News & Views - Nieuws & Meningen

 

De Amerikaanse Presidents Verkiezingen

De Berichtgeving en de Manipulaties

 

Ten Eerste: President Elect
CNN en Fox bepalen niet wie The President-Elect is, dat doen de kiesmannen en de gouverneurs van de verschillende staten. Zij reizen traditiegetrouw in december naar Washington. Toen Fox er mogelijk de lucht van kreeg dat CNN Joe Biden tot President-Elect, de gekozen president, zou gaan uitroepen, besloot Fox dat ook te doen, anders zouden ze veel kijkers van het midden gaan missen en hun belangrijke midden-positie waaraan ze in het afgelopen jaar gewerkt hebben gaan verliezen. Een belangrijke zet van Fox was om Chris Wallace als moderator van het eerste debat tussen President Trump en kandidaat Biden naar voren te schuiven. Dat was desastreus voor President Trump maar relatief gunstig voor The Democrats. Wallace heeft niet alleen aan de betrouwbaarheid van Fox News Live afbreuk gedaan maar met de hete aardappel in de keel ook zijn eigen imago schade berokkend. Gevolg is dat de enigen die nog het objectieve geluid op Fox laten horen deze twee genieën zijn: Tucker Carlson en Judge Jeanine Pirro.

Wat de uitverkiezing van Joe Biden tot President Elect betreft, tijdens het eerste debat vroeg Chris Wallace aan Biden of hij pas een overwinning zou accepteren als de uitslag was gecerticeerd. Biden antwoordde met een volmondig Yes. Biden schijnt dat voor het gemak vergeten te zijn.

 

 

Ten Tweede: Verkiezingsfraude
Er is fraude gepleegd. Jazeker! Waarnemers werden vaak niet toegelaten om de telling te observeren en konden dan alleen buiten het stemlokkal op afstand de gang van zaken gadeslaan, eventueel toegerust met een verrekijker. Maar zodra dat dan door stemmentellers werd ontdekt, werden er grote platen karton of triplex aan de binnenkant van de ramen bevestigd zodat er niets meer te observeren was.

Er werden dozen met stemmen vervoerd door een Biden-Harris verkiezingsbusje dat laat aankwam bij een stemlokaal. Dat was laat in de avond en er werden stembiljetten achter in het busje nog even 'bewerkt' en daarna naar binnen gebracht, stemmen waarvan de oorsprong en rechtsgeldigheid onduidelijk was.

Hier en daar werden stemmen uitgebracht door mensen die al lang niet meer in een bepaalde staat of county ingeschreven stonden en jaren geleden verhuisd waren. Ook stemmen van overleden burgers bleken uitgebracht te zijn voor Joe Biden en werden bij zijn totaal opgeteld.

De vraag is uiteraard of er stemmen zijn die het verschil uitmaken voor Biden of voor Trump. Als het stemmen zijn die onterecht bij het totaal van Biden zijn opgeteld terwijl het stemmen waren die voor Trump waren bestemd, dan moet dat natuurlijk gecorrigeerd worden. Bovendien vertoonden diverse stemmachines problemen en hadden een zogenaamde 'glitch' waardoor er verkeerde uitslagen werden geboekt. Meestal werden als gevolg van zo'n storing extra stemmen bij het Biden-totaal opgeteld. Of dat verschil maakt in de uiteindelijke uitslag is irrelevant. Er moet gecorrigeerd worden!

 

Ten Derde: Hulp aan de Palestijnen
Vlak voor de verkiezingen maakte Vice President candidaat Kamala Harris bekend dat in Washington het bureau van de PLO (Palestine Liberation Organization) weer geopend zal worden en dat de PLO gesteund gaat worden. Dat was voor democratische millennials een extra motivatie om voor het duo Biden-Harris te stemmen. Kamala Harris:

“And we will take immediate steps to restore economic and humanitarian assistance to the Palestinian people, address the ongoing humanitarian crisis in Gaza, reopen the U.S. consulate in East Jerusalem, and work to reopen the PLO mission in Washington,”

Een tactische zet tegen de Trump-politiek waardoor het probleem van de Palestijnen weer pappen en nathouden wordt zoals de afgelopen decennia zonder zicht op resultaat. Maar zijn de Palestijnen daar bij gebaat?
Met het standpunt van Biden-Harris wordt in feite de realisatie van een Palestijnse Staat weer op de lange baan geschoven. De gewijzigde verhoudingen in het Midden-Oosten door President Donald Trump en schoonzoon Jared Kushner in gang gezet, zouden uiteindelijk de Palestijnen in de gelegenheid kunnen stellen om inderdaad onder bepaalde voorwaarden een eigen land en staat te verwerven onder druk van andere Arabische landen die zich in al die jaren afzijdig hebben gehouden, dus niet onder de druk van het Westen.

 

Ten Vierde: De 'narratives':
President Trump zou de COVID-19 pandemie niet goed hebben aangepakt. Hem wordt verweten dat hij te laks was. Een niet terechte beschuldiging. De eerste maatregel die hij nam was een inreisverbod voor mensen uit Wuhan en dat werd snel uitgebreid voor heel China. We weten allemaal nog dat de landen van de Europese Unie, de Schengen-landen, behoorlijk kwaad reageerden toen Trump het inreisverbod uitbreidde voor de burgers afkomstig uit die landen. Voor die boosheid was geen enkele reden want Italië en Spanje hadden extreem hoge aantallen COVID-19 gevallen. En ook het Verenigd Koninkrijk noteerde snel enorme aantallen. Maar steeds werd herhaald dat Amerika het hoogste aantal corona-doden had. Terwijl Italië, Spanje en Groot Britannië boven Amerika uitkwamen.

In de staat New York (Gouverneur Andrew Cuomo) en New York City (burgemeester Bill de Blasio) gebeurde precies hetzelfde wat in Nederland plaatsvond. De ouderen in rusthuizen werden geisoleerd van de buitenwereld. Ook mantelzorgers hadden geen toegang meer. Dat leverde duizenden doden op. Wie kreeg de schuld? Donald Trump zou niet adequaat gereageerd hebben. Staten hebben een grote mate van zelfstandigheid en waar de Federale Overheid weinig over te seggen heeft.

Donald Trump werd als een racist weggezet. Hij zou de 'alt-right' hebben geprezen toen een auto in Charlotsville een jonge vrouw doodreed. Dat werd opzettelijk zo in de 'main stream media' verkondigd. Die misinformatie is weliswaar weerlegd maar wordt nog steeds gedebiteerd.

En er is meer. Enige tijd geleden meldde The Atlantico Magazine dat President Trump Amerikaanse soldaten die in Europa tijdens de 1ste Wereldoorlog sneuvelden als 'losers' en 'suckers' zou hebben gekarakteriseerd. Ook die beschuldiging was onterecht. Desondanks werd die bewering nog eens door Barack Obama die aanvankelijk Joe Biden niet wilde steunen (want Obama zag ook wel in dat hij soms aan het dementeren was) toch weer herhaald in zijn pro-Biden speech. En wie niet goed gegoogled heeft bleef die valse beschuldiging klaskkeloos overnemen en herhalen.

Ten Vijfde: De rol van de media en van Big Tech.
Mark Zuckerberg had alleen maar gladde praatjes toen hij door het Amerikaanse congres aan de tand gevoeld werd. Hetzelfde gebeurde toen hij zich moest verantwoorden voor het Europees parlement. De essentiële vraag is "Is Facebook een uitgever of een platform". In geval je bedrijf een uitgever is, dan moet je degenen die er op publiceren betalen en dan mag je ook censureren. Maar ben je louter en alleen een technisch platform, dan mag je je niet met de inhoud van het gepubliceerde bemoeien. Je mag dan geen censuur toepassen. Maar daar wil Zuckerberg niet aan. Dus censureert hij ten faveure van de Democrats. We hebben dat eerder al tijdens de verkiezingen van 2016 opgemerkt.

Toen the New York Post gegevens publiceerde over de malversaties van vader Joe en zoon Hunter Biden die grote sommen geld in Oekraiene, China en Rusland hebben geincasseerd, werd dat nieuws en de details meteen door Facebook en Twitter geweerd. Het zou de campagne van de Democraten negatief kunnen beinvloeden. Ook YouTube blokkeerde en blokkeert accounts die niet stroken met de politieke standpunten van de leiding. Onwelkome informaties mogen niet naar buiten worden gebracht. Daardoor werden de Amerikaanse burgers details onthouden die hun stem hadden kunnen beinvloeden.

R.A.B.

9 november 2020.

ISME

CONTACT


TOP OF PAGE

This site Copyright 1998-2018 by Rudolf A. Bruil

© copyright w3schools.com

news and views