News & Views - Nieuws & Meningen

 

 

September 12, 2018

Viktor Orbán beschuldigd van schending van de kernwaarden van de EU

 

Het is duidelijk dat Viktor Orbán vreest dat de socialisten, de linkse democraten met een groot aantal millennials, de Hongaarse agenda zullen bepalen en dat Hongarije dan tienduizenden migranten in het land zal moeten verwelkomen, wat een bedreiging voor de eigen cultuur betekent en tot op zekere hoogte zal leiden tot sociale ontwrichting.

 

Millennials? Jazeker. Jongeren zijn over het algemeen gastvrijer voor vluchtelingen dan oudere generaties. In 2017 bleek uit een onderzoek van het World Economic Forum (WEF) naar het aantal millennials wereldwijd dat een overweldigende meerderheid (72,6%) van de mensen tussen de 18 en 35 jaar vluchtelingen in hun land zou verwelkomen. Debating Europe.

 

 

Er zijn verschillende landen in de Europese Unie die voorbeelden zijn van wat de opvang van duizenden migranten betekent: Frankrijk, Zweden en tot op zekere hoogte Duitsland. En dan zijn er nog Italië, Griekenland en Oostenrijk die veel moeite hebben met een grote instroom van migranten. Je hoeft niet gediplomeerd socioloog te zijn of een doctorsgraad in de psychologie of psychiatrie te hebben om dat te zien. Je hoeft niet op de hoogte te zijn van de resultaten of zelfs maar getuige te zijn van de problemen in het echte leven. Bekijk Paul Joseph Watson's YouTube Video. Zweden. Hungary.

Natuurlijk kun je de migranten, de asielzoekers en de vluchtelingen niet aansprakelijk stellen voor het reizen naar de rijkdommen van Europa. Je kunt ze niet veroordelen. Ze zijn hier praktisch op uitnodiging van de Duitse bondskanselier Angela Merkel, die al snel de steun kreeg van andere leiders. Maar niet iedereen wilde zich aan dat beleid onderwerpen. Het probleem ligt bij de Europese Unie zelf, als geheel. Klaarblijkelijk heeft de Unie geen plan de campagne voor de screening en toelating opgesteld, de huisvesting en de follow-up niet effectief georganiseerd. Veel migranten raken daardoor gefrustreerd over hun situatie. En dat geeft onrust en rebellie.

 

 

Om de ontwikkelingen in zijn eigen land, Hongarije, onder controle te houden, neemt Orbán bepaalde maatregelen met betrekking tot de persvrijheid. Er zijn ook de "anti-immigratie-wetten van Soros" aangenomen in het parlement. "Individuen of groepen die illegale migranten helpen om de status te verwerven om in Hongarije te blijven, zullen strafrechtelijk vervolgd kunnen worden". The Guardian.

 

Daily/Sunday Express publiceerde het advies dat Nigel Farage aan Viktor Orbán gaf, één dag voor de stemming over het in werking treden van artikel 7. "Farage sprak zeer lovend over de leider van het land, Viktor Orbán, en drong er bij hem op aan om zich niet door de EU de wet te laten voorschrijven, maar in plaats daarvan het voorbeeld van het Verenigd Koninkrijk te volgen en gewoon het blok te verlaten". Express. En zoals Lucy Harris in juni zei: "Het is beter om arm en vrij te zijn dan rijk en tot slaaf te zijn gemaakt." Lucy Harris.

Opmerkelijk is dat Jean-Claude Juncker beweerde dat Viktor Orbán de christelijke waarden van Europa niet respecteert.

 

Lees over de turbulente geschiedenis van Hongarije deze Wikipedia.

 

CONTACT


This site Copyright 1998-2018 by Rudolf A. Bruil

 

Basic Design © copyright w3schools.com