Soundfountain is a multi subject site.
News & Views

BACK

MOBILE VERSION

 

19-03-2010:

Amerikaanse Generaal Buiten Dienst John Sheehan:

Val van Srebrenica is te wijten aan de aanwezigheid van homo's in het Nederlandse leger.

 

Het is bekend uit historische (Griekse) bronnen dat de aanwezigheid van homo's in het leger een voordeel betekende voor het slagen van de strijd, het terugdringen van de vijand, voor het behalen van een overwinning. De reden daarvoor is dat de homo's die geselecteerd waren om in het leger te vechten in ieder geval net zo dapper - en in veel gevallen nog dapperder - waren dan hun heterosexuele collega's. Voorwaarde was natuurlijk wel dat de personen niet voor hun nummer opgekomen waren maar zelf uit overtuiging in het leger dienst hadden genomen.

Waarom waren/zijn ze zo dapper? De homosexuele vechters kwamen direct op voor hun maten. Terwijl heterosexuelen niet altijd die sterke band hebben juist wanneer ze een vrouw en kinderen hebben en ze willen als verantwoordelijk vader en echtgenoot overleven, ze willen hun leven niet verliezen, niet op het spel zetten als het enigszins kan en zeker niet in de eerste gelederen van de vechtersbazen opgesteld worden. Dit ondanks het aspect van kameraadschap dat voor hetero's en evenzeer voor homo's geldt en dus een belangrijke rol speelde voor alle soldaten.

 

Dat het in Srebrenica mis ging had een heel andere reden dan de Amerikaanse Generaal John Sheehan beweert.

Wie de videobeelden zag van de confrontatie tussen Dutchbat en de Serviërs kon zien dat de commandant van Dutchbat III, luitenant-kolonel Karremans, geen partij was voor Ratko Mladic, de Bosnisch-Servische legercommandant. Qua intellect, opleiding en staat van dienst is Karremans zeker de meerdere van generaal Ratko Mladic, maar qua postuur en rang was de keuze voor Thomas Karremans als commandant al bij voorbaat een foutieve beslissing van de Nederlandse legerleiding. Het vermoeden bestaat dat Karremans voor die functie mogelijk geselecteerd werd op basis van ancienniteit en op basis van zijn verdiensten, terwijl het werkelijke selectie-criterium het uitstralen van overwicht en kracht zou moeten zijn.

De fout lag bij de legerleiding die onvoldoende rekening heeft gehouden met de mentaliteit van de Serviërs, te weinig rekening heeft gehouden met de contekst waarin de Dutchbatters geplaatst werden, geplaatst in de problematiek van de steeds verder opdringende islamitische Kossovaren. Bovendien hadden de blauwhelmen de opdracht niet te vechten. Ze hadden daar ook de wapens niet voor. Verder speelt de onbekendheid van de Nederlandse legerleiding (en mogelijk ook van de militaire top van de NATO) met de adat van andere volkeren parten. Dat gebeurt de vriendelijke en sociaal voelende Nederlanders vaker. De reden is de onbekendheid met het wezen van andere culturen.

Een voorbeeld. Nog niet zolang geleden besloot de rechtbank dat de Turk Saban Baran verlof werd toegekend om zijn vriendin te bezoeken die kort daarvoor bevallen was. Van dat verlof keerde hij niet terug. En dat terwijl - als ze kennis van zaken hadden gehad of inlevingsvermogen - ze op hun vingers konden natellen dat de man het hazenpad zou kiezen.

Het is uit de psychologie bekend - en het is door onderzoeken steeds weer aangetoond - dat mensen met een flink postuur bijna automatisch als krachtig worden ervaren en als leider worden geaccepteerd. Dikke mensen hebben het wat dat betreft makkelijker dan slanke. En ook lange mensen worden automatisch als "meerdere" erkend.

Het drama in Srebenica valt niet terug te voeren op de aanwezigheid van homosexuelen in het leger want die zijn er ook - zij het onzichtbaar - in het Amerikaanse leger. Een samenloop van omstandigheden is de oorzaak van het debacle Srebenica. De oorzaak is het nemen van foute beslissingen geweest plus het feit dat Dutchbat op het cruciale moment ook nog eens in de steek werd gelaten door de andere NAVO-partners.

CONTACT


TOP OF PAGE

This site Copyright 1998-2010 by Rudolf A. Bruil