens te gaan produceren. Boekestijn begrijpt het rapport kennelijk niet. Er staat namelijk ook in dat Saddam Hussein ten tijde van de inval door America geen massavernietigingswapens bezat.
Ook de bewering in Buitenhof dat Irak niet aangetoond zou hebben dat het de wapens niet bezat is onjuist. Dat heeft hij wel.
Op 8 december 2002, drie maanden voordat de oorlog begon, heeft Irak 12.000 paginas aan informatie en 12 CD-ROMs met gegevens over de produktie van ABC-wapens (atomaire, biologische en chemische wapens) ingeleverd. De Amerikanen hadden er echter niet op gerekend dat Irak een dag voor de gestelde deadline de gegevens inleverde. Amerika's plan stond namelijk vast: "Aanvallen!". De dokumentatie gooide roet in het eten. Daarom werden niet alle documenten aan de Verenigde Naties (waar ze thuishoren, want het is een UN-resolutie) overhandigd. Een klein deel werd door Amerika achtergehouden. Als er dan protest van andere landen tegen het aanvallen zou komen, dan hadden de Verenigde Staten altijd kunnen zeggen: Ja, maar dat staat in de documenten die wij hebben achtergehouden.

Het aanleveren van die informatie was de tweede eis die de VN in de resoluties had gesteld. De eerste eis was het vernietigen van het wapenarsenaal. Dat hadden ze ook gedaan.
Conclusie: de inval was volgens het internationale recht onwettig.

Boekestijn en velen met hem bekijken de situatie en de ontwikkeling van de oorlog in Irak op een vertroebelde manier. Het ging en gaat er niet om de democratie in een enkel land te brengen en in de andere landen waar America belangen heeft niets te ondernemen. Amerika zou zijn wereldrol veel meer bevestigd hebben en waardering hebben geoogst wanneer het niet ongenuanceerd Irak uitgekozen had om wraak te nemen voor 'de elfde september', maar stille diplomatie had gepleegd met de regeringen van de landen rondom Irak om de situatie te klaren en vervolgens een regionale conferentie had belegd van Arabische landen (hoe verdeeld ze onderling ook zijn) en een aantal westerse landen met als slotsom een resolutie waarin gezamenlijke aktie tegen Saddam Hussein werd aangekondigd.

Waarom deed Amerika dat niet?
Ten eerste wilde de Bush-regering een vuist maken voor de Amerikaanse burgers in eigen land. Laten zien dat je krachtig bent en niet zomaar door een paar vliegtuigen vernederd kan worden.
Ten tweede wilde het een vuist maken om internationaal te laten zien dat de VS nog steeds de wereldheerser was en alles maar kan doen wat ze willen: de meeste energie gebruiken, zich niet aan internationale regels houden, allianties aangaan met dictatoren, arme volken voor zich laten werken (want dat is 'free-enterprise'), de behandeling van gevangenen in Quantanamo Bay op Cuba, en noem maar op.
Ten derde was het zeker dat de Arabische staten en de rest van de wereld de Bush-regering zou verwijten de Palestijnse kwestie niet te willen oplossen door het zelfbestuur te bevorderen maar juist Sharon te veel de vrije hand liet.
Uiteraard werden er gelukkig een paar genuanceerde en op werkelijkheidszin gebaseerde stellingen in Buitenhof naar voren gebracht door Ronald Plasterk, Harry de Winter en Maarten van Rossum bijvoorbeeld, en nog een enkele deelnemer en deelneemster. Maar de uitzending liet weer eens zien dat er veel zogenaamde deskundigen in een dergelijk programma gevraagd worden die geen blijk geven van bijzondere kennis.
Soms lijkt het meer te gaan om namen dan om deskundigheid.

6-10-2004: De Tweestrijd

Er was eens een jongeman van rond de achtien en die had een conflict met zijn vader. Hij vond zijn vader niet een echte vent. Dat kwam omdat de karakters van beide mannen zo tegengesteld waren. En omdat de zoon niet met zijn vader op kon schieten dacht de zoon dat het aan de aard van de vader lag. Hij vond het moeilijk om naar zijn vader te luisteren en was meestal een andere mening toegedaan.
Dat komt vaker voor in vader-zoon relaties.
De vader was maatschappelijk ingesteld en had empathie met de mensen die hij op zijn weg tegenkwam.
De zoon was juist degene die van zichzelf vond dat hij hard moest zijn, stoer, en dat dat je mannelijkheid tegenover andere mannen bevestigt. Dat was het beeld dat hij had. Je zou kunnen zeggen dat de vader een vrouwen-man was en de zoon een mannen-man.
Nu, de zoon zou wel eens laten zien wie de echte vent was en hij ging in het leger. Want in het leger ben je stoer en ga je met je kameraden 's avonds de hort op, op naar de meiden. En dat vechten, dat komt later wel. Of niet. Zo gezegd zo gedaan.
Het ging een tijdje goed, totdat de legerleiding het tijd vond dat de boy maar de werkelijkheid moest leren kennen en stuurde hem de oorlog in om te vechten als een man. Dat gebeurde en meteen de eerste dag was het raak. Hij werd namelijk geraakt en raakte gewond. Nu was hij een echte kerel. Hij had getoond wat moed was en dat hij een echte vent was. Eerst de beest uithangen en dan vechten.
Eerst toen besefte hij dat hij beter naar zijn vader had moeten luisteren. Eerst toen besefte hij dat het helemaal niet nodig was geweest om de oorlog in te trekken om zichzelf te bewijzen. Toen besefte hij dat hij een heel andere strijd voerde dan de oorlog waarheen hij gezonden werd. Eerst toen besefte hij dat het z'n dood had kunnen zijn.

3-10-2004: Moet je als volwassen man zelf kunnen beslissen om besneden te worden?

Het internet staat er al jaren vol van: de verminking van de penis door de besnijdenis (circumcisie). En het www staat er al jaren vol van dat deze verminking slechts in bepaalde gevallen nodig is. Veel gebruiken die in de Koran en ook in Het Oude Testament (zoals de Christenen de vroege bijbelboeken noemen) beschreven werden, hebben niet een oorspronkelijk religieuze grond maar een praktische betekenis. Ze stammen uit een tijd dat er alleen religie was en die gaf aan wat er in de samenleving geregeld moest worden en hoe.

Een moslim die vier vrouwen mag trouwen maakt dat de kans op nageslacht groter is. Dat was in vroeger tijden van belang om de soort voort te laten bestaan, juist in de nomadenstam die in de barre hitte van de woestijn rondtrekt en waar kindersterfte groot is. Overigens is het aantal van 4 al een beperking vergeleken bij de harem.

Het verbod om varkensvlees te eten heeft evenzeer in eerste instantie een praktische grond. Varkens moeten wroeten in modder en hebben veel water nodig. En als varkens niet het juiste milieu hebben worden ze platweg gezegd gek. Hoe kun je in Godsnaam varkens in de woestijn houden. De bijbel vertelt over de varkens die bij gebrek aan een natuurlijk leefmilieu gek werden en in het ravijn stortten.

Een Joods onderzoeker vertelde me jaren geleden eens dat er echter sporen (botten) van varkens gevonden werden in de buurt van de berg Sinaï. Daar hebben wetenschappers een vallei ontdekt die een vergaarbekken bleek te zijn waar wel voldoende water was. En daar werden - zo bleek uit het onderzoek - eeuwen geleden wél varkens gehouden.

Het besnijden van jongens heeft van oorsprong een praktische reden en niet een strikt religieuze. Het besnijden van de penis bevordert (vereenvoudigt) de hygiene. Het is een praktisch gebruik van volkeren in woestijnlanden. Doet er niet toe of je in de Negeb, de Sahara of de Nevada woont of een tocht maakt naar het Wilde Westen.

Er staan meer zaken in de Koran en ook in Het Oude Testament die vandaag de dag juist niet meer toegepast worden. Moslims worden in Nederland niet hand en voet afgehakt wanneer ze gestolen hebben. De toepassing van de charia (sjarija, charia, sharia, shari'ah) staan we hier niet toe. Zo wordt de conservatieve moslim beschermd. Ook een neef trouwt in principe niet met een naast familielid. Een man wordt niet verplicht om met de vrouw van zijn overleden broer te trouwen. Dat was een regel om het geslacht voort te laten bestaan. Die regels passen we niet meer toe.

Allerlei praktische en nuttige regels werden vastgelegd. Het besnijden ging behoren tot de religieuze attributen.
Als een moslimjongetje of een joods jongetje (en zelfs een Amerikaanse jongen) besneden wordt, dan is dat in principe verminking. En het wordt nog erger als een 'mohel' tijdens de besnijdenis het bloed van het babietje opzuigt en drie babies herpes bezorgde (zo meldde de NY Times geleden). Dat gebeurde onlangs in New York. Besnijdenis is OK als de dokter zegt dat het noodzakelijk is uit hygienisch oogpunt en niet vanwege een religieuze regel die in oorsprong ook nog eens geen religieuze regel was.

Er kan trouwens heel wat misgaan. Onlangs vroeg een emeritus arts aan zijn collega toen hij nog eens langs kwam in het ziekenhuis waar hij gewerkt had, of hij het eens mocht doen, dat wil zeggen "of hij het kleine jongetje mocht besnijden". Hij had het nog nooit gedaan, zei hij, maar hij vond het zo interessant. En ja hoor: floep, weg eikeltje.

En dan hebben we het nog niet eens over de verruwing van de gevoelens die besnijdenis tot gevolg heeft en die niet alleen lichamelijk maar ook geestelijk invloed heeft.
Terecht zegt Ayaan Hirsi Ali dat de besnijdenis als religieus attribuut plaats zou moeten vinden wanneer degene die het betreft 18 jaar is en zelf kan beslissen of hij dat wil, ja of nee.

Mijns inziens dan echter eerst na uitgebreide voorlichting en zonder dwang. Want ook op je 18e kan de sociale en familiale beinvloeding en druk zeer groot en bepalend zijn.
Dan pas zou men kunnen zeggen dat de besnijdenis niet meer als verminkend aangemerkt kan worden maar als een bewuste keuze om tot een religie, een gelijkgestemde groep te behoren.
De dispensatie voor religies zou bij wet geregeld moeten worden.
Zie het later geplaatste artikel.

17-09-2004: Waar was de grootinquisiteur?

Voor de aanleg van de Betuwelijn moesten heel wat mensen hun erf afstaan, moesten bouwputten tolereren, hun huizen opgeven, en wat al niet. Hele existenties werden vernietigd. We konden dat allemaal gedetailleerd volgen op de tv. We hebben de persoonlijke ellende gezien van de mensen Toen ik nog scholier was vroeg ik eens aan mijn vader waarom er in het parlement vaak zoveel tijd verspild wordt aan het politieke steekspel. 'Ja'. zei mijn vader, 'dat is de politiek.' Ook vroeg ik mijn vader waarom op ministersposten niet altijd vakkundige bestuurders zitten. Hij antwoordde: 'Zo zit de politiek nu eenmaal in elkaar. Een ministerspost wordt vaak bekleed door degene die een partij beschikbaar heeft, of hij nu goed is of niet. En dat geldt ook voor staatssecretarissen.' Bedoelde Minister Nawijn dat het in deze moderne tijden best wat efficiënter en sneller kan?

15-08-2004: Joost Swagerman ontvangt Morris Tabaksblat in Zomergasten

Morris Tabaksblat heeft niet in de gaten gehad dat het samengaan van Bush en Blair in de oorlog tegen Irak met alle publiciteitsaspecten van te voren gepland en doorgestoken kaart was; alsof het een strategie betrof voor een reclamecampagne voor een wasmiddel van Unilever.
Ook snapt hij niet -en Joost ook niet- wat Balkenende bedoelde toen deze zei dat de aanslag op Hitler op de 20ste juli 1944 door Von Stauffenberg en zijn groep van betekenis is geweest voor de eenwording van Europa.
Wel Morris en Joost, zou het niet zo zijn (afgezien van de voorbeelden van Dietrich Bonhöffer en van het verzet door "die Weisse Rose") dat, als er geen Von Stauffenberg en medeplegers waren geweest of dat er zelfs helemaal nooit en te nimmer een aanslag op Hitler zou zijn beraamd, dat dan de rest van Europa altijd een argwanende houding tegenover het Duitse militaire apparaat zou hebben ingenomen?
Volgens de Zomergasten heeft Balkenende een ander boek gelezen of de geschiedenis zelf willen herschrijven.
Wat krijg je als je de ex-topmanager van Unilever in "Zomergasten" aan het woord laat over internationale gebeurtenissen en ontwikkelingen? Dan krijg je hetzelfde wanneer je de eerste de beste aan het woord laat over hoe je Unilever moet managen.
Maar ja, het is nu eenmaal mode om Balkenende te bekritiseren en als dom voor te stellen.

11-08-2004: Hormoon-test (doping-test) bedreigt de Olympische Spelen

Er zijn strengere testen ontwikkeld om de athleten te testen op allerlei soorten hormonen. Er is aan het rijtje ook een test toegevoegd voor het aantonen van het nieuwste, zeer populaire groeihormoon HGH en afgeleide. Die test toont aan of je gisteren of eergisteren dat hormoon hebt ingespoten. Wie tijdig stopt hoeft niets te vrezen. Als er toch iemand positief getest wordt dan is die dus niet slim geweest en hij of zij kan vertrekken. Het is vooral een test om aan te tonen dat het Olympisch Commitee het gespuit serieus zou nemen.
Nu is er ook een test ontwikkeld die aantoont dat je het groeihormoon een paar weken of een maand voordat de spelen begonnen hebt gebruikt. Maar die test is door het Commitee niet toegelaten. Was dat wel het geval dan zouden de athleten bij bosjes door de mand vallen en moeten vertrekken. En wat bleef er dan nog over van de Olympische Spelen en de Olympische gedachte.

12-07-2004: Het CDA en Het Geloof

Het CDA roept het Ministerie van VROM op het matje. Dat zou met belastingcenten de stilteruimte aardstralen-vrij hebben gemaakt. Aardstralen zijn een niet (voldoende) wetenschappelijk bewezen fenomeen. Dus mag dit niet.
Volgens VROM was dit een initiatief van de werknemers zelf. Wat kost dat nu, die aardstralen weg laten halen door een wiggelroede loper? Toch geen miljoenen Euro´s?
Het CDA zou op het matje geroepen worden. Zij moeten al het ontvangen gemeenschapsgeld sinds de oprichting incl. rente teruggeven aan de staat, want zij baseren hun bestaan op het bestaan van God en Jezus en op de teksten in de Bijbel. Wetenschappelijk gezien is het bestaan van God nooit aangetoond, en is nooit bewezen dat Jezus het bestaan heeft geleid zoals beschreven in de Bijbel. Het was een ander bestaan. A.M.H.

29-06-2004: NOVA en "Hirsi Ali Diss"

In NOVA werden de drie tegen Hirsi Ali rappende jongens van de groep DHC geinterviewd over "Hirsi Ali Diss", hun op internet te horen "muzieknummer". De jongens werden met de petjes over het gezicht gefilmd zodat ze onherkenbaar bleven. In het gesprek werd een beetje om de hete brij heen gedansd en niet tot de kern van de zaak doorgedrongen. Gelukkig zeiden ze dat het willen vermoorden van Hirsi Ali maar "bij wijze van spreken" was. Maar tevergeefs wachtten we op de NOVA-journalist die in ieder geval een zeer ter zake doende vraag had moeten stellen, namelijk deze: "Dus jullie zijn voor vrouwenbesnijdenis - het wegsnijden van de clitoris - en jullie zijn voor het dichtnaaien van de vagina van jonge meisjes?"
Want wie vóór Hirsi Ali is, is tégen dergelijke gebruiken. En andersom. Die vraag werd door NOVA niet gesteld, of het moet geweest zijn toen ik even niet oplette of wegzapte, omdat er doorgaans naar de uitzendingen van Heute Journal, Tagesthemen en Newsnight gekeken wordt.

11-06-2004: Is Josias van Aartsen de Melkert van de VVD?

De verkiezingen voor het Europa-parlement zijn voorbij. Elke partij was enthousiast en vond dat ze een bijzondere prestatie hadden geleverd en gewonnen hadden. Tijd voor velen om de zaken eens te evalueren. Het is prachtig weer en dan doe je zoiets op een zonnig terras in de stad. Een vriendin en ik konden niet helpen een gesprek te volgen aan het tafeltje naast ons. Daar opperde een van de critici dat de kiezers duidelijk hadden gemaakt niet tevreden te zijn met de rol van de VVD in ons nationale kabinet en dat het zeker niet de kritiek van Hans Dijkstal en het aftreden van Staatssecretaris Nijs die de VVD stemmen had gekost. Een tweede zonaanbidder in het pannel beweerde dat de persoon van Josias van Aertsen een verkeerde keuze was van de VVD en noemde hem "De Melkert van de VVD". Een derde analist op het terras vulde aan dat de V van VVD er wel af zou kunnen, want van Aertsen personifieerde niet dat de VVD een Volkspartij was. Zo hoor je nog eens interessante gezichtspunten waarover we zelf nog wat verder konden debatteren. De juistheid van de beweringen zullen over enige tijd ontzenuwd of juist bevestigd worden.

30-05-2004: Meer Nederlanders beweren opeens tegen de oorlog in Irak te zijn geweest

Steeds meer Nederlanders, waaronder vooral politici, beweren opeens dat ze van begin af aan tegen de oorlog in Irak waren. Waarom horen we dat nu pas? Geen politicus sprak zich tegen de oorlog uit en als hij of zij dat wel deed, dan was hun stem zwak. Ze hadden eens moeten kijken naar Gerhard Schröder en President Chirac die om wat voor nationale reden ook tegen de Amerikaanse pre-emptive strike waren, en moeten kijken naar Robin Cook, die het allerduidelijkst zijn geweten volgde en zijn standpunt duidelijk maakte door zijn ontslag als minister in het kabinet Blair te nemen.

26-04-2004: Wie zijn de 200 grootste Nederlanders?

In navolging van de BBC en de Duitse televisie gaat nu ook Nederland via de tv zijn beroemdste nationale persoonlijkheden kiezen. Nu kan iedereen al via internet zijn keuze aangeven. Op 15 november wordt er dan definitief gekozen wie de top 5 van die 200 zijn. Gisteren heb ik gekozen en kreeg een bevestiging van de KRO: "U heeft meegedaan aan deze verkiezing, we hebben uw 5 favorieten ontvangen

- Rijn, Rembrandt van
- Erasmus, Desiderius
- Thorbecke, Johan
- Groot, Hugo de
- Huygens, Christiaan
Er waren er nog een paar die ik wilde vermelden maar het mogen er maar 5 zijn. Misschien breng ik u op een idee. Doe ook mee.

11-04-2004: Wat bezielt de Irakezen...

Het is een zooi in Irak. De Amerikanen snappen er niet veel van hoe je ergens democratie brengt.
Omdat de bombardementen de infrastruktuur beschadigden, zou je in de eerste plaats de mensen aan het werk kunnen zetten: straten herstellen, gebouwen slopen, leidingen repareren, enz. enz. Er wordt zoveel geld gestoken in de oorlog en de bezetting dat een deel ervan beter besteed is aan een redelijk uurloon.
De Irakezen bouwen op deze manier aan een nieuw land. Bovendien zijn de magen gevuld en wordt de ekonomie vlotgetrokken. En... er is geen tijd en ook geen noodzaak om allerlei plannen te beramen om de "brengers van de vrijheid" het land uit te jagen.
In de tweede plaats moet je zorgen dat zo snel als mogelijk is de electriciteit en andere openbare voorzieningen op orde worden gebracht. Dan kan het leven doorgaan.
In de derde plaats moet je een Opbouwkrant uitgeven onder redaktie van de Irakezen zelf waarin alle vooruitgang die geboekt wordt en elk probleem dat zich voordoet gemeld wordt.
Maar zo denken de Amerikanen kennelijk niet. Het is meer "laissez faire, laissez aller". Net zoals thuis.

10-04-2004: Balkenende-Van Aartsen / Schröder-Verhagen.

Balkenende mist kracht en durf, zegt Jozias van Aartsen.
Jan Peter Balkenende was een veelbelovend politicus die met frisse moed aantrad en veel zou kunnen bereiken. Maar ik geef het je te doen als je noodgedwongen een Zalm in je kabinet hebt die wel even de dienst uit zal maken en die in het eerste kabinet Balkenende de LPF uitschakelde om op slinkse wijze de aanhang van die partij over te nemen. De stekker eruit. En nog wel op de dag van de begrafenis van Prins Claus. Dat was een zorgvuldig uitgekozen moment.
Ook staat Balkenende er met zijn tweede kabinet niet goed voor. Diezelfde Zalm beperkt de ontplooiing van Balkenende die daardoor autoriteit mist. Diezelfde Zalm die even zegt dat Duitsland zich aan de 3% norm moet houden. Daar werd door Bundesfinanzminister Hans Eichel snel op gereageerd. In september 2003 zei Eichel al dat Nederland de toegestane 3% van het deficiet zou overschrijden. Maar Zalm bleef dat doodleuk ontkennen.
Nee, zegt van Aartsen, Balkende mist daadkracht. Neem dan Rita Verdonk VVD, zegt hij, die heeft dat wel. Jan Peter kan nog wat van haar leren. Verdonk? Is dat niet die kampbewaker? En Jozias? Zat hij vroeger niet op het seminarium? Josias is de naam van een koning uit het Oude Testament. Is dat ook niet de naam van een Jezuiet of van een groot inquisiteur?

Niet alleen in Nederland heeft de regeringsleider geen daadkracht. Ook in Duitsland niet.
Bondskanselier Schröder mist durf en daadkracht. Hoe weten we dat? Dat weten we van Maxim Verhagen die op bezoek was bij Edmund Stoiber, die rechtse, christelijke geloofsgenoot, die meteen Jörg Haider voor een "staatsbezoek" naar Beieren uitnodigde toen Haider in de Oostehnrijkse landsregering was gekozen. Die Stoiber, die zelf graag Bundeskanzler had willen worden, maar die al op de trap naar het podium struikelde. Stoiber mag blij zijn dat hij geen kanselier is geworden.
Bondskanselier Schröder heeft sinds zijn aantreden een moeilijke taak te vervullen. In de eerste plaats moet hij de verworvenheden van de "Sozialstaat" voor een deel omvormen en voor een deel ook afbreken. Dat is vooral een must omdat de Euro zo hoog genoteerd staat. De koers ten opzichte van de dollar is niet mis. Dat scheelt maar even 20%. En daarmee betaalt "old Europe" indirekt mee aan de oorlog van George en Tony en hun kornuiten Aznar, Berlusconi, en Koizumi. (Balkenende hoort eigenlijk ook in dat rijtje, maar de relatie Nederland-USA-NATO is een hoofdstuk apart.)
Het tweede wat Schöder moet doen is nieuw leven in de "Neue Bundesländer" (de voormalige DDR) blazen die door de regering Kohl en zijn Treuhand volledig lam gelegd zijn; bestaande bedrijven werden ontmanteld in plaats van gemoderniseerd. Die taak speelt geen enkele regering zo maar klaar.
Weet Verhagen dat dan niet? Weet hij niet dat de Duitse export het al weer beter doet? Waarschijnlijk spreekt hij geen Duits. Bovendien: Is hij vergeten dat onze economie voor een zeer groot deel afhankelijk is van Duitsland?

Wat aan beide heren - van Aartsen en Verhagen - het meeste stoort is, dat ze nu al bezig zijn zichzelf te profileren in afwachting van een kabinetscrisis. Willen beide een gooi doen naar het premierschap? Het ziet er wel naar uit.

22-2-2004: Hoe effektief is de politie?

Het is maandagmorgen kwart over negen. Het is doodstil op straat, geen mens te bekennen. Het is krokus-vakantie, een jaar geleden, 17 februari 2003. Ik ben naar het postkantoor geweest om een pakje weg te brengen en fiets terug naar huis. Op de kruising Prinsengracht-Westermarkt springt het stoplicht op rood.
Mijn regel is dat ik voor rode lichten stop omdat ik het als fietser/voetganger vervelend vind wanneer fietsers en auto's doorrijden en mij de weg versperren. Wat ge niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet. Mijn idee is ook dat wanneer je voor rood stopt je het recht hebt om door te rijden wanneer het licht groen is. Maar mijn regel geldt niet als het doodstil is en er geen mens op straat is. Dus rij ik door.
Ook het volgende stoplicht geeft rood aan. Ik bekijk de situatie nauwkeurig. Er is niemand op staart. Ik rij door.

Een agent op een motorfiets houdt me halverwege de Westermarkt staande en zegt: "U bent door rood gereden." Hij voegt er meteen de vraag aan toe: "Hebt u niet gezien dat het rood was?" Ik antwoord: "De kruising was verlaten en er kwam niemand aan." Hij nogmaals: "Hebt u niet gezien dat het licht op rood stond?" Ik geef hetzelfde antwoord. Hij haalt een bonnenboekje tevoorschijn en gaat me bekeuren. Ik zie dat hij op de rug van zijn hand een kruisje heeft getatoueerd. Is hij soms een nepagent? Daar hoor je wel eens over. Ik krijg namelijk geen kopie van de bekeuring. Of misschien heeft hij de tatouage overgehouden uit de tijd dat hij zat? Of is hij echt en is hij de bevestiging van het gezegde "met boeven vangt men boeven"?
Argumenteren over mijn overtreding heeft in de gegeven situatie geen zin. Daar begin ik dus niet aan. Hij schrijft de bonnen. Hij staat in zijn recht. Regel is regel.

Jazeker, formeel heeft hij gelijk. Maar moreel klopt het natuurlijk voor geen meter. Het is als laf te bestempelen. Waarom geeft hij geen waarschuwing, maar pakt hij de gemakkelijke prooi? Hij moet van de baas voor een bepaald bedrag aan bekeuringen scoren anders hebben ze te weinig in kas. Maar waarom komt hij dan niet twee uur later en stort zich midden in de bedrijvigheid wanneer het verkeer op het kookpunt is en bekeurt de automobilist die rechts afslaat en ook in de bocht doodleuk doorgaat met zijn gesprek, het mobieltje handmatig aan het oor? Waarom niet die taxichauffeur gepakt die halverwege de racebaan die Rozengracht heet door het rode licht rijdt ook met het mobieltje aan het oor? Of die fietsers, die niet mijn vuistregel hanteren: "als er geen hond op straat is hoef je niet voor het rode licht te stoppen"?
Vijf maanden later heb ik de twee acceptgiro's binnen. Ik leg ze op een stapelte van nog te betalen rekeningen. Op 18 september 2003 zijn de bedragen van mijn rekening afgeschreven. Dat akkefietje is dus afgehandeld.
Zou je denken.
Ik was kennelijk te laat. Eergisteren zie ik opeens dat er nog twee bedragen (verhoogd met een boete) door het Jusitieel Incasso Bureau van mijn bankrekening zijn afgeschreven. Justitie heeft verhaal gehaald, zo heet dat. Zonder waarschuwing. Het hoe en waarom zal me nog in een schrijven kenbaar gemaakt worden. Dat heb ik nog niet ontvangen.
Hoe kan dat nou? Ik had toch vijf maanden geleden betaald?
Krijg ik de bedragen weer teruggestort? Of ben ik ze voorgoed kwijt?
Dat wordt natuurlijk eindeloos bellen en een bezwaarschrift indienen. Het lijkt wel UPC, of de Russische burocratie. Nederland is klein, denk groot! Ondertussen heb ik in plaats van Euro 46 in totaal zo'n Euro 125 betaald.
Kijk, zo effektief is nu de politie.

9-2-2004: Wie heeft schuld aan de ellende van de asielzoekers?

Een grote groep uitgeprocedeerde asylzoekers die zogenaamd uit humanitaire overwegingen gedurende vele jaren konden procederen om in Nederland asyl te verwerven moeten nu gedwongen het land worden uitgezet. In de meeste gevallen hebben ze meer dan 5 jaar hier gewoond, zijn ingeburgerd en kunnen niet altijd even gemakkelijk in hun oude vaderland een nieuwe toekomst gaan opbouwen. In veel gevallen bestaat er de mogelijkheid dat ze er op een of andere manier vervolgd kunnen worden.
De schuldige van deze ellende is de overheid. Het is onverantwoordelijk dat de overheid niet binnen een maand zegt of je als asylzoeker wel of niet kans maakt op asiel. Ze laten ze jaren achtereen. Nederland barst van de illegalen. Maar die worden niet het land uitgezet. Er zijn zoveel ideeën en voorstellen van Pim Fortuyn na zijn dood door andere politieke partijen overgenomen, ingebracht en uitgevoerd dat ook zijn voorstel om de asylzoekers en illegalen een verblijfsvergunning te geven en dan ten aanzien van de asylzoekers met een schone lei te beginnen er ook nog wel bij kan. Hij stelde voor die 50.000 mensen op te nemen en niet de 26.000 mensen het land uit te zetten wat Rita Verdonk voorstelt. We zouden een ruimhartig beleid moeten voeren door eenmalig de hand over het hart te strijken. Dat zou nogmaals de betekenis van Fortuyn voor de Nederlandse samenleving bevestigen. We zouden hem daarmee posthuum eren. Dat niet alleen. We zouden veel mensen veel leed besparen.

5-2-2004: De Publieke Omroep en Favoriete Programma's.

Een van de problemen van de publieke omroep is dat de programma's over het algemeen snelheid missen, te weinig kritisch zijn, geen subtiele humor hebben, en niet beknopt, duidelijk en flitsend informeren. Ze zijn te oubollig.
De programma's van de publieke omroepen missen passie, spanning en direktheid. (Dat komt onder andere omdat Nederlanders in het algemeen weinig passie hebben.) Daartegenover staat de arrogantie van veel presentatoren. Vooral in de programma's die met informatie te maken heben: Netwerk, Rondom Tien, Buitenhof, B&W en Nova. Ze missen empathie.
Een goede journalist en presentator heeft een dienende taak. Maar velen presenteren zichzelf in plaats van dat ze er zijn om de kijker te informeren.
Een belangrijke oorzaak daarvan is dat de bazen niet het talent wat ze hebben koesteren, coachen en sturen. Ze hebben te weinig inzicht en ze hebben niet een weloverwogen plan wat ze met het talent van plan zijn. Meerjarenplannen zijn er niet. Veel bazen hebben vooral angst dat de poten onder hun eigen stoel worden weggezaagd. Dus gaat het om het beschermen van de eigen positie en niet om de persoonlijke inzet om van de publieke omroep een succes te maken, er is geen inzet voor het geheel.
De problematiek van de afkavelende publieke omroep ligt niet besloten in de programma's per se (een enkele uitzondering daargelaten), maar ligt aan het beperkte inzicht van de leidinggevenden en aan de door hen verkeerd uitgekozen en/of geinstrueerde presentatrices, presentatoren en journalisten, en natuurlijk ook de programmamakers. En wie wel kundig is krijgt nauwelijks een voet aan de grond. Je mag immers in Nederland niet zeggen: "Op onze afdeling hebben we een democratie en ik ben de leider."
De Boeddhistische Omroep heeft een uur zendtijd per maand. Weinigen zien het belang ervan in dat deze omroep bestaat. Echter, ze zouden hun mening moeten herzien als de Boeddhistische Omroep een boeiende presentatrice/presentator zou hebben met een zeer goede formule waardoor die omroep opeens een kanjer was en dan bewees wel bestaansrecht te hebben. Niet alleen de Boeddhistische Omroep, maar ook de gevestigde omroepen hebben te weinig flair en durven geen spannende en unieke programma's te maken. Hilversum zou eens moeten kijken naar wat er in het buitenland gebeurt met de publieke omroepen, in Duitsland (ARD, ZDF, WDR), in België (dat op veel punten beter is dan Nederland) en op bepaalde punten slechts de BBC in Engeland. Welke omroep zou in die landen 's avonds om 9 uur "Praatjesmakers" uitzenden, een programma over wat kleine kinderen op bepaalde vragen antwoorden?
De grootste oorzaak echter voor het falen van de publieke omroep is dat Nederland te klein is en dat op het gebied van presentatoren, journalisten, programmamakers, er te weinig concurrenten van klasse zijn. En als er wel concurrenten zijn dan werken die elders.

27-1-2004: AVRO naar Nederland 2? De EO naar Netwerk? Waarom niet?

In de jaren zeventig vroegen velen zich al met groeiende verbazing af waarom Nederland 1 niet de confessionele omroepen zou herbergen, Nederland 2 de liberale (amusements-)omroepen AVRO, TROS en toen Veronica, en Nederland 3 de wat kritische, links georiënteerde omroepen: VARA, VPRO, Humanistisch Verbond, e.d. Als we met vrienden over het omroepbestel discussiëerden dan kwamen we tot de conclusie dat er net zoals in Zweden ten minste twee journaals zouden moeten komen met elk een eigen kleur: confessioneel op 1, links op 3. Dus weg met het NOS-Journaal (dat in vele opzichten toch al in professionalisme is voorbijgestreefd door RTL-4 Nieuws, inklusief het weerbericht!).
Nu wordt geprotesteerd tegen het voorstel dat de AVRO gedwongen haar plaats zou moeten afstaan aan de EO. Wat is daar nou mis mee? De AVRO is geen confessionele omroep en hoort eigenlijk op 2 thuis. Bovendien: als de AVRO naar 2 Vandaag gaat is het mogelijk dat dat programma vanzelf nog beter wordt. Is echter het tegendeel het geval dan weten we meteen dat de AVRO redaktie bestond bij de gratie van KRO en NCRV. Enkele bekende Nederlanders werd vandaag in Netwerk gevraagd om het AVRO-protest te steunen. Een van hen is Henk Spaan. Hij draaft op om te zeggen dat die verhuizing niet moet want hij mocht in het jaaroverzicht van netwerk meedoen. Toen we Henk daarin zagen beweerde hij kleinerend dat Europa tegen de oorlog in Irak was, toen dachten we: "Ook hij moet daar weg. Henk, wij waren niet tegen een eventuele oorlog. Wij waren tegen een oorlog op dat moment. Omdat we wisten dat het allemaal doorgestoken kaart van Bush en Blair was."

18-1-2004: Reaktie op de stelling "Nederlanders hebben geen wapencultuur. Bepaalde groepen van allochtonen hebben die cultuur wel".

Volgens mij geldt dit voor buitenlanders die uit een oorlogsgebied komen. De ouders van de allochtone veelplegers hebben volgens mij geen wapens meegenomen, die hadden ze in Marokko ook niet. Die wapens zijn door de jongeren hier illegaal via via (oudere broer, taxichauffeur etc.) gekocht. Wel interessant is de vraag: waarom dragen ze die wapens en wat bezielt ze om die te gebruiken.
Het antwoord moeten we zoeken in een bepaalde jongeren sub-cultuur. Daar wordt een vreemd beeld van de realiteit geschetst. Het is geen pure fantasie, het lijkt op de werkelijkheid, alleen worden veel zaken opgeklopt en verkeerd uitgelegd: "De blanke amerikaan kijkt op je neer als je zwart bent, iedereen is tegenwoordig aan de coke en als jij de ander niet eerst doodt dan vermoord hij jou wel, de politie is corrupt, een toekomst heb je niet, je moet respect afdwingen door gevaarlijk te zijn, je geld te laten zien d.m.v. auto´s en goud."
Daar spelen de media op in. Computerspelletjes, films, reclames, en MTV als grootste boosdoener. De mensen achter de schermen zijn blanke volwassenen die er op uit zijn er alleen maar zoveel mogelijk geld mee te verdienen. Het moet allemaal zo echt mogelijk lijken. Niemand mag weten dat een bepaalde rapper door de producers van de balletacademie is geplukt en juist helemaal geen gangster is. Geen film zonder een bepaalde hoeveelheid moorden. Als er een moord wordt gepleegd, dan lijkt dit absoluut niet op de werkelijkheid. Als iemand in elkaar wordt getrapt dan staat hij vervolgens weer doodleuk op en loopt verder of er niets aan de hand is. Vechtscenes moeten wel écht lijken, maar zijn totaal niet realistisch, hebben niets met de werkelijkheid te maken. Hierdoor wordt moorden (en vermoord worden...) en in het wilde weg slaan en schoppen eigenlijk iets heel gewoons. Terwijl iedereen zou moeten weten dat het in werkelijkheid anders is. Die onwetendheid heeft bijvoorbeeld de dood van elke Meindert Tjoelker tot gevolg en nu de dood van de conrector. Deze bepaalde jongeren sub-cultuur, die tien jaar geleden nog niet in die extreme mate bestond, kan alleen floreren juist omdát dit alles door sommige jongeren allemaal zeer serieus wordt genomen.
In deze zijn ouders en leraren belangrijk. Zij zijn het die de kinderen kunnen vertellen dat het onzin is, dat het bedrog is. Ook zouden ouders hun kinderen moeten laten sporten. Als ze fanatiek voetballen bijvoorbeeld, dan weten ze dat het pijn doet als je een schop krijgt en dat je dan niet doodleuk opstaat en doorloopt. Of ouders die hun jongere kinderen gewoon indiaantje laten spelen zonder direct in te grijpen als ze elkaar in de haren vliegen. Dan snappen die kinderen namelijk heel goed dat een film als "Kill Bill" totale onzin is.

De BBC heeft eens een documentaire gemaakt over het leven van een bekende rapper die vermoord werd. Ze gingen naar de wijk waar hij opgroeide. Niets bleek waar te zijn van het beeld dat jarenlang door de mediaproducers geschetst werd. MTV, SBS, van den Ende en Veronica zijn natuurlijk niet blij met zo´n documentaire. Daarom zie je die documentaire ook nooit meer op (de Nederlandse) TV.
Veel afro-amerikanen zijn geschokt te horen dat wij in Europa al die negatieve "shit" uit Amerika te zien en te horen krijgen. Ze zijn bang voor het beeld dat van hen wordt geschetst. Dat negatieve beeld heeft niets te maken met het werkelijke leven van de gemiddelde gekleurde amerikaan. Allochtone jongeren kunnen zich het gemakkelijkste vereenzelvigen met de zwarte afro-amerikaan uit de video clip, die klaagt over zijn leven. Omdat die jongeren niet de ouders hebben die hen begeleiden en aangeven wat in de westerse media-wereld bedrog en hebzucht is en wat niet.
Toch geven jongeren soms zelf ook al aan er genoeg van te hebben. Naar de camera´s van het media circus dat rond de school in Den Haag is ontstaan staken ze hun middelvinger op. De afkeer tegen de media is hier ontstaan omdat ze hebben ondervonden hoezeer er niets klopt van wat er in de krant staat, juist omdat het nu eens over hen zelf gaat. Hopelijk leren ze de de media die speciaal voor jongeren zijn (MTV, etc.) ook wat meer te wantrouwen. A.M.H.

17-1-2004: Wereldwijd demonstraties tegen het Franse verbod op het dragen van een hoofddoekje door Moslim-vrouwen.

De demonstraties zijn deels een reaktie op het willekeurige imperialisme van Amerika dat wel Irak aanvalt maar op hetzelfde moment een oliedeal afsluit met dictator Islam Karimov van Uzbekistan -het land staat vol met gouden beelden van deze man- en er een militaire basis vestigt. Om maar wat te noemen. (De filmbeelden van een grijnzende handtekening zettende Rumsfeld werden niet op het continu gefilterde en dus gekleurde NOS Journaal getoond.)
Maar het gaat in de demonstratie vooral om de acceptatie van het wezen van het mohammadanisme in onze westerse wereld.
Vrijheid van godsdienst is een groot goed. Door de vrijheid van godsdienst in onze grondwet te verankeren wordt aangegeven dat in ons land elke godsdienst zijn plaats heeft naast de andere godsdiensten en denkstromingen. Voor de Nederlandse wet hebben alle godsdiensten dezelfde rechten en plichten. Gelijkheid van recht betekent ook dat de eigen godsdienst niet boven de godsdienst van anderen geplaatst mag worden. Het dragen van een teken dat aangeeft dat men een bepaalde godsdienst belijdt is een recht. Het kan echter niet meer als een recht aangemerkt worden wanneer het teken voor de belijders van andere godsdiensten (en ook de niet godsdienstigen) als inbreuk op hun vrijheid ervaren wordt.
Stel dat alleen alle christenen met een grote, paarse kraag van schouder tot schouder, gaan rondlopen. En dat ze allemaal -ook de vele vrouwen en meisjes achter de kassa's van de grootwinkelbedrijven- paarse kragen droegen. Of stel dat de aanhangers van een ideologie als het communisme allemaal een zwarte punthoed ophadden met een hamer en sikkel als vergulde speld op de voorzijde. Nu zou dat in beginsel nog niet zo erg zijn als de Christenen op het werk de kraag aan de kapstok hingen en de communisten de hoed in de bureaula stopten. Stel dat ze dat niet doen, en de griffier in de rechtbank een hoed zou dragen en de mannelijke werknemers en de vele vrouwen en meisjes achter de kassa's van de grootwinkelbedrijven kragen droegen. Dat zou betekenen dat het beginsel van de gelijkberechtiging werd aangetast.

Vrijheid van godsdienst geldt voor iedereen. Hoe groter en opvallender het teken is dat aangeeft een bepaalde godsdienst te belijden of een ideologie aan te hangen, des te meer wordt de vrijheid van aanhangers van de andere godsdiensten en denkwijzen aangetast. De irritatiefaktor komt om de hoek kijken. Hoe groter het teken, des te groter de irritatiefaktor. De conclusie is duidelijk: de moslim vrouwen en meisjes mogen een teken dragen, jazeker, net zoals ieder ander. Maar de hoofddoek is te groot, is te opvallend, verstoort het evenwicht.
Waarom is er sprake van een irritatiefaktor?
Omdat de hoofddoek niet alleen een godsdienst vertegenwoordigt maar ook een geestelijke instelling en een politiek-maatschappelijke opstelling inhoudt: het plaatsen van de groep boven het individu, het plaatsen van de godsdienstige wet op gelijk niveau met die van de staat en in westerse landen het stellen van de godsdienstige wet boven de wet van de staat. In Nederland mag dat niet. De politiek-maatschappelijke opstelling is namelijk tegengesteld aan de westerse, geschiedkundige en culturele ontwikkeling in de moderne tijd met al zijn falen, maar ook met zijn zegeningen en het doorbreken van taboes.
De vermenging van politiek en godsdienst behoort sinds Montesqieu tot het verleden. Godsdienst mag in een politieke partij maar de godsienst mag nooit de wet voorschrijven. De wetgeving en de rechtspraak zijn in het westen onafhankelijk van welke godsdienst dan ook. Het dragen van een hoofddoek is in feite het propageren dat de onafhankelijkheid van wetgeving en rechtspraak niet onderschreven wordt, zou mogen bestaan.
Dat is ook de reden waarom in Istanbul en Ankara hoofddoekjes in overheidsinstellingen en nog een aantal gelegenheden verboden zijn. Ook in Turkije is godsdienst en staat gescheiden. En dat is dezelfde reden waarom in Frankrijk en ook in België er een verbod komt op het dragen van een hoofddoek in rechtszalen, scholen, universiteiten en andere overheidsinstellingen. De staat moet neutraal zijn. Alleen dan kan zij de garantie van vrijheid voor een ieder, voor alle meningen, garanderen. De enige manier om dat te garanderen is dat wie in Nederland komt wonen plechtig zweert de Nederlandse grondwet te aanvaarden als hoogste wet. Met de Nederlandse grondwet in de hand. En wie zou dat nou niet willen. R.A.B.

15-1-2004: Waarom beroven allochtone jongeren niet hun eigen mensen maar juist autochtone Nederlanders? Waarom schieten allochtone jongeren niet hun eigen mensen dood maar autochtone Nederlanders? Waarom hebben vooral allochtone jongeren een wapen? Hoe komen ze aan de wapenen.

Deze vragen kwamen vanavond in onze discussiegroep aan de orde. Ze beroven niet hun landgenoten want als ze dat zouden doen en het wordt ontdekt dan komt de wraak van een hele familie over hen heen. En de wapens?
Waar halen ze de wapens vandaan? Volgens Netwerk kun je die gewoon in Nederland kopen. Maar Netwerk meldt niet dat zoiets alleen kan als je zelf als handelaar al meer dan 40 jaar in die kringen verkeert.
De prijs van het wapen is gerelateerd aan de daad die er mee gepleegd wordt. Een wapen wordt gemakkelijk geleverd voor het plegen van een overval, want overvallers worden over het algemeen niet gepakt. Het wapen voor het plegen van een moordaanslag op de president is aanmerkelijk duurder. De handelaar laat het wel uit zijn hoofd om een wapen te leveren voor het plegen van een moord. Of het nu om een geregistreerde dan wel een illegale handelaar gaat is om het even. Hij kijkt wel uit om ook opgepakt te worden in verband met een moord. Want daardoor zouden ook andere organisaties/groepen gevaar lopen, werd door een lid van de ddiscussiegroep geopperd.
En waar haal je maarzo 500 Euro vandaan, het minimumbedrag dat volgens de zegsman in Netwerk betaald moet worden? De importantie van de job bepaalt de prijs. Als er hier gesproken wordt over Euro 500 tot 1000 (of nog hoger) dan blijft de vraag waar dat geld vandaan komt. Damestasjes, pinautomaten, winkeldiefstal, overvallen. Dus waarschijnlijk komt het wapen niet van een handelaar of semi-handelaar. Zeer waarschijnlijk komt het uit het ouderlijk huis. Het werd mogelijk meegenomen uit Turkije of welk ander land ook -bijvoorbeeld uit Portugal terugkomend vanuit Marokko na een vakantie- waar de dader of de familie van de dader vandaan komt. En als het wapen uit Portugal zou komen (de mogelijkheid die Netwerk aangeeft) dan is daar geen controle op want Portugal behoort tot de Schengen-landen en aan de grenzen tussen deze landen (België, Duitsland, Frankrijk, Luxemburg, Nederland, Portugal en Spanje) wordt niet gecontroleerd.
Nederlanders hebben geen wapencultuur. Bepaalde groepen van allochtonen hebben die cultuur wel. En die wordt in hun ogen gelegitimeerd door de Amerikaanse tv-series. Tegen die cultuur moeten we ons wapenen. Niet met pistolen, maar door die mensen beter bij onze samenleving te betrekken en vooral de ouders over Nederland te onderwijzen dat een dergelijke cultuur hier niet thuishoort. R.V.

 
Soundfountain's Pages Copyright 1998-2005 by Rudolf A. Bruil and co-authors