Soundfountain is a multi subject site.
2005
Nieuws en Meningen

 

Artikelen:

Wie heeft Pim Fortuyn vermoord?

 

Who killed Pim Fortuyn?
Pim Fortuyn received a bad press in newspapers and on television, not just in The Netherlands...

 

Nieuws & Meningen 2011.

22-12-2005: Vanavond zal Netwerk het hebben over het Feit dat Nederland in een Identiteitscrisis zou verkeren.

Het is heel simpel. Niet Nederland in zijn geheel verkeert in een identiteitscrisis. Het zijn de politici en de politieke partijen die in een crisis verkeren. Ze willen oude politiek bedrijven maar begrijpen de veranderingen van deze tijd niet. Een overheid en een regering die niet aan zijn burgers kan uitleggen wat de Europese Grondwet werkelijk inhoudt, en niet de pluspunten en de minpunten kan noemen, heeft geen kennis van zaken over "het volk" waarover geregeerd wordt.

20-12-2005: Heeft de Socioloog, die in Opdracht van de Overheid Massaal Rouwbetoon Onderzocht, het Fenomeen Eigenlijk wel Begrepen?

De massale rouw om Pim Fortuyn en het massaal afscheid nemen in de Arena van Andrť Hazes zouden -volgens de onderzoeker- wijzen op het feit dat de Nederlander emotioneel de weg kwijt zou zijn en intoleranter is geworden.
De weg kwijt? Intoleranter? Welnee. Die massale bijeenkomsten zijn stuk voor stuk demonstraties die overheden aan het denken moeten zetten en ook nieuwe Nederlanders iets typisch Nederlands willen laten zien. Fortuyn is het symbool dat hele volksgroepen nooit gehoord werden en worden. De verkiezing van Fortuyn tot "Grootste Nederlander" ligt in het verlengde daarvan. De verkiezing moest gauw teruggedraaid worden met het aangeven van de oorzaak ervan: een computerfout! Met jhet protest werd aangegeven dat er ook na de moord nauwelijks naar die protesterende kiezer geluisterd werd. De rouw om André Hazes was zo massaal omdat Nederlanders konden demonstreren dat ze iets eigens hebben en nu ook eens aandacht aan iets typisch Nederlands werd besteed, een volkszanger. Het is een gelijksoortige reden waarom de Belgen Damian als grootste Belg kozen: Damian is Jef de Veuster, de pater die naar het eiland Molokai ging om de leprapatienten te verzorgen. De Belgen deden deze keuze niet omdat ze zo gelovig en godvruchtig zijn, maar om te laten zien dat, wanneer je gelovig bent en vanuit een geloof handelt, je de mens redt. En dat nadrukkelijk in tegenstelling tot een enkele imam die iets heel anders predikt en haat zaait.
Ik heb de verhandeling van de socioloog niet gelezen, maar wat ik er van begrepen heb - en zoals het in het NOS Journaal van 18.00 uur werd gebracht - moet hij zijn werk nog maar eens overdoen.

18-12-2005: La Langue: Koninginnensoep.
La Parole: Koninginnesoep. De Nieuwe Spelling.

De 'Nieuwe Woordenlijst van de Nederlandse Taal' is gepubliceerd. Er hebben geleerde heren aan gewerkt die echter niet schijnen te snappen dat de primaire funktie van de taal 'communicatie' is. Dus maken de taalgeleerden het weer nodeloos ingewikkeld en gaan niet uit van La Parole, de spreektaal die de basis is van La Langue, de geschreven taal. Het wordt weer nodeloos ingewikkeld. Een Neerlandicus zei een paar jaar geleden al in het RTL4 Nieuws dat je zelf een taalgeleerde moet zijn om te snappen en te weten in welke gevallen de tussen-n geschreven moet worden. Is het erwtensoep of erwtesoep? Waarom maken ze niet één regel? Nooit een tussen-n want als je papegaai zegt (en toch is het meervoud van paap papen) waarom zou je dan geitenbrij zeggen?
Maar of je nu geitebrij of geitenbrij schrijft is mij om het even. De geleerden hebben kennelijk niet van 'efficiency' gehoord en beseffen niet dat efficiency evenzeer een schoonheidsaspect van een taal is. Misschien zou het beter zijn om de Nederlandse taal maar af te schaffen. Dan zijn we tenminste van die onpraktische, egotrippende, taalconstruerende kamergeleerden af.

Wie heeft Pim Fortuyn vermoord?
Assad mag nog even aanblijven
Amerikaanse generaal geeft oorzaak waarom Sebrenica viel
Minder Minder Minder Criminele Marokkanen
Leiding van het Concertgebouw Orkest heeft geen historisch besef
De anti-Islam sticker van Geert Wilders
Frans Timmermans en de manipulaties van Google en Facebook
Donald Trump gekozen tot 45ste President van de Verenigde Staten
Pim Fortuyn en de computerstoring
Kun je de Koran en de Bijbel met elkaar vergelijken?
Waarom Donald Trump
Burgeroverleg Asielzoekers
MH 17 - Geheimen en Manipulaties

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10-12-2005: De diskettes van de RID, de AIVD, de informatie over Pim Fortuyn en de openbaringen door Peter R. de Vries.

Iedereen die in staatsdienst treedt (of in aanmerking komt om in staatsdienst te treden) en te maken krijgt met geclassificeerde informatie, wordt gescreend, zoals dat in de terminologie van veiligheidsdiensten heet.
Contacten en relaties worden onopgemerkt benaderd. Aan hen kan ook meer openlijk vragen gesteld worden omtrent de persoon, zijn afkomst, zijn karaktereigenscappen en zijn maatschappelijk functioneren.

De staat wil niet het risico lopen dat een minister, een staatssecretaris, een ambassadeur of andere diplomaat loslippig wordt op een cocktailparty, tijdens een conferentie of in een interview in een krant, voor radio of televisie. Belangrijk is ook te weten of een persoon chantable is, niet zozeer vanwege zijn of haar sexuele geaardheid, want heterosexuelen en homosexuelen zijn in principe even gemakkelijk te chanteren door het opvoeren van 'mooie' vrouwen en 'knappe' heren.
Het is dan belangrijk om te weten of iemand zwijgt of misschien ongemerkt in een 'ontspannen' situatie toch gegevens aan de tegenpartij doorgeeft, zoals Samson aan Delilah. Belangrijk is te weten of hij of zij het belanden in een netelige situatie direct aan een superieur meldt waardoor het ontstaan van veel moeilijkheden vermeden kan worden. Je kunt er in allerlei spionnage-romans over lezen.

Ook in het geval van Pim Fortuyn is een screening in feite normaal als het ten tijde van zijn campagne was. Misdaadverslaggever Peter R. de Vries meldde echter in zijn programma op SBS 6 dat Fortuyn al gescreend werd vóór hij lijsttrekker van Leefbaar Rotterdam werd, dus nog niet officieel de politiek inging.
Dat was in de periode dat hij wel als adviseur voor politieke partijen en/of de overheid optrad. Dat feit zou een aanleiding voor screening hebben kunnen zijn omdat hij met staatszaken bezig was en dan natuurlijk alleen als hij inzage in geheime documenten had. Bovendien zou Fortuyn wel eens in een gesprek van zijn eventuele voornemen de politiek in te willen gaan, gewach hebben gemaakt. En dat rechtvaardigde de screening. Niet elk plan dat iemand oppert wordt werkelijkheid.
Vraag is: Op wiens instigatie werd onderzoek naar Fortuyn gedaan? Was het op verzoek van de toenmalige premier Wim Kok - die bij de presentatie van zijn boek 'Met Kok' nog zo onbeheerst fel en ondiplomatiek op de naam Fortuyn reageerde?
Ook dan blijft nog de vraag: Was het onderzoek gewettigd of werd er van de regels afgeweken?

Wie controleert eigenlijk het naleven van die regels? De directeur van de inlichtingendienst of de politiek? Als de politiek de werkelijke controle heeft dan is die ook verantwoordelijk voor deze gang van zaken.

Voorts, zo meldde Peter R. de Vries, werd de informatie vergaard door van slechts één informant gebruik te maken die ook nog anoniem was. Was die bron betrouwbaar? Wat waren de motieven van de informant om uit de school te klappen? Was het 'vaderlandsliefde'? Of vertelde de informant dergelijke zaken om bijvoorbeeld persoonlijk wraak te nemen op Fortuyn omdat hij niet de erkenning kreeg die hij wilde en/of niet in het groepje rondom Fortuyn werd opgenomen? Dat zou best kunnen. De betreffende informatie gaf nogal extreme en bizarre schilderingen van wat er in een bar gebeurd zou zijn of zich ten huize van de toenmalige voorzitter van de PvdA had afgespeeld. En met verzinsels kun je iemand behoorlijk zwart maken. En hoe is dat terug te draaien als het allemaal leugens zijn?

Eigenaardig is dat de RID (Regionale Inlichtengen Dienst) niet meerdere bronnen aanboorde om de gegevens van deze informant te controleren om die daarna pas aan de AIVD door te geven.

En waarom openbaarde Peter R. de Vries zoveel details? Waarom maakte hij überhaupt de informatie openbaar? Om zichzelf en zijn PRDV verder te profileren? Hij had de diskettes ook zo aan de RID/AIVD terug kunnen geven. Of is het opzettelijk lekken, en dan via de Vries die als instrument wordt gebruikt? In ieder geval weten we wanneer er iets met hem gebeurt, dat aan zijn werk zou kunnen liggen. Wie aan de hand van de diskettes Peter R. de Vries uitschakelt heeft geen alibi.

Er zijn nog veel vragen.
Overigens heeft de inlichtingendienst ook zijn eigen medewerker niet goed gescreend. Of...
In diezelfde spionnageromans kun je soms lezen dat een inlichtingendienst ook wel eens bewust gegevens laat rondslingeren of doorgeeft. En dat gebeurt ook in werkelijkheid meerdere malen. In het geval Pim Fortuyn werden ze dan wel heel laat aan Peter R. de Vries overhandigd. Te laat zou je zeggen. Maar dat lijkt onwaarschijnlijk, want de namen van medewerkers van buitenlandse inlichtingendiensten laat je niet rondslingeren. En waarom neem je diskettes mee naar huis met verhalen over Pim Fortuyn? Moet je daar thuis nog aan werken?
De ontmythologisering heeft op die manier niet plaats gevonden. Hij werd vermoord.

26-10-2005: Er wordt vanavond een inzamelingsaktie gehouden voor Pakistan. Waarom mensen niet zo gul in de afgelopen weken gegeven hebben?

Pakistan is toch de vriend van Amerika? De bevolking is nogal fundamentalistisch en er zijn nogal wat terroristen? Bovendien wil Pakistan toch niet met India tot vrede komen en halen allerlei tricks uit i.v.m. het Kashmir conflict? Ook hebben ze wel geld voor een atoombom (deels van Amerika "gekregen" voor het zogenaamde bevorderen en beschermen van de stabiliteit in de regio). Ja, dan kun je geen tenten meer kopen voor vluchtelingen en ontheemden. Is dat het soms wat de mensen bij wie gecollecteerd wordt in het achterhoofd hebben of onbewust "weten"?

18-10-2005: Het NOS Journaal en de Tegen George W. Bush Demonstrerende Oma's.

A: Zeg, we moeten nog een leuke uitsmijter, een pay-off, je weet wel, een grap aan het eind van het 8-uur journaal hebben. Hebben jullie al wat?
B: Er zijn in Amerika oma's die zijn gaan demonstreren tegen Bush. Ze willen dat hun kleinzonen en -dochters naar huis terugkomen en dat de oorlog tegen Irak zo snel mogelijk afgelopen moet zijn omdat hen van alles werd voorgespiegeld wat niet klopte.
A: Is dat leuk?
B: Ja, want aan het eind van het filmpje worden oma's door de politie gearresteerd en afgevoerd, net als échte demonstranten. Er staan dan nog een stel andere oma's en ook wat omstanders naar te kijken en die wuiven de oma's uit die in de arrestantenwagen naar het politiebureau worden afgevoerd.
A: Oh ja, ik zie het, dit lijkt me wel grappig, een soort dolle oma's, die ook eens een ludieke actie willen. Leuk om mee te eindigen. Misschien zit er ook nog een bruggetje in naar het weer...
En zo kwam het dat aan het eind van het Acht Uur Journaal van 18 oktober we een kort item over een serieuze aktie kregen voorgeschoteld maar die door Sascha de Boer als grappig en onnozel werd gepresenteerd. Ze zat er glimlachend en meewarig naar te kijken. Op haar gezicht stond nog te lezen toen het item afgelopen was: Och, die oma's....
Zou niet alleen de kliek van de NPS maar ook het NOS-journaal aangepakt moeten worden?

07-10-2005: Bush, Bot, Balkenende, Fundamentele Christenen en Moslims. Er wordt wat afgegoocheld.

Ik wordt niet goed van Nederland en van de wereld. Minister Bot is teruggekeerd op het rechte pad van de normen en waarden van Balkenende: de illegale oorlog tegen Irak was volgens de regering gerechtvaardigd. Dan had Sadam maar persoonlijk moeten zeggen dat hij geen massavernietigingswapens had, zo zei de minister. Daar kan 63 procent van de Nederlanders van balen, zo heeft onderzoek uitgewezen. Van Balen? Hoe kun je je geweten zo buiten spel zetten. We hebben hier toch geen Ceausescu kultuur? Soms denk je dat wel eens. Er wordt maar even aan voorbijgegaan dat de Verenigde Naties tegen deze politieke misstap waren om Irak plat te bombarderen, duizenden GI's te laten doden en tienduizenden Iraki's het leven te nemen. En: de regio totaal te destabiliseren. Geen kans op verbetering. Dan helpt ontruiming van de Gazastrook geen jota.

De populariteit van vele regeringen daalt. De regering Balkendende doet het niet goed. President Bush's populariteit staat op een dieptepunt. Dus worden er hier en daar nadrukkelijk berichten de wereld ingestuurd over hoeveel aanslagen er al verijdeld zijn.

De fundamentele Christelijken in Nederland zijn tegen tovenarij, goochelen en mysteries en ze boycotten de kinderboekenweek. Opium voor het volk? Vergif! In plaats dat ze zich inzetten om de verruwing die door de Amerikaanse filmcultuur al jaren veroorzaakt wordt tegen te gaan.
De NPS gaat zondag de eerste aflevering uitzenden van "De Meiden van Halal". Daarin worden op een ludieke manier intolerante religieuze standpunten bevestigd. Dit werkt averechts en fokt de boel alleen maar op. Het programma roept niet op tot modern Nederlanderschap. Dergelijke programma's werken intolerantie in de hand. Zijn ze bij de omroep werkelijk vergeten dat de populariteit van Archie Bunker zo groot was omdat de gemiddelde Amerikaan uit de Bible Belt zich in hem en zijn bekrompen standpunten herkende? Humor!
Denk je dat de jongeren die de Spaanse enclave Melilla in Noord Marokko hebben bereikt en eventueel naar Spanje zouden mogen, zouden zeuren over hun fundamentalistische geloofsovertuigingen - als ze die al zouden hebben? Welnee. Ze zijn blij dat ze in Europa zijn. Dit zou de standaardregel moeten zijn: Je mag elk geloof aanhangen als het maar in je eigen huis is.

En de correspondenten van het NOS Journaal, van Netwerk, Twee Vandaag en Nova beginnen nog steeds hun berichten met "Nou...uh..." of "Uh....nou" in plaats van direkt antwoord te geven op de vraag die gesteld wordt. Daar is ook al geen verbetering te bespeuren. Ook het Nederlands rammelt aan alle kanten. Vindt je het gek dat de enige correct sprekende correspondent bij de commercieelen zit en die heet Max Westerman, hoewel ik die ook eens op "Nou uh" betrapt heb.

En dat allemaal in 2005! We zitten weer in de donkere Middeleeuwen. Nee, niet in het herfsttij der Middeleeuwen -de Indian summer- met zijn open cultuur. Maar in Kafkaeske toestanden. Waar is de verlichting van de jaren 70 en 80 gebleven?

24-09-2005: De regering Balkenende zegt dat nu "het zoet" komt.

Alleen de hogere inkomens geloven het. Volgens anderen zijn het in cellofaan verpakte zuurtjes die uigedeeld zullen worden. Balkenende's zoet... Het is allemaal zo doorzichtig als wat.

14-08-2005: Late Erkenning door Nederland van de Proklamasi van Soekarno.

Begin jaren zestig werd op school geleerd dat de Indonesische vrijheidsstrijders, onder leiding van Soekarno, in 1935 aan de Nederlandse regering hadden gevraagd om in een periode van tien jaar naar de zelfstandigheid van IndonesiŽ toe te werken. De regering met als eerste minister, de conservatieve, christelijke Hendrik Colijn (zijn vrouw hield radiopraatjes waarin ze de werkelozen en steuntrekkers adviseerde dat je van aardappelschillen nog soep kon trekken), reageerde op het verzoek van de vrijheidsstrijders met een simpel Koninklijk Besluit dat luidde: "Geen sprake van!" Het verzoek ging de prullenbak in. Alleen de socialisten en de communisten hadden in 1938 voor een geleidelijk toegroeien naar zelfstandigheid gestemd.

Toen tijdens de Tweede Wereldoorlog duidelijk werd dat het aanzien van Nederland en het imago van Nederlander, de blanke toean, in IndonesiŽ een behoorlijke knauw had opgelopen door de vernedering door Japanse bezetter en toen het in de verwachting lag dat het nooit meer zo zou worden als het geweest was, duidde Koningin Wilhelmina in haar kersttoespraak in 1942 op een mogelijke onafhankelijkheid na de oorlog. Dat was laat, maar misschien niet té laat. Nederland had in 1945 mee kunnen werken aan het zelfstandig worden van Indië, zoals het toen heette.
Desondanks werden in 1947 de politionele akties gestart waardoor veel Nederlandse soldaten en vele IndonesiŽrs hun leven lieten. Veel wreedheden werden door beide partijen begaan. In de jaren zestig werd geleerd dat er toendertijd door de Nederlanders oorlogsmisdaden werden gepleegd.
Uiteindelijk werd IndonesiŽ toch onafhankelijk, onder druk van Amerika.
Het blijkt steeds weer dat revolutionairen gewoonweg dictators worden zoals in Cuba, en ook in IndonesiŽ. Wat aanvankelijk als een optimistische vrijheidsstrijd begon monde uit in een belijdenis van starre dogma's in plaats van het streven naar het welzijn van het volk en oog hebben voor veranderingen en moderne ontwikkelingen. Het blijkt ook steeds weer dat vrijheidsstrijders, verzetsmensen en bevechters van de vijand, niet werkelijk de goede zaak kunnen onderkennen en de positieve ontwikkelingen kunnen inzien.

Het bezoek van een Nederlandse minister aan IndonesiŽ die deelneemt aan de bevrijdingsfeesten en die de "proklamasi" van Soekarmo op 17 augustus 1945 aanvaardt, had al eerder plaats kunnen vinden. Maar we zijn er nog niet. Het wordt tijd dat erkend wordt dat de politionele akties fout waren.

05-08-2005: Je bent niet alleen in Irak je leven niet zeker. Ook in Nederland moet je voor je leven vrezen. Zoals Wesam al Delaema.

Je bent niet alleen in Irak je leven niet zeker. Ook in Nederland moet je voor je leven vrezen.
Als je Wesam Al D. in de uitzending van Cash & Carlo ziet (Netwerk vertoonde dat fragment vandaag), dan zie je duidelijk dat deze jongen geen terrorist is. Hij heeft lol in het leven en zoals hij zich gedraagt lijkt het er niet op dat hij aanslagen zal gaan plegen, niet in Nederland, noch in Irak. Ook is hij niet het type dat in het geheim een plan uitbroedt om de Amerikanen een lesje te leren. Ook al schrikt hij behoorlijk van de praktisch totale vernietiging van Irak door Amerika. Hij is geen fanaat zoals Mohammed Bouyeri of een Abdul-Jadder van de Ven.
Het kan niet anders of Wesam al Delaema (zo wordt hij op internet genoemd) was naar Irak gereisd om te trouwen. Hij zag onderweg hoe ellendig het land er aan toe is. Een dergelijke vernieling had hij niet verwacht.
Je moet je voorstellen dat je als Nederlander je land ontvlucht bent omdat een grootmacht je land bombardeert en binnenvalt omdat het de gasbel van Slochteren en het Noordzeegas wil hebben. Je komt na vier jaar terug en dan zie je hoe de grootmacht het Nederlandse platteland en de grote steden heeft plat gebombardeerd. Om nog maar te zwijgen van de tienduizenden onschuldige Nederlanders die bij de bombardementen zijn omgekomen.

Ook degenen die van meet af aan tegen de Amerikaanse strategie waren om eerst Irak te veroveren en dan een surrogaat plan voor het kernprobleem Palestina-Israel op de rails te zetten (Roadmap), zagen voor de zoveelste maal hun standpunt bevestigd, maar nu in de beelden die Wesam mee naar Nederland terugnam.
En nu zal hij uitgeleverd worden aan Amerika? Schande. Als de Amerikanen vragen hebben dan kunnen ze Wesam hier in Nederland ondervragen over zijn reis en wat er allemaal gebeurd is, hoe hij in een zeer gevaarlijk milieu terecht was gekomen en mogelijk gedwongen werd om met zijn videocamera de beelden vast te leggen. En als het probleem is dat hij in een gebied filmde waar geen pers mag komen dan kunnen ze hem daarover hier uithoren. Hij nam die beelden mee terug om te laten zien hoe ernstig de situatie in Irak is. Raar dat geen zender de beelden eerder uitzond. Goed overigens dat Netwerk een deel wél uitzond, hoewel redelijk laat.

Regelmatig worden Nederlanders aan Amerika uitgeleverd. Maar de Nederlandse overheid beschermt zijn burgers niet. Ook is er geen fatsoenlijk verdrag met Amerika waarbij geregeld wordt dat Nederlanders in Nederland hun Amerikaanse straf uit kunnen zitten. Voor een paar grammetjes hash kun je in Amerika 15 jaar brommen. (Begrijp me goed, ik ben tegen de consumptie van hash dat je hersens en je totale gezondheid aantast.)
Het wordt tijd dat de Nederlandse burger eens wakker wordt. Er worden heel wat zaken geregeld waar we geen weet van hebben. Stem daarom op een partij die die regels veranderen wil, als die partij er is. Dat zou dan de SP kunnen zijn, zo zou je denken.
Je bent niet alleen in Irak je leven niet zeker. Ook in Nederland moet je voor je leven vrezen.

08-07-2005: Na de terroristische aanslag in London zei Minister Donner: Nederland kan ook een aanslag verwachten. Hoe zou dat nou toch komen...

19-05-2005: Hoe gaat het met Europa? Hoe gaat het met het Referendum over de Grondwet?

Er is wereldwijd een grote slag gaande. Het gaat daarbij in alle gevallen om het uitbreiden en vasthouden van de invloedsfeer, zoals wolfshonden die overal hun urinegeur planten en zo hun territorium afbakenen.
Amerika probeert zijn invloedsfeer uit te breiden en te consolideren. Want met het steeds sterker opkomende China is het van belang om het Midden Oosten te domineren en zo ver als mogelijk is in de OriŽnt voet aan de grond te krijgen en te houden. IsraŽl is de flackstone, het steunpunt, de uitkijkpost. In dat perspectief moet ook de "edele daad" van het brengen van vrijheid en democratie in Irak gezien worden. Daar waren de Europese landen ook voor. Alleen wilden ze niet overhaast te werk gaan en een enigszins andere weg volgen.

Het gaat Amerika om dominantie en tegelijkertijd om het verwerven van wereld energiebronnen. Dat de invloedsfeer ergens ophoudt blijkt uit het feit dat Amerika weliswaar verbaal Noord Korea tot de orde kan roepen, maar in feite niet heel veel kan doen. Dat land ligt in de invloedsfeer van China en dat gegeven moet gerespecteerd worden. (De Verenigde Staten houden ook Zuid Amerika goed in de gaten. Vooral Venezuela, het land dat ook veel olie in de bodem heeft.) Het verwerven van invloed gaat boven het respecteren van de mensenrechten. Terwijl Irak gebombardeerd wordt sluit Donald Rumsfeld doodleuk met dictator Islam Karimov van Oezbekistan een contract af voor de levering van olie aan de VS. Amerika zit zodoende tot vlak aan de grens met Rusland dat nu te zwak is. Oezbekistan is een Islamitisch land en de soldaten die in Andijan op de demonstrerende burgers schoten, zijn goed toegerust met hun Amerikaanse wapens en de uit Amerika komende outfits.

Ook de Europese Unie is bezig haar invloedsfeer uit te breiden. Nu Rusland zijn binnenlandse zaken nog niet op orde heeft is dit de tijd en gelegenheid om gemakkelijk de voormalige Oostbloklanden bij de Europese Unie in te lijven. Economisch is daarvoor de tijd eigenlijk nog niet rijp. Politiek wel. Vandaar dat er op zeer korte termijn veel landen zijn toegetreden die op de keper beschouwd nog helemaal niet aan de Westeuropese normen en waarden voldoen. Dus wordt een oogje dichtgedaan. Het nare bijverschijnsel is dat de nieuwe burgers op avontuur gaan in het rijke westen en dat Westeuropese bedrijven uiteraard de kans grijpen om de produktie (geheel of gedeeltelijk) naar de lage-lonen-landen te verplaatsen. Vandaar dat bijvoorbeeld Conimex nu in Polen produceert en de sojasaus niet meer uit het Gooi komt.

Een tweede belangrijke stap voor Europa is al jaren in voorbereiding. Die stap is de "inlijving" van Turkije. Daarmee verlegt Europa zijn grens tot aan Irak en dichtbij Iran. Dat doet de Unie in samenwerking met de NAVO (en dus het hoofd ervan: Amerika). Het betekent de versterking van de militaire binding die Turkije met het westen heeft, door er het humanitaire aspekt aan toe te voegen: het onderschrijven van de normen en waarden die verankerd liggen in de Europese Verdragen.

Hoe er ook door de Nederlanders over de "Europese Grondwet" gestemd gaat worden, doet niet terzake. De plannen moeten doorgaan. Alleen daardoor wordt Europa een macht. Andere wereldmachten (USA, China, opkomend India, en wellicht het zich over enige jaren formerende Zuid Amerika) zullen daarmee degelijk rekening moeten gaan houden. Als het referendum negatief uitvalt is er niets aan de hand. Europa gaat gewoon op de ingeslagen weg voort. En er komt dan zogenaamd een nieuwe "grondwet" die gelijk is aan de oude met hier en daar een kosmetische ingreep.

De oorzaak van het tumult rondom het referendum geeft duidelijk aan hoe ver de afstand is tussen de Nederlander en de politieke macht, de regering, de bewindslieden die de werkelijkheid van alle dag nog steeds niet schijnen te kennen. Bovendien is het wantrouwen ook nog eens versterkt door de geldverslindende Brusselse bureaucratie. Het ware beter geweest om het referendum op te hangen aan 5 essentiële vragen over zeggenschap, vetorecht, subsidies, immigratie, en militaire samenwerking en inzet van troepen. Nu is de grondwet een ondoorzichtig geheel waar zelfs de kamerleden niet alles van weten. De Nederlander ergert zich aan de autoritaire opstelling van de regering. Daarom is hij recalcitrant.
Bovendien heeft de Nederlandse overheid nauwelijks voorgelicht in de afgelopen jaren. Andere landen hebben dat wel gedaan. Duitsland bijvoorbeeld zend al sinds jaar en dag een maal per week een Europa Magazin uit. Terwijl de Nederlanders een beetje navelstaren.
Toch is het van belang dat de voorstemmers in de meerderheid zijn. Want het is onjuist om het referendum te gebruiken om de kritiek op het huidige, autistisch funktionerende kabinet (dat alleen in cliché's kan spreken) en de weinig daadkrachtige kamer kenbaar te maken. We kunnen er met een goed funktionerende Europese regering alleen maar op vooruit gaan.

En mocht in de toekomst blijken dat de grondwet de Nederlander zijn stem ontnam, dan blijft hem niets anders over dan in opstand komen. Net zoals de mensen van Andijan in Oezbekistan.

19-04-2005: Nieuwe paus in Rome gekozen.

De keuze voor de nieuwe paus, Benedictus de 16e (Monseigneur Joseph Ratzinger uit MŁnchen, Duitsland), betekent in de eerste plaats het voortzetten en handhaven van veel conservatieve standpunten van de Rooms Katholieke kerk. Het is een tussenpaus. Was het een paus geworden met modernere ideeën, dan zou dat beslist betekenen dat men het werk van Johannes Paulus maar gedeeltelijk waardeert. Een moderne richting (zo die al bestaat) kan pas over een jaar of zeven ingeslagen worden.
De keuze voor Ratzinger betekent ten tweede een duidelijke plaatsbepaling van de Rooms Katholieke kerk vanuit zijn oorsprong, Europa, met de Islam als tegenpool en deze keuze moet Europa sterk maken. Simili similibus curentur, zoals Hahnemann het stipuleerde. Oftewel: bevecht conservatisme met conservatisme.
Het was te vroeg voor een paus afkomstig uit Afrika of uit Zuid Amerika.
De volgende paus zou wel eens uit India kunnen komen, indien Ratzinger een lang pontificaat gegund is, want ook die verandering heeft tijd nodig.

23-03-2005:De enige manier waarop D'66 nog haar gezicht kan redden is de coalitie te verlaten.

Hoe kun je in hemelsnaam je eigen minister laten vertekken en een ander partijlid voordragen om zijn plaats in te nemen! Als D'66 geloofwaardig wil blijven dan kan dat alleen door het kabinet te laten vallen. Boris Dittrich heeft door zijn halfslachtige houding schade opgelopen. Maar hij niet alleen. De vraag is of de positie van Wouter Bos, die overvleugeld werd door het optreden van Ed van Thijn, ook niet verzwakt is. D'66 heeft nu een mooie kans om uit de regering te stappen en daarmee hun slappe gezicht wat op te sterken en daardoor veel eigenaardige plannen niet door te laten gaan. Ik hoorde velen zeggen dat ze dan opgelucht adem zouden halen omdat ze dan van Minister Dekker, Minister Verdonk en Minister Zalm af zijn.
Waar gaat het om? Om de partij of gaat het om de macht van Boris Dittrich?

18-02-2005:Het is Grillen of Stikken in het Wereldklimaat

Zo'n tien jaar geleden zond de BBC een documentaire uit over de gedragingen van het klimaat door de eeuwen heen. Wetenschappers hadden bomen doorgezaagd en de ringen bekeken en vergeleken die aan de hand van voorvallen en gebeurtenissen die beschreven werden in geschiedenisboeken, geschiedkundige verhandelingen en weerrapporten.
Het bleek dat de ringen een patroon lieten zien. Na tien jaren van min of meer gelijke groei volgde een jaar van mindere groei. De ringen lagen in dat jaar dichter bij elkaar. De buitenste ring van de boom was het jaar waarin de boom afgezaagd werd om onderzocht te worden. Door nu terug te tellen en de jaarringen te koppelen aan de beschikbare gegevens, gebeurtenissen en weerrapporten, werd ontdekt dat er periodes waren waarin de hemel meer stofdeeltjes bevatte en de zon in mindere mate tot de aarde door kon dringen en de verwarming of opwarming aanmerkelijk minder was.
Er waren -zo ontdekten de geleerden- zelfs in de boomringen langere periodes, van tientallen jaren of meer, af te lezen waarin het behoorlijk koud was vanwege een 'zonsverduistering' door vulcanische uitbarstingen die zoveel stofdeeltjes in de lucht brachten dat het koeler werd.
De stelling luidde: Hoe meer stofdeeltjes de atmosfeer bevat, des te kouder is het.

Er was een tweede groep geleerden die juist het omgekeerde poneerden. Ze zeiden dat de vervuilde atmosfeer een isolerende laag was die het onmogelijk maakte dat de warmte, die vrij komt door de produktie en het gebruik van energie, in de atmosfeer bleef hangen. Door het toenemende verbruik van energie door fabrieken, door verlichting en verwarming, zou door een cumulatief effect de temperatuur langzaam stijgen waardoor de 0-graden-grens verlegd zou worden richting de poolkappen. Gevolg zou zijn dat er ijs zou smelten en de zeespiegel zou stijgen. Deze veronderstelling die de basis van het Verdrag van Kyoto vormt, blijkt nu onjuist te zijn.

Door de gebeurtenis op 11 september 2001 werd een verordening afgekondigd die verbood om in het Amerikaanse luchtruim te vliegen. Die verordening gold voor drie dagen.
Normaliter is de lucht vol van condensstrepen van vliegtuigen. Een geleerde ontdekte dat door de afwezigheid van die condensstrepen de temperatuur toen met meer dan 1 graad steeg.
Zijn stelling luidt: Door minder luchtvervuiling na te streven wordt de aarde warmer.

Die stelling is niet in tegenspraak met de onderzoeken van de boomringen van meer dan tien jaar geleden. Beide stellingen zeggen dat luchtvervuiling een lagere temperatuur oplevert.
Nu is echter het probleem dat er in de eeuwen die achter ons liggen de lagere temperatuur van één maal in de elf jaar, en ook de langere periodes van afkoeling, veroorzaakt werden door natuurlijke phenomenen. De wetenschappers van vandaag vergeten dat er nu andere factoren meespelen die door de mens bepaald worden. Ze vergeten ook dat een enkele 11de september nog geen lente maakt. Met andere woorden: er is onderzoek over een langere periode nodig om te evalueren welke invloed de afwezigheid van de condensstrepen en een vermindering van stofdeeltjes op de temperatuur heeft.
Het kan best zo zijn dat er door de afwezigheid van de condensstrepen en de aanwzighei van de verwarming door een hogere produktie en verbruik van energie, de verwarming door de mens en de verwarming door de zon bij elkaar opgeteld moeten worden en zo een plus van meer dan een graad Celcius bereikt werd.

Het eigenaardige van alle onderzoeken is dat de mens er een excuus in vindt om te doen wat hij wil. In feite wil hij geen schonere lucht produceren.
Beste heren geleerden, uw bewering is dat de luchtvervuiling dus nodig is om in leven te blijven. Ik meld u echter wel dat we dan op een onaangename manier langzaam zullen stikken. Het begint met de toename van longziekten en het eindigt met een verlammende dood. Het is voldoende om bijvoorbeeld naar Texas te reizen en de dorpen en steden te bezoeken waar duizenden en duizenden mensen alleen nog maar met behulp van speciale apparatuur adem kunnen halen.

20-1-2005: Voor Eigen Rechter Spelen?

Er was een echtpaar dat in een mooie bungalow woonde, buiten op het land. Elke keer als ze van hun zomervakantie in het buitenland thuiskwamen bleek dat er ingebroken was, en dat terwijl het huis goed tegen ongewenst bezoek beveiligd was: dubbele sloten, duvels in de kozijnen, sterke beglazing, veiligheidsstrips en wat al niet. Het bleek echter dat de dieven zich door de brede schoorsteen van de riante open haard naar beneden lieten zakken en dan aan het plunderen sloegen.
De man bedacht een plan. Hij zou de dieven wel even mores leren en metselde een stevig rooster in de schoorsteen. Dat kon hij gemakkelijk zelf doen, staande in de open haard. Hij dacht zich zo te vrijwaren van een volgende inbraak.
De zomer brak aan en het echtpaar vertrok voor een vakantie naar het buitenland. Toen ze na een aantal weken terugkwamen constateerden ze tot hun grote genoegen dat er ditmaal niet ingebroken was. Er miste geen enkel voorwerp. Toch was er iets niet in orde. Er hing een vreemde, nare lucht in de kamer. Nader onderzoek wees de oorzaak aan. In de schoorsteen lagen op het rooster de stoffelijke resten van een man, kennelijk een inbreker. De politie werd gewaarschuwd. Tegen de eigenaar van het huis werd proces-verbaal opgemaakt en er werd een rechtszaak tegen hem aangespannen. Hij werd veroordeeld wegens dood door schuld tot meerdere jaren gevangenisstraf, dief of geen dief. Hij had best een rooster in de schoorsteen mogen metselen. Daar was in pricipe niets mis mee. Maar hij had dat zo moeten doen dat de inbreker zich toch nog zou kunnen redden.
Je mag uit kwaadheid tegenover een tasjesdief best je auto in de achteruit zetten om de scooter waarop hij zit klem te rijden, maar je mag de dief niet doden.

18-1-2005: Ayaan Hirsi Ali Terug in de 2e Kamer!

Ayaan Hirsi Ali is terug. Ze sprak op een persconferentie. Wat een prachtige formuleringen, wat een 'to the point' verwoorde waarheden. (Daar kan Ciska Dresselhuis nog wat van leren.) Wat een dappere vrouw.
Waarom heeft haar rentree zo lang geduurd? Om de gemoederen wat tot bedaren te laten komen? Of weet de VVD niet wat ze nu eigenlijk met Ayaan Hirsi Ali aanmoet? Zit de hele Nederlandse overheid niet met deze dappere vrouw in haar maag? Zo niet dan in ieder geval wel de intellectuelen -Geert Mak, Conny Palmen, en wie al niet - die in een forum onder leiding van Max Pam voortdurend roepen dat Ayaan 'Submission' niet had moeten maken. Onwillekeurig vraag je je dan af hoe die lieden zich zouden hebben opgesteld in zeer barre tijden. Want onwillekeurig denk je dan aan de woorden van Van Randwijk: 'Een volk dat voor tirannen zwicht zal meer dan lijf en goed verliezen, dan dooft het licht.'
Jazeker, getwist kan worden over de te volgen didaktiek om de positie van de vrouw, zoals aangegeven in de Koran, aan te klagen, met als doel die positie te verbeteren. Daar kun je over twisten. Maar Ayaan het recht te ontzeggen om de aanklacht op de manier vorm te geven, zoals ze dat met Theo van Gogh heeft gedaan, is onterecht.
En van het gezelschap dat in NOVA de terugkeer van Ayaan Hirsi Ali bespreekt hebben alleen de VVD-ers duidelijke inzichten. Ondanks dat blijkt het gesprek -door de slappe leiding van Jeroen Pauw en Ferry Mingelen- af en toe bijna af te glijden tot een gedogend theekransje, en dat, terwijl een ieder toch duidelijk had moeten stellen dat de Nederlandse wetgeving de positie van de vrouw regelt. En die kan dan best anders zijn dan de ideeŽn zoals in de Koran weergegeven. Langs de weg van de geleidelijkheid kan ook een en ander veranderd worden. Maar wat een voorrecht hebben we dat de film van Ayaan en Van Gogh en het werk van Ayaan zo'n krachtige en dwingende discussie teweeg heeft gebracht.
Het gaat om het volgende: Aspekten, van welke religieuze of politieke ideologie ook, die in strijd zijn met onze grondwet en de daarop geŽnte wetgeving, kunnen niet getolereerd worden. Ze moeten veroordeeld worden. Wie als individu handelingen en vergrijpen pleegt zal persoonlijk ter verantwoording geroepen worden, ongeacht afkomst, geloof, sexuele voorkeur of ras. Maar elke ideologie die, naar maatstaven van onze wetgeving, verboden handelingen en vergrijpen predikt, die ideologie zal moeten veranderen of zal, indien de aanhangers dat niet willen, verboden moeten worden.
Het is onvoorstelbaar dat iemand afkomstig uit Afrika de regering en het parlement moet komen vertellen hoe onze rechtsstaat in elkaar zit.

 
Soundfountain's Pages Copyright 1998-2005 by Rudolf A. Bruil and co-authors