News & Views - Nieuws & Meningen

Nieuws & Meningen 2021

 

25 september. 2021

Mona Keijzer ontslagen uit kabinet na kritiek op coronapas

Je kunt Mona Keijzer niet vergelijken met Sadrach, Mesach en Abednego die door koning Nebukadnezar in de brandende oven werden gegooid omdat ze hun geweten niet konden verloochenen en gered werden door hun geloof, hun overtuiging.
Noch kun je haar gedrag vergelijken met dat van de Duitse dominee Dietrich Bonhoeffer die opstond tegen de Nazi's en zijn leven gaf voor de goede zaak.

Toch moest ik aan die gegevenheden denken toen ik van haar standpunt hoorde en het artikel in De Telegraaf las. Ik vermoedde dat ze het hele gebeuren van de corona-pandemie kritisch gevolgd moet hebben en na ettelijke malen te hebben ingestemd tenslotte bij de werkelijke invoering van de qr-code-pas, de corona-pas, dacht: Dit gaat té ver.

We mogen niet vergeten dat zij tot het CDA behoort, het Christen Democratisch Appel. En dat ze een geweten heeft. Dat in tegenstelling tot het lid Schouten van de Christen Unie die vóór het ontslag van Mona Keijzer stemde.
De vraag is kun je als lid van de regering mede de verantwoordelijkheid dragen voor de beweegredenen van de overheid, de maatregelen die genomen worden en de effecten die de samenleving geschaad hebben en nog steeds schaden.
De vraag die aan iedereen gesteld moet worden is: Heb je een geweten?

 

23 september. 2021

Dr. Michael Yeadon: De Pandemie: Een Laatste Waarschuwing!

Op de website van Global Research: Kunt u in een uur lange video luisteren naar de uitleg (in het Engels) gegeven door Dr. Michael Yeadon, eens Vice President en 'hoofd wetenschap' van geneesmiddelen-concern Pfizer, fabrikant van één van de COVID vaccins en nog honderd andere middelen. Hij weet waar hij het over heeft. De titel is 'Planet Lockdown'. Het gaat uiteraard over de pandemie, en de betekenis van de vaccins, dat virussen muteren en het verschil met het oorspronkelijke virus zo klein is dat daarvoor niet een nieuw vaccin ontwikkeld dient te worden, over de verzinsels en de bangmakerij die gericht is op "het onderwerpen" van de bevolking zodat overheden en banken de wereld kunnen gaan beheersen om zo 'The Great Reset' en 'Build Back Better' te realiseren. Klik op de link of de afbeelding van Dr. Yeadon. Op een later moment zal ik een beknopte samenvatting geven van de videoboodschap.

 

3 september. 2021

Is er een 'Killer virus'?

Het begon vorig jaar, direct na het uitroepen van de "pandemie", met het saboteren van onderzoek en het verdacht maken/verbieden van reeds lang bestaande, zeer goed werkende, goedkope en veilige medicatie waarmee wereldwijd zeer goede resultaten werden bereikt tegen het virus.

Lees verder.

 

28 august, 2021

Afghanistan: Bekijk deze Video van The Epoch Times

The Epoch Times publiceerde de video waarin Kash Patel, regerings- en defensie functionaris onder President Donald Trump, vertelt wat de "exit strategy" voor Afghanistan van de 45ste president was, een zorgvuldig geplande en georganiseerde terugtrekking van militairen en burgerpersoneel. De strategie gaf de te nemen stappen aan voor hoe te handelen. Dat plan werd door de nieuwe Biden-regering niet geaccepteert. In plaats van het belangrijk te vinden om zoveel mogelijk zonder schade te vertrekken, werd het belangrijk gevonden om als hoofdthema van de Biden-administratie het probleem van de "white supremacy" centraal te stellen. Want vergeet niet dat al het positieve wat Trump heeft gedaan ontkend moet worden en ongedaan moet worden. Bekijk ook which candidate is racist.

 

26 augustus, 2021

Afghanistan: Joe Biden's slordig georganiseerde terugtrekking!

Het NOS-Journaal heeft angstvallig geprobeerd om de naam van Joe Biden niet of in ieder geval zo weinig mogelijk te noemen.
In Amerika gaan stemmen op om het aftreden van Joe Biden te eisen of het 25e amendement van de Amerikaanse Grondwet in werking te laten treden. Nikki Haley (ooit ambassadeur bij de Verenigde Naties tijdens het presidentschap van Donald Trump) eist dat Joe Biden moet opstappen maar tegelijkertijd moet ook Kamela Harris weg. Want als Kamela Harris als president Joe Biden zou vervangen, dan is dat 10 keer erger.

Nikki Haley: "Moet Biden aftreden of verwijderd worden voor zijn aanpak van Afghanistan? Ja. Maar dan zouden we met Kamala Harris blijven zitten, wat tien keer erger zou zijn. God help ons."

https://twitter.com/hashtag/GodBlessOurTroops?src=hashtag_click

Zie ook Fox News. Luister naar Dan Bongino's Podcast Episode 1592

n

 

21 augustus, 2021

In Frankrijk bereiden burgers een opstand voor

Het begint in Frankrijk?

Macron wil het beste jongetje van de klas zijn en tegelijkertijd ook nog de zonnekoning spelen.
Goed dat de Fransen een opstand voorbereiden.

Sta op!

 

19 augustus, 2021

Volgens Global Research gaat het in Afghanistan totaal anders

Global Research schrijft: Wat overduidelijk is, is dat de VS niet uit Afghanistan is gegooid. Nogal Het tegenovergestelde.

Wat menigeen niet begrijpt is waarom Donald Trump dan zo fel reageerde op Joe Biden's "slechte plan" terwijl hij zelf de onderhandelingen instigeerde!

Lees het artikel! en klik bovenin op de vertaling naar het Nederlands.

Lees

 

17 augustus, 2021

De situatie in Afghanistan zal menigeen de ogen doen openen

Wat de situatie in Afghanistan duidelijk maakt - en tegelijkertijd een waarschuwing voor het Westen inhoudt - is, dat welvaart, democratie, mensenrechten, niet de stimulerende en verbindende doelen zijn voor de bevolking, maar dat de enige bindende factor voor zeg 90 procent van de 37 miljoen Afghanen het heilige boek De Koran is en dat zal het altijd blijven. De waarschuwing voor het Westen is dat je kunt nog zoveel mensen uit die gebieden importeren en ze kennis laten maken met de moderne verworvenheden van de democratische rechtsstaat, als het puntje bij paaltje komt dan is de rechte leer - zoals die letterlijk in de Koran 1400 jaar geleden werd opgeschreven - de bindende factor, samen met de hadith. Als het puntje bij paaltje komt dan zal het merendeel van de geimporteerden uiteindelijk voor de islamitische traditie kiezen, hoe afschrikwekkend die ook is. Want ze zijn broeders van elkaar. Vandaar dat men in het Westen spreekt over het grote gevaar van "de 5e kolonne".
De opmerking onlangs door de Saoedische Prins Mohammed Bin Salman gemaakt, namelijk dat de sharia hervormd moet worden, is in dit verband een lichtpunt en van grote betekenis. We wachten af...!

Dat President Joe Biden niet gekozen heeft om gefaseerd uit Afghanistan de troepen terug te trekken en daardoor vooral de Afghaanse jongeren en intellectuelen in de steek laat, is in dit verband een grove fout die weer eens opnieuw zijn incompetentie aangeeft!


 

8 augustus, 2021

Sneijder laat zich niet vaccineren: 'Waarom wel?' | DE ORANJEZOMER

Dit las ik: 713.000 mensen zagen gisteravond hoe Wesley Sneijder en Johan Derksen in De oranjezomer in discussie gingen over een eventuele vaccinatieplicht. Derksen noemde vaccinweigeraars ‘gekken’ en ‘mafkezen’, waarna Sneijder bekende dat hij bij die groep hoort. ,,Ik ben waarschijnlijk een van die mafkezen.’’

En ik zag de YouTube video met het fragment geplaatst op YouTube op 7 augustus uitgezonden op 6 augustus 2021. Daarop plaatste ik als commentaar:

"Jongens let nou even op. Wesley heeft corona gehad dus heeft hij antistoffen. Dan hoeft hij niet gevaccineerd te worden."

De video: https://www.youtube.com/watch?v=HVfvtvraASE

 

21 juli, 2021

Vandaag bewezen duizenden Nederlanders de laatste eer aan Peter R. de Vries

Ze liepen langs de kist in de hal van Theater Carré en stonden korte tijd stil bij de dood van de vermoorde journalist, detective en vechter voor rechtvaardigheid. En dat is meer dan "de aanval op de journalistiek" waar koning Willem Alexander en demissionair premier Mark Rutte over spraken. Hun duiding was voornamelijk bedoeld om de draagwijdte en de betekenis van Peter R. de Vries minder ernstig te laten lijken. Het komt ze niet uit in hun strategie van het behoeden dat er discriminatie plaats vindt tegenover een groep 'Nederlanders' afkomstig uit Marokko en ook Turkije.
Van begin af aan ergerden velen zich er aan dat de moord vanuit het vakje 'journalistiek' verklaard werd. De moord op Peter R. Vries werd kennelijk ook zo verklaard omdat de regering/overheid het proces tegen Wilders wil voortzetten, het proces gevoerd op basis van de in opdracht van burgemeester Hubert Bruls voorbedrukte formulieren.
Het had van rechtvaardigheid en inzicht getuigd als de rechter tot een andere conclusie en uitspraak was gekomen en wel op basis van de feiten! Eigenlijk hoort het Wildersproces in dit rijtje thuis: Pim Fortuyn, Theo van Gogh, advocaat Derk Wiersum, de broer van kroongetuige Nabil B., Peter R. de Vries... Als Nederland zo wegkijkt, dan is dat rijtje nog lang niet af.

 

11 juli, 2021

Waarom wijzigde de WHO de criteria die bepalen wat een pandemie is?

Lange tijd luidde de definitie van pandemie gehanteerd door de WHO als volgt: Een influenzapandemie doet zich voor wanneer een nieuw influenzavirus opduikt waartegen de menselijke bevolking niet immuun is, met als gevolg dat wereldwijd verschillende epidemieën gelijktijdig uitbreken met enorme aantallen sterfgevallen en ziektegevallen.
Die definitie bleek in de praktijk niet bruikbaar omdat "enorme aantallen sterfgevallen en ziektegevallen" uitbleven. Daarom bekeek de WHO de criteria die aangeven wanneer er sprake is van een pandemie opnieuw. Dat gebeurde in 2009. De nieuwe definitie luidt voortaan: Een influenzapandemie kan zich voordoen wanneer een nieuw influenzavirus opduikt waartegen de menselijke bevolking niet immuun is. Over enorme aantallen sterfgevallen en ziektegevallen wordt niet meer gesproken, Bron.
Eric Perdaems plaatst die nieuwe definitie in perspectief. Lees verder.

 

8 juli, 2021

Omroep Ongehoord Nederland gaat naar het Publieke Bestel

Zojuist maakt mediaminister Arie Slob bekend dat uw favoriete omroep op 1 januari 2022 mag toetreden tot het publieke bestel.

 

8 juli, 2021

Pfizer stelt voor om de Wereldbevolking een 3e Prik te geven, te Beginnen in Augustus

Die 3e prik geeft een boost! Als industrie moet je het ijzer smeden als het heet is. Een 3e prik? Afgewezen door CDC en FDA! Het gebeurt niet.

 

7 juli, 2021

Donald Trump Spant een Rechtzaak aan tegen Jack Dorsey (Twitter), Mark Zuckerberg (Facebook)

President Donald Trump kondigt een rechtzaak aan tegen Twitter CEO Jack Dorsey en Facebook CEO Mark Zuckerberg op zijn golf course in Bedminster, New Jersey, vanwege hun censuur en daardoor het schenden van "The First Amendment", het eerste artikel van de Amerikaanse grondwet dat zegt dat de vrijheid van meningsuiting niet beperkt mag worden.

Artikel 1 van de Amerikaanse Grondwet: Het Congres zal geen wet maken betreffende een officiële godsdienst, of de vrije uitoefening daarvan verbieden; of het beperken van de vrijheid van meningsuiting, of van de pers; of het recht van het volk om vreedzaam bijeen te komen, en een verzoekschrift bij de regering in te dienen voor herstel van grieven.

 

6 juli 2021, 21.00 uur

Misdaadverslaggever Peter R. de Vries is vanavond rond 19.30 uur neergeschoten in de Lange Leidsedwarsstraat in Amsterdam. Hij is meerdere malen beschoten, ook in het hoofd. Hij is zwaar gewond naar het ziekenhuis vervoerd. De dag erna in De Oranjezomer

 

1 juli 2021

Ketikoti – Viering afschaffing slavernij
Jaarlijks bevrijdingsfeest

Wat was de rol van Nederland in de wereldgeschiedenis van de slavernij, beginnend in de oudheid met o.a. de Arabieren en de moslims? Bekijk de video van Stefan Molyneux: Slavery.

 

23 juni 2021

De Paus wil de muur tussen Christendom en Islam slechten. In de Amerikaanse staat Florida tekent Gouverneur Ron Desantis wetten waarbij het verplicht wordt dat leerlingen en studenten onderwijs krijgen over 'het kwaad van het communisme'. Premier Orban heeft een duidelijke visie waar je het al of niet mee eens kunt zijn. En Martin Bosma gaat los op racistisch cultuurbeleid!

 

11 juni 2021

De Vooravond:
Fidan Ekiz en Renze Klamer vervangen door Sophie Hilbrand en Khalid Kasem

Fidan en Renze weg? Jazeker. Zo is besloten.
Fidan is intelligent, welbespraakt, is goed ingevoerd en op de hoogte.
Ook Renze is een talent, speelt zo maar even een deuntje op de vleugel om zijn eigen gerijmde tekst te onderbouwen. Hij is het alfa-mannetje. OK. Dat moet óók kunnen!
Het beëindigen van de serie door deze twee gepresenteerd maakt een aantal zaken duidelijk.
1. Het tweetal heeft te weinig kans gekregen zich te bewijzen en er meer een feest van te maken. Het is ook geen sinecure om in Corona-tijd al te vrolijk te doen. In elke aflevering komt de stand van zaken lang of kort wel even aan bot.
2. Hoeveel van de gemiste urgentie ligt aan de redaktie waarmee ze gewerkt hebben?
3. Dan is er het grote probleem van de NPO die koste wat kost de jeugd wil aantrekken want die zitten te veel in hun eigen YouTube-Twitter-Facebook-bubbel. Dat zou je feitelijk alleen maar kunnen verbeteren door een programma te maken waarin die media als onderdeel aan bod komen, zodat deze dus als het ware geannexeerd worden. De vraag is natuurlijk: Kun je de jeugd in grote getale voor de NPO winnen? Wat deden wij toen we jong waren? We hadden feesten, we hingen in de kroeg, de disco. We waren meer geinteresseerd in het ontmoeten van leeftijdgenoten. Ook wij keken niet of nauwelijks. Dat deden we pas veel later toen we wat ouder waren en er geweldige Amerikaanse series werden uitgestraald waarvan je de afloop van intriges niet wilde missen. Het is geen sinecure om er voor te zorgen dat de jeugd naar je zenders gaat kijken.
Sophie Hilbrand heeft voor velen een prettige uitstraling gebaseerd op empathie.
Het belangrijkste argument om Khalid Kasem een serie Vooravond te laten presenteren is dat met zijn verschijnen bijkans de ganse Marokkaanse gemeenschap drie kwartier lang naar de Nederlandse Publieke Omroep gaat kijken... en misschien wordt nog wel even verder gekeken.
De beslissing is feitelijk een politieke: er moet meer en beter geintegreerd worden! Vanaf maandag 30 augustus 2021.

 

10 juni 2021

We zijn in een oorlog beland!

Zoals ik me het herinner. Decennia geleden zei Helmut Schmidt meer dan eens dat de meeste mensen geen oorlog hebben meegemaakt en daardoor geen inzicht hebben in de machinaties van regeringen, overheden en machtige concerns en daardoor de dagelijkse realiteit door een rose bril aanschouwen.
Het voordeel van de "pandemie" waar we nu mee te maken hebben is dat de machinaties van regeringen, overheden en machtige concerns blootgelegd worden en dat daardoor bij velen het inzicht kan groeien omtrent de machten en krachten die aan het werk zijn, vaak op de achtergrond, maar die incidenteel naar buiten komen en op de voorgrond treden. We zijn in een oorlog beland.

 

3 juni 2021

FvD Voorman Thierry Baudet ontvouwt in de 2e Kamer het plan van de "COVID plandemie", het draaiboek dat in 2010 werd opgesteld!

Shocking! Maar geen krant of radio- en tv-rubriek heeft het over "het voorval" (=de toespraak in de 2e Kamer). Als de media het zouden vermelden dan geven ze er ruchtbaarheid aan en dan versterkt dat alleen maar de boodschap met als resultaat hevige onrust in de samenleving! En dan wordt het een rel!
Al die redakties van Telegraaf, Volkskrant, NRC, Elsevier, Trouw en de NPO, etc. zitten er vast mee in hun maag! Ze weten kennelijk niet hoe er mee om te gaan. Verzwijgen is voor hen beter dan reageren. Reageren kan best omdat op de voorpagina van de website van de Rockefeller Foundation deze paragrafen te vinden zijn over het Lock Step-scenario:

"In 2009, The Rockefeller Foundation conducted an exercise to explore the future of technology in development and identify ways to better respond to emerging challenges. The results were captured in a report that includes several plausible scenarios that could impact millions of people around the world. One such scenario, “Lockstep,” described a fictional pandemic that would infect 20% of the world in 2012, killing eight million people in just seven months.

Now that we’re well into a real pandemic, we see some chilling similarities between our current Zoom-centered world and Lockstep. The report predicted that telepresence technologies would “respond to the demand for less-expensive, lower bandwidth, sophisticated communications systems for populations whose travel is restricted.” Other predictions were off, including the emergence of MRI technologies to detect abnormal behavior with anti-social intent.

While baseless posts have circulated recently calling the exercise part of a “diabolical plan for world domination,” we see it as further evidence of the importance of scenario planning in helping governments, institutions and others navigate near-term decisions that can have long-term impact. Our hope then – as it is now – was to focus on what we don’t know so we could make better plans to address a real pandemic, such as the one we’re facing today."

Bekijk Thierry Baudet's spreekbeurt in de Tweede Kamer op 3 juni, 2021.

30 mei, 2021

Algemeen Dagblad meldt:
Hugo de Jonge denkt dat alle coronamaatregelen op 1 september geschrapt kunnen worden.

Dat betekent dat mensen geen mondkapje meer hoeven te dragen en geen 1,5 meter afstand hoeven te houden. ,,Dat is een heel reëel perspectief.”

Dit is een heel ander perspectief:

 

29 mei, 2021

President Bashar al-Assad van Syrië heeft de presidentsverkiezingen gewonnen met maar liefst 95,1% van het totale aantal kiezers. En terecht!

Kandidaat Mahmoud Ahmad Mar'ai werd tweede met 3,3% en Abdullah Salloum Abdullah werd derde met 1,5%. De propaganda van het Westen is dat Bashar al-Assad een oorlogsmisdadiger is. Ook in Nederland wordt die mening steeds weer verspreid. In plaats daarvan zou Assad gesteund moeten worden.
Zie het
artikel van Global Research. En zie ook hoe de inmenging door Amerika, de EU, en óók Nederland de rebellen en ISIS in de kaart speelden. En scroll naar beneden om het commentaar te lezen dat door kropotkin op deze pagina is geplaatst: The Dutch government sent Toyotas to the rebels en hoe Nederland naast Toyotas ook mobieltjes gaf.
.

 

27 mei, 2021

Het conflict tussen Israël en de Palestijnen

Het was Winston Churchill die zei: Als je op je twintigste niet een socialist bent dan heb je geen hart. Als je niet een conservatief bent op je veerstigste dan heb je geen verstand.
 
Als je vroeger als PvdA-er vóór de PLO was, dan was dat omdat je wilde dat er voor eens en voor altijd een oplossing kwam voor het probleem, niet alleen voor de Palestijnen maar ook voor Israël.

Lees verder.

 

8 mei, 2021

Rookgordijn: Fabrikant Pfizer wil een virusremmer tegen corona gaan ontwikkelen. Die virusremmer moet dan de spike-eiwitten in stukjes knippen en onschadelijk maken. Waarom kwam men niet eerder op dat idee? Daar zijn ze dan rijkelijk laat mee. Bovendien was er al hydroxychloroquine. Maar dat werd verboden. En daar kwam nog eens ivermectine bij. Dus het plan komt er nu pas, na een jaar van ellende! We moeten dus geloven dat 'Big Pharma' het beste met ons voor heeft?

De verbanning van hydroxychloroquine

 

6 mei, 2021

De wereldbevolking moet worden uitgedund. Fabrikant Pfizer wil in Engeland en de VS toestemming om nu ook 12 tot 15-jarigen te gaan vaccineren.

Lees het Global Research artikel hier!

 

5 mei, 2021

Werken er anti-semieten op de vertaalafdeling van de NPO?
Bondskanselier Merkel noemde in haar 5 mei lezing de filosoof Baruch de Spinoza. En dat werd vertaald met Benedict de Spinoza!

Jazeker, Baruch de Spinoza nam een tweede naam aan en dat was Benedict de Spinoza. Benedict betekent hetzelfde als Baruch: gezegende. Maar Angela Merkel zei 'Baruch' en die naam verscheen niet in de ondertiteling van haar toespraak. Eigenaardig!

Zie: Het lange verslag op YouTube

 

3 mei, 2021

Mevrouw Luden begrijpt de Poster van Stichting ANBB, Forum voor Democratie, Hart voor Vrijheid, Lijst 30, LNN Media, Nederland in Verzet, Propaganda.nl, Stichting Smart Exit, en Viruswaarheid niet. Kijkt door haar eigen beperkte bril.

De Telegraaf vertoont een video onder de kop Hyprocriete en pijnlijke reactie Baudet naar aanleiding van bovenstaande poster. Directeur Hanna Luden van het CIDI (Centrum Informatie en Documentatie Israël) wordt gevraagd de poster te veroordelen. Ze haalt er onmiddellijk de jodenvervolging - de holocaust - bij terwijl dat helemaal niets met deze poster van doen heeft.

Maar, mevrouw Luden, als u dan werkelijk de vergelijking met de 2e Wereldoorlog wilt maken, dan is het wel zo dat de Nazi's begonnen met de bejaarden te vermoordden. En ook werden al aan het begin van de Corona-crisis Nederlandse bejaarden in de rusthuizen geisoleerd, mochten geen bezoek meer ontvangen, en velen stierven omdat hun imuunsysteem sterk verzwakte en ze geen adequate medicijnen kregen toegediend. Daardoor kwamen er grote aantallen bedden in de rusthuizen vrij.

Mevrouw Luden haalt er vervolgens nog eens de appjes in de jongerengroep van Forum voor Democratie bij. Maar kan ze de boodschappen die in de groep werden uitgewisseld opsommen en voorleggen? Waarschijnlijk niet. Dat wordt haar niet gevraagd. Ze heeft het ook maar van horen zeggen.
De poster is een gezamenlijke actie van een aantal groeperingen die het afnemen van de vrijheid door de overheden (dus ook door de Nederlandse overheid) aan de kaak stelt met een duidelijke boodschap!

 

1 mei, 2021

Mensen die ik spreek zeggen dat Mark Rutte weer leiding aan een nieuw kabinet moet geven, want - zo zeggen ze - wie kan het anders doen dan?

Mijn antwoord is: er zijn er genoeg die nu nog onbekend zijn maar capabel en die ergens een functie hebben, mensen waar we niets van weten en nu nog in de coulissen staan.
Rutte moet weg!!!
En Kaag trouwens ook!
En Wopke eveneens. Wat een domme man die de WW wil verkorten van 2 naar 1 jaar!!
Dat - als je het zou willen - moet je pas zeggen als je in een nieuw kabinet zit.

Klik op deze link: https://www.youtube.com/results?search_query=toepsraak+pieter+omtzigt

 

28 april, 2021

Sigrid Kaag heeft "de mouwen opgestropen" in plaats van opgestroopt!

 

26 april, 2021

VPRO-HUMAN-documentaire geeft aan:
1. het falen van een medicatie
2. het bewijs van een COVID-19 samenzwering (plan)

Bij het zien van de documentaire moest ik onwillekeurig denken aan mijn middelbare schooltijd toen een mop de ronde deed over een niet al te snugger echtpaar dat alsmaar kinderen kreeg. De huisarts schreef hen toen de anti-conceptiepil voor met de aanwijzing hoe die in te nemen. Na enige tijd kwam de vrouw op het spreekuur en het bleek dat ze weer zwanger was. De arts vroeg of ze werkelijk de pil nam. Ja, zei de vrouw, maar het is zo lastig. Hij valt er steeds uit.
Iets identieks werd ons voorgeschoteld door ArgosMedialogica. Er werd door de vele deskundigen steeds maar herhaald dat hydroxychloroquine niet werkt. Het is een oud, goedkoop anti-malariamiddel werd er terecht gezegd. En, nogmaals, het werkt niet tegen COVID-19. Er is geen enkele arts die beweert dat hydroxychloroquine op zichzelf effect sorteert.
Nu is de vraag: Zijn de journalisten en programmamakers bewust geïnstrueerd om de werkzaamheid van
hydroxychloroquine in combinatie met zink en azitromycine te verzwijgen? Het heeft er alle schijn van. Want als het ter sprake zou komen dan zouden vele geneesheren en -dames door de mand vallen want er zou blijken dat ze tegen alle gegevens en feiten in braaf de RIVM orders volgen en als arts gefaald hebben.

 

10 april, 2021

De Vaccin Logica
Het AstraZeneca COVID-19 vaccin is voor 79% effectief.
Het vaccin geeft bijwerkingen. 1 op de 10 mensen krijgt deze bijwerkingen: vermoeidheid, roodheid en jeuk op de plek van innoculatie, hoofdpijn, spierpijn, pijn in de gewrichten, misselijkheid, diarrhee, overgeven, koorts. In Groot-Brittannië zijn aanvankelijk 30 mensen overleden na toediening van het AstraZeneca vaccin waar 18 miljoen Engelsen zijn mee ingeënt. Maar The Guardian berichtte media maart: "4,618 new cases and 52 more deaths in UK – as it happened." Ook in andere landen waaronder Noorwegen en Denemarken zijn mensen overleden.

Volgens de Nederlandse overheid komen in de leeftijdsgroep tot 65 jaar de meeste bijwerkingen voor.
Maar ook boven de leeftijd van 65 jaar is er sprake van bijwerkingen.
De Nederlandse overheid heeft niet willen besluiten dat het vaccin niet gebruikt zal worden want ze heeft te veel geinvesteerd. Daarentegen is besloten dat er vanaf 60 jaar met dit vaccin ingeënt kan worden. Niet vanaf 65 jaar. Wie dan nog last heeft van bijwerkingen 'moet daar dan mee leren leven', of niet dus.

 

7 april, 2021

Sigrid Kaag zei in de 2e Kamer "Hier scheiden onze wegen." En toch voerde ze een geheim telefoongesprek met Mark Rutte.
Mark Rutte komt gewoon terug als premier, hij móet gewoon terugkomen, want een andere premier - en dan bedoel ik niet Kaag - zou wel eens een vraagteken kunnen zetten bij bepaalde afspraken gemaakt tijdens de bijeenkomsten van het World Economic Forum in Davos. Een "nieuwe premier" moet met zorg geselecteerd worden en worden ingewerkt in de materie waar de deelnemers van het WEF mee hebben ingestemd. De verdere afwikkeling van de COVID-19 pandemie hangt daarvan af. Het volgen van het draaiboek moet tot een goed einde gebracht worden, want dat werkt door tot 2023 en het vermoeden bestaat dat het nog langer gevolgd zal worden om de Great Reset (met alle bevolkingsmaatregelen die daar bijhoren) te effectueren en de globalisering verder te brengen. Of zoals Andrew Carnegie, voorloper van George Soros, het gezegd moet hebben: "One World or Non!"

 

6 april, 2021

Is demissionair premier Mark Rutte al ingeënt, bijvoorbeeld met het AstraZeneca vaccin?
Of doet hij hetzelfde als veel regeringsleiders en ingewijden en ook Chinezen die het risico niet willen lopen?

The Epoch Times meldt: Chinese Officials Trying to Dodge COVID-19 Vaccinations, Citing Health Reasons: Leaked Documents.

 

3 april, 2021

Dankzij fotograaf Bart Maat van het Algemeen Nederlands Persbureau (ANP) die de vertrekkende verkenner Kajsa Ollongren met documenten onder de arm fotografeerde en er een vergroting van maakte kon het niet anders of demissionnair premier Mark Rutte moest na ellenlange debatten en twee moties door de mand vallen en in die val werden nog wat lieden meegenomen toen ze kleur moesten bekennen door al of niet voor een motie van afkeuring en een motie van wantrouwen met JA te stemmen. Sigrid Kaag (D66) probeerde haar kruit droog te houden en was halfslachtig in haar standpunt want ze wilde een deur openhouden naar een kabinet Rutte 4. Dat onthouden we natuurlijk. Joost Eerdmans deed zo ongeveer hetzelfde want die wil graag in een nieuw kabinet Rutte 4 meeregeren. Alleen de nieuwkomers BIJ1 (Sylvana Simons), VOLT (Laurens Dassen) en Caroline van der Plas (BBB=BoerBurgerBeweging) willen dat er een nieuw kabinet zonder demissionair premier Mark Rutte (VVD) gevormd wordt, terwijl Joost Eerdmans (JA21) graag met de beschadigde premier Rutte in zee wil gaan. Hij heeft gevoel voor carrière zoals al eerder is gebleken. Gert-Jan Segers (ChristenUnie) sprak zich duidelijk uit. Hij en zijn partij willen niet deelnemen aan een kabinet als Mark Rutte daarvan de leider is.

Sluit U aan bij de Vernieuwers en Teken ook de Petitie Burgerlijke Motie van Wantrouwen.

 

18 maart, 2021

De Tweede Kamer Verkiezingen van 17 Maart 2021

Eric Perdaems over de betekenis van de verkiezingen en de strijd tussen de Globalisten en de Nationalisten.


Lodewijk Asscher en Eric Wiebes hebben door hun terugtreden de weg geëffend voor een vierde zege van Mark Rutte. Sigrid Kaag werd beoordeeld op het mooie plaatje - dan weer een paardenstaart en dan weer niet - en de rust die ze uitstraalde. Zakelijkheid en ontspannen presentatie wisselden elkaar af. Daar is goed over nagedacht. Jesse Klaver was energieloos en nam verkeerde beslissing. Lilianne Ploumen kwam met een dooddoener aanzetten alsof ze in de jaren '70 was blijven steken: Voor een eerlijke toekomst. Lillian Marijnissen week daarvan nauwelijks af. Wopke Hoekstra maakte de fout door aan te kondigen de WW te willen verkorten van 2 jaar naar 1. Geert Wilders heeft zich kranig gedragen. En Thierry Baudet is met zijn karavaan stad en land afgereisd om persoonlijk zijn kiezers en potentiële kiezers toe te spreken en te ontmoeten, op de verkiezingsdag nog naar 4 plaatsen. Liane den Haan, de 50 Plus voorvrouw, sprak in de uitzendingen op radio en tv alsof zij de partij was en niet de kiezers, bestuur en fraktieleden. Vandaar het lage zetelaantal. En Joost Eerdmans? Joost Eerdmans had sinds zijn bedoelingen duidelijk werden voor velen het stigma van onbetrouwbaar.

Lees verder

 

16 maart, 2021

 

12 maart, 2021

Gisteren bij Jinek werd Baudet geen gelegenheid gegeven om de vragen te beantwoorden want er werd onmiddellijk geinterrumpeerd en er werden nieuwe vragen op hem afgevuurd. Bovendien werden in een door Jair Ferwerda opgenomen video de uitlatingen van Theo Hiddema gekortwiekt met als resultaat dat Theo Hiddema daarop onmiddellijk bekend heeft gemaakt dat hij weer mee wil doen in de laatste dagen van de FvD-campagne.

Lees verder.

 

2 maart, 2021

De Telegraaf meldt: Rutte verbaasd dat de PVV links is

Zo verbaasd hoeft Premier Mark Rutte niet te zijn. In Buitenhof van 9 januari, 2016, zei hij het ook al: "De PVV is (...) net zo links als de Socialistische Partij. Ze zijn maar op één punt rechts en dat is op de vreemdelingen en de Islam."

 

13 fabruari, 2021

Covid-19: Is er Sprake van een WHO A-lijst Virus ? En... Is er Sprake van een Pandemie?

Het bestaan van een virus genaamd "Covid-19" is nimmer aangetoond; het is de facto nooit geïsoleerd geweest door enige vorm van wetenschap, laat staan dat er een validatie heeft kunnen plaatsvinden volgens "Koch's postulaten", dat zijn de criteria die de wetenschappelijke vereisten zijn voor het aanduiden van dergelijke ziekteverwekkers. Lees verder.

17 januari, 2021

De Verbanning van
Hydroxychloroquine als Werkzaam Medicament tegen COVID-19

Waarom moeten zoveel mensen sterven terwijl er een geschikt geneesmiddel is? Lees verder.

 

 

CONTACT


TOP OF PAGE

This site Copyright 1998-2018 by Rudolf A. Bruil


Hydroxychloroquine - Werkzaam Medicament tegen COVID-19 - mag vanaf voorjaar 2020 niet meer voorgeschreven worden! Waarom?

Is er sprake van een A-lijst virus? Is er sprake van een pandemie?

Frans Timmermans blundert over de Islam want hij is niet voorgelicht

De Tweede Kamer Verkiezingen van 17 Maart 2021

Eva Jinek, Martijn Koning, Farid Azarkan en Jair Ferwerda demoniseren Baudet

De weg voor de corona "vaccins" is vrijgemaakt door GENOCIDE!

Wat De Code Van Neurenberg zegt

Wuhan - daar komt het Corona Virus vandaan

President Trump zegt Barack Obama's Iran-Nuclear-Deal op

Turkije-Koerden-Iran-Rusland-Syrië

De Europese Unie vertelt de halve waarheid over anti-semitisme

Wie heeft Pim Fortuyn vermoord?

Geert Wilders: De rol die de NPO speelt in de Minder Criminele Marokkanen rechtzaak

Assad mag nog even aanblijven - het vertekende beeld

Amerikaanse generaal geeft oorzaak waarom Sebrenica viel: homosexuelen in het Nederlandse leger

Voor een keer heeft Frans Timmermans gelijk: Algoritmes van Google en Facebook bedreigen democratie

Moet je pas als je een volwassen man bent zelf kunnen beslissen of je besneden wilt worden?

Geert Dales pakt Eva Jinek en het Trump Bashen aan

Is de Nederlandse Omroep echt de goedkoopste van Europa?

Leiding van het Concertgebouw Orkest heeft geen historisch besef en Bernard Haitink krijgt geen podium

De anti-Islam sticker van Geert Wilders verklaart veel

Is I-Amsterdam werkelijk te individualistisch!

Donald Trump gekozen tot 45ste President van de Verenigde Staten

Koning Willem Alexander opent MBO schooljaar en Jesse Klaver krijgt gratis zendtijd bij Eva Jinek

Pim Fortuyn de 'grootste Nederlander' en de computerstoring

Kun je de Koran en de Bijbel met elkaar vergelijken?

Waarom Donald Trump

Burgeroverleg Asielzoekers

MH 17 - Geheimen en Manipulaties

Halal-schap Albert Heijn met varkensvlees ontheiligd

Bankencrisis, Wouter Bos en de aandeelhouders van ABN-AMRO

Hongarije krijgt straf van de EU omdat het niet nóg méér migranten wil opnemen

Mohamed Morsi in rechtszaal overleden. Wat Egyptenaren in 2013 en 2019 vertelden

 

Kan Greta even komen helpen dweilen!

CONTACT