News & Views - Nieuws & Meningen

 

COVID-19:


De weg voor de corona "vaccins" is vrijgemaakt door GENOCIDE !

door Eric Perdaems, 11 juli 2021

 

Op dit moment zien heel veel mensen zich geconfronteerd met de vraag of ze zich moeten laten prikken of niet...

 

Velen hebben ondertussen wel in de gaten dat het hier geen regulier vaccin betreft maar een experimentele gen-therapie. Een techniek die tot dusver niet op deze wijze en in deze omvang werd toegepast op mensen, op de mensheid! Omdat de implicaties over de middellange en sowieso de lange termijn nog niet bekend zijn en de korte termijn effecten pas recent in kaart kunnen worden gebracht kan het niet anders of de keuze om wel of niet geprikt te worden is in feite gebaseerd op vertrouwen. Het is dan een beslissing die bij gebrek aan feiten en aan bewijs genomen wordt op basis van gevoel.

 

De meeste beslissingen worden ook doorgaans in belangrijke mate genomen op basis van gevoel en in deze kwestie is dat niet anders. De mensen hebben in de regel vertrouwen in de medici; die hebben immers de eed van Hippocrates gezworen ( "ik zal niemand kwaad doen"). Bovendien worden medici geacht zich te verdiepen in nieuwe ontwikkelingen teneinde zichzelf te kunnen oriënteren met betrekking tot de vraag of een behandeling veilig kan worden voorgeschreven of niet.

Hoewel veel mensen in de jaren vóór de "pandemie" weinig vertrouwen hadden in politici en de media verandert die opstelling als bij donderslag zodra angst in het spel komt. Mensen die bang zijn staan niet meer open voor feiten en argumenten; ze zoeken sturing en leiding. Ze gaan ervan uit dat politici en media hen in een noodsituatie niet foutief zullen voorlichten en vertrouwen daar dan op.

 

Maar, zoals onze oosterburen zeggen, "Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser". Dus als er een beslissing genomen moet worden over het deelnemen aan een medisch experiment - een beslissing die mogelijk de belangrijkste van uw leven zou kunnen blijken te zijn - is het beter om nuchter naar de feiten te kijken .....

 

Het is voor een ieder mogelijk de geschiedenis van de door de WHO verklaarde pandemieën erop na te slaan. En aangezien wetenschap niet doet aan consensus maar juist altijd vragen moet blijven stellen - wat de essentie van wetenschap is - dienen we ons af te vragen hoe het komt dat gerenommeerde medici, virologen en andere wetenschappers die een visie hebben die afwijkt van "het narratief" niet aan het woord komen in de MSM, de mainstream media. Hun kritiek wordt niet inhoudelijk gepareerd maar hun integriteit wordt aangevallen. Dit gaat vaak zo ver dat in Wikipedia curricula vitae worden aangepast.


Het is al bizar genoeg dat duizenden deskundigen wereldwijd op deze manier monddood worden gemaakt. Maar als dat zelfs voor de uitvinder van de mRNA-techniek, de Nobelprijs-winnaar en ontdekker van het HIV-virus, en de (voormalige) vice-presidenten, de oprichters en ontwikkelaars van vaccins van bedrijven die op dit moment een covid-19 "vaccin" aanbieden opgaat, dan zou zelfs de meest goedgelovige zich achter de oren moeten krabben.....

 

Hoe heeft het zover kunnen komen?...

Instellingen en organisaties - die ooit met de beste bedoelingen opgericht werden - verworden vaak langzaam maar zeker tot machtsconcentraties. En zoals het gezegde gaat "Macht corrumpeert en absolute macht corrumpeert absoluut" geldt dat ook voor organisaties als de VN en de WHO. Het gaat om macht, geld en invloed onder het mom van een edel doel.

Om zicht te krijgen op wat de agenda werkelijk is geldt eenvoudigweg deze regel: follow the money...De WHO paste meer dan 10 jaar geleden de lijst met criteria aan voor het definiëren van wat een "pandemie" is. Tot dat moment waren de belangrijkste criteria "besmettelijkheid", "verspreiding" en "mortaliteit". Door uit de lijst de factor "mortaliteit" te schrappen werd de ruimte om in te grijpen geschapen en de mogelijkheid fors uitgebreid om landen te verplichten zich aan de door hen ondertekende regelgeving te houden. Diezelfde WHO paste kort geleden ook nog eens de criteria aan m.b.t. het ontstaan van groepsimmuniteit. Nu was groepsimmuniteit in de visie van de WHO louter en alleen nog bereikbaar door vaccinatie; daarbij werd volledig voorbijgegaan aan het feit dat de mensheid tot dan toe juist overleefd heeft door het functioneren van een ongelofelijk mooie "machine": het eigen immuunsysteem....Door de aanpassing van de criteria - die niets van doen hadden met veranderde medische of virologische inzichten maar het gevolg waren van veranderde machtsverhoudingen binnen de WHO - werd in wezen de doos van Pandora geopend. Die nieuwe regelgeving paste namelijk uitstekend bij de wensen van een zeer invloedrijke groep binnen de WHO: de farmaceutische industrie...


Er was echter nog één sta-in-de-weg die geëlimineerd moest worden. Om een vaccin goedgekeurd en vrijgegeven te krijgen moeten makers een strikt ontwikkelingsplan doorlopen dat verschillende testfases kent. Een testfase is een procedure die in de regel meerdere jaren duurt. De regelgeving kent slechts één uitzondering op die procedure: indien er GEEN ENKEL alternatief is om te behandelen - behalve met een vaccin - dan kan er toestemming gegeven worden door de bevoegde instanties zoals het European Medicines Agency gevestigd in Amsterdam en de Federal Drug Administration in de VS. Dan wordt voor een versnelde doorlooptijd van ontwikkeling en testen gekozen met aansluitend een korte experimentele fase waarin het testvaccin aan de burger mag worden toegediend. Na afloop van de testfase worden de resultaten geëvalueerd en volgt het besluit of een specifiek vaccin al dan niet definitieve goedkeuring krijgt. Belangrijk is om te weten dat de testfases voor de verschillende mRNA en Vector-vaccins pas aflopen tussen december 2022 en maart 2024.


Nu was het probleem dat er wel degelijk alternatieven bestonden voor een vaccin en wel in de vorm van reeds lang bestaande geneesmiddelen zoals HCQ , Budesonide en Ivermectine . Daarmee werden niet alleen aantoonbaar zeer goede resultaten behaald, maar het waren ook reeds lang en veelvuldig toegepaste medicijnen die - omdat patenten allang waren verlopen - ook nog eens heel goedkoop te produceren waren. Daar kon de farmaceutische industrie niets meer aan verdienen en was het dus zaak om ze als "alternatief" te elimineren. Door list en bedrog werden de alternatieve geneesmiddelen eerst "gevaarlijk" verklaard - ook al werden ze al tientallen jaren door miljarden mensen wereldwijd gebruikt.

De onderbouwing voor die conclusie bleek geen stand te houden. Daarom werd het voorschrijven en toedienen van hydroxychloroquine en ivermectine verboden. Wereldwijd en ook in Nederland hadden vele huisartsen zeer goede resultaten bereikt met het voorschrijven van deze goedkope en zeer snel werkende medicatie. Daarom werd er een verbod ingesteld op het voorschrijven van genoemde medicamenten en overtreding kon leiden tot een boete van tienduizenden euros en in enkele gevallen zelfs tot gevangenisstraf.

 

Verschillende overheden gingen er zelfs toe over om bestaande voorraden van goed werkende medicatie op te kopen en actief te weren bij import door ondernemingen en zelfs particulieren. Dat alles speelde zich af in een fase dat er behoudens de genoemde medicatie geen enkel alternatief voorhanden was. De farmaceutische industrie was immers nog volop bezig met het ontwikkelen van de "vaccins" en als iemand zo ziek werd dat een IC-opname noodzakelijk werd dan bestond de enig mogelijke behandeling uit het toedienen van zuurstof.

 

Door deze handelwijze is wereldwijd aan honderdduizenden ernstig zieke mensen de toegang tot werkende medicatie ontzegd. Dat ze werken is inmiddels onomstotelijk bewezen.

Op die manier zijn honderdduizenden mensen willens en wetens de dood ingejaagd. Diegenen die wisten welk spel er gespeeld wordt zijn dezelfde mensen die u nu willen overtuigen om een experimenteel "vaccin" te nemen. "Overtuigen" is hier niet het juiste woord. Er is feitelijk geen sprake van een keuze, ook al wordt dat gesuggereerd. De bedoeling is onmiskenbaar dat de gehele bevolking - tot aan zeer jonge kinderen toe - geinjecteerd moet worden.

 

Daarbij wordt volledig voorbij gegaan aan het feit dat er nu al vele bijwerkingen direct na inenting geregistreerd worden, iets wat normaliter de onmiddellijke stopzetting van de toediening zou hebben betekend. Maar daarmee niet genoeg: de "vaccins" blijken zich ook niet te gedragen zoals de ontwerpers aannamen, hetgeen tot nóg meer vragen leidt over wat ze in de toekomst in het lichaam aanrichten en eens temeer duidelijk maken dat geinjecteerden feitelijk als "lab-ratten" fungeren. Michael Yeadon, voormalig vice-president en vaccinoloog van vaccinmaker Pfizer, laat er geen twijfel over bestaan. Voor hem staat inmiddels vast dat de kans dat een gevaccineerd persoon er ongeschonden van af komt "0" is... En dat alles voor een virus dat een IFR (Infection Fatality Rate) heeft dat - ondanks alle manipulatie en geknoei met registratie - niet boven dat van een seizoensgriep uitkomt.

Een ongemakkelijke waarheid:

In Resolutie 96 (1) beschrijft De Algemene Vergadering van de Verenigde Naties dat "genocide" een misdrijf in het Internationaal Recht is en omschrijft het als volgt: "Genocide is het ontzeggen van het recht op bestaan van een menselijke groep".

Wat er gebeurd is en nog steeds gebeurt verdient de kwalificatie 'Genocide' ten volle. Een ieder die achter deze agenda zit, alsmede degenen die voorkennis hadden en dit mede mogelijk hebben gemaakt dienen voor een tribunaal te verschijnen en berecht en veroordeeld te worden wegens "misdaden tegen de mensheid en de menselijkheid".

Eric Perdaems, geplaatst op 11 juli, 2021

BACK/TERUG

CONTACT


This site Copyright 1998-2021 by Rudolf A. Bruil

De Verbanning van hydroxychloroquine door het WEF en Big Pharma.
De Tweede Kamer Verkiezingen van 17 Maart 2021
De Anti-Islam Sticker van Geert Wilders
Wie heeft Pim Fortuyn vermoord?
European Union: The Fourth Reich
Frans Timmermans blundert weer eens een keer
Assad mag nog even aanblijven
Eva Jinek, Martijn Koning, Farid Azarkan en Jair Ferwerda demoniseren Baudet
Geert Dales bij Eva Jinek over Trump Bashen
Google bedreigt de Democratie
Amerikaanse generaal geeft oorzaak waarom Sebrenica viel
Minder Minder Minder Criminele Marokkanen
Leiding van het Concertgebouw Orkest heeft geen historisch besef
De NATO en Turkije - een Problematische Relatie
Donald Trump gekozen tot 45ste President van de Verenigde Staten
Pim Fortuyn en de computerstoring
Kun je de Koran en de Bijbel met elkaar vergelijken?
Waarom Donald Trump
Burgeroverleg Asielzoekers
MH 17 - Geheimen en Manipulaties
Halal-schap Albert Heijn met varkensvlees ontheiligd
Bankencrisis en de aandeelhouders van ABN-AMRO